Direct naar content

Het is verstandig om in uw testament een executeur aan te wijzen om uw nalatenschap af te wikkelen. Welke bevoegdheden een executeur precies heeft, legt u vast in uw testament. Hierna gaan wij kijken naar de mogelijke bevoegdheden en naar uw keuze voor de executeur: een familielid, een vriend of een professional.

Executele

De hoofdtaak van een executeur is de afwikkeling van de nalatenschap. Hij beheert de goederen en zorgt voor de betaling van schulden. In uw testament kunt u de bevoegdheden van uw executeur invullen. Zo zijn er drie verschillende executeurs, met elk hun eigen bevoegdheden.

  • De begrafenisexecuteur.
  • De beheersexecuteur.
  • De executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

Soms wordt een executeur met sterren aangeduid. Hoe meer sterren, hoe meer bevoegdheden.

De begrafenisexecuteur (één ster)

Deze executeur is verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart. Het gaat dan om alles wat hiermee te maken heeft en dus ook het betalen van de kosten van deze uitvaart. Vaak wordt een begrafenisexecuteur naast een andere executeur benoemd. Zo wordt de algehele financiële kant afgescheiden van de zaken omtrent de begrafenis.

Beheersexecuteur (twee sterren)

Heeft u geen aparte begrafenisexecuteur benoemd, dan is één van de taken van deze executeur de verzorging van de uitvaart. De beheersexecuteur heeft echter meer bevoegdheden. Deze executeur mag de nalatenschap beheren en schulden betalen. Als het nodig is om schulden te betalen, mag de executeur bijvoorbeeld ook een huis verkopen. Een andere belangrijke taak is de aangifte voor de erfbelasting.

Zolang de executeur het beheer heeft, kunnen de erfgenamen niet zonder medewerking van de executeur over de goederen beschikken. De bevoegdheid van deze executeur eindigt als de nalatenschap klaar is om te worden verdeeld. Dat laatste stuk moet door de erfgenamen gedaan worden. Als er onenigheid is, wordt dat het moeilijkste stuk van het proces.

Executeur-afwikkelingsbewindvoerder (drie sterren)

Dit is de executeur met de meeste bevoegdheden. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft in ieder geval de bevoegdheden van de beheersexecuteur. De extra bevoegdheden van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder liggen in de bevoegdheid om de nalatenschap ook daadwerkelijk te verdelen en zaken te verkopen (ook zonder schulden). De executeur heeft daarvoor geen medewerking nodig van de erfgenamen. Dus waar de beheersexecuteur ophoudt, gaat de executeur-afwikkelingsbewindvoerder verder met zijn taak.

Wie van de drie?

Het is van de situatie afhankelijk welke executeur, of combinatie van executeurs, het beste bij uw situatie passen. Weet u hoeveel sterren u uw executeur heeft gegeven? Zo niet, dan is het goed dat eens te controleren en u af te vragen of dat het juiste aantal sterren is.

Wie benoemt u tot executeur?

Een niet onbelangrijke vraag is wie u dan benoemt tot executeur. Wie liggen voor de hand? U kunt denken aan uw partner, uw kinderen, een familielid of een goede huisvriend. Belangrijk is dat de executeur van aanpakken weet. Hij hoeft niet per se alle kennis in huis te hebben, want hij of zij mag ook voor onderdelen hulp inschakelen van een notaris of accountant. De bal moet echter blijven rollen.

De executeur moet zich echter ook realiseren dat hij beslist over het vermogen van anderen en op enig moment rekening en verantwoording moet afleggen. Het is dus niet zo dat hij maar kan doen wat hem goed lijkt.

Enige distantie tot de erfgenamen kan soms goed werken en beslisvaardigheid is met name bij de     3 sterren executeur onontbeerlijk.  Al deze dingen overwegend is het soms ook een goed idee om te kijken naar een professionele executeur. Bij te verwachten onenigheid, afwezigheid van een ‘doorpakker’ of simpelweg omdat u uw erfgenamen niet wil opzadelen met een wellicht zware taak, kan dat een goed idee zijn. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan uw notaris of soms ook uw accountant.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.