Direct naar content
  • Auteur

Een goed doel of een religieuze instelling steunen, is in Nederland heel gewoon. Maar je volop inzetten voor een goed doel en daar je werk van maken, is andere koek. Wie zijn de mensen die hun leven wijden aan het helpen van anderen? Deze keer: Suzette de Boer, voorzitter van het KIT Fonds. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) is een onafhankelijk kennis- en opleidingscentrum dat zich inzet voor een duurzame en inclusieve wereld.

‘De opleiding van één masterstudent maakt het verschil voor de gezondheid van duizenden mensen’

Waarom zet u zich juist voor dit doel in?

‘Van kinds af aan heb ik me verbaasd over de ongelijkheid in de wereld. Vandaar dat ik koos voor de studie Culturele Antropologie met als specialisatie onderwijs in ontwikkelingslanden. Onderwijs en kennisdeling zijn de sleutel voor ontwikkeling – of het nu gaat om economische zelfredzaamheid of een goede gezondheid. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) is een onafhankelijk kennis- en opleidingscentrum dat zich inzet voor een duurzame en inclusieve wereld.

Met studiebeurzen van het KIT Fonds steunen we ambitieuze gezondheidswerkers, artsen, verpleegkundigen en beleidsmakers uit lage inkomenslanden die de gezondheidssystemen in hun land willen verbeteren, een doel dat nu meer dan ooit relevant is. Het is inspirerend om deze mensen te ontmoeten, om te horen wat ze doen en hoe belangrijk die beurzen zijn. Juist lokale professionals weten beter dan wie dan ook welke aanpak werkt in de context van hun eigen land, zodat iedereen toegang krijgt tot goede gezondheidszorg.

Met ingang van dit jaar werven we ook voor toegepast onderzoek om verder bij te dragen aan een duurzame wereld voor iedereen. Door het versterken en verbeteren van onderliggende systemen willen we structurele verandering teweegbrengen. Dit najaar volgt de lancering van het nieuwe, bredere KIT Fonds.’

Wat is uw grootste uitdaging?

‘We zien dat andere in Nederland verstrekte studiebeurzen voor studenten uit lagelonenlanden helaas afnemen. We zouden dit graag willen ondervangen, maar zijn zelf volledig afhankelijk van particuliere donaties. Door het instellen van bijvoorbeeld ‘Fondsen op Naam’ kunnen we een stabielere basis krijgen, zodat het jaarlijkse aantal te vertrekken beurzen wat minder fluctueert. Idealiter willen we een verdubbeling zien van het huidige aantal beurzen, omdat in deze tijd goed opgeleide gezondheidswerkers meer dan ooit tevoren nodig zijn. De covidpandemie heeft ons er bewust van gemaakt dat we allemaal verbonden zijn en dat sterke gezondheidssystemen wereldwijd van het grootste belang zijn. De mondiale gezondheidszorg is de afgelopen decennia flink verbeterd, maar toch heeft een groot deel van de wereldbevolking géén toegang tot gezondheidszorg. Door de pandemie is de basiszorg in veel lage inkomenslanden verder onder druk komen te staan.’

Wat is uw belangrijkste karaktertrek?

‘Anderen zeggen over mij dat ik een verbinder ben. Het is leuk om mensen en organisaties die elkaar mogelijk kunnen versterken met elkaar in contact te brengen. Ik nodig de lezer dan ook graag uit om kennis te maken met onze beurstudenten bij onze eerstvolgende Meet & Greet in november bij het KIT in Amsterdam en hun verhalen te horen.’

Wie is uw grote voorbeeld?

‘Een groot voorbeeld in de sector waarin ik werkzaam ben is Rien van Gendt, die ook internationaal geldt als een visionair op het gebied van filantropie. Destijds heb ik als directeur van de FIN, de branchevereniging van fondsen en foundations, onder zijn voorzitterschap onderwerpen als transparantie, duurzaamheid en samenwerking geagendeerd.

Daarnaast vormt de gedrevenheid van onze studenten een enorme bron van inspiratie. Met de opgedane kennis en kunde keren zij terug naar hun land van herkomst om daar bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van de bevolking. Zij zetten zich in voor lokale en internationale organisaties in het bestrijden van epidemieën zoals ebola, malaria, hiv/aids, COVID-19 en het verbeteren van moeder- en kindzorg met daarin veel aandacht voor preventie en het verbeteren van gezondheidssystemen. Daarnaast geven zij hun kennis ook weer door binnen lokale organisaties en werken ze op ministeries als beleidsmakers en managers. Zo maakt een opleiding van één masterstudent het verschil voor de gezondheid van duizenden mensen.’

Wat is uw levensmotto?

‘‘Vrede is niet alles, maar zonder vrede is alles niets.’ Aan deze uitspraak van Willy Brandt moet ik nu weer veel denken. Vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend, maar moeten gekoesterd en verdedigd worden. Het afgelopen jaar is dat door de oorlog in Oekraïne helaas zeer actueel geworden.

Tegelijkertijd is vrede inderdaad ‘niet alles’, als je geen recht op onderwijs hebt of geen toegang tot goede gezondheidszorg. Zo sterven jaarlijks nog steeds mensen onnodig aan ziekten die te voorkomen of te behandelen zijn zoals diarree, malaria en infecties. Of door onvoldoende hulp aan moeder en kind bij zwangerschap waardoor fatale complicaties ontstaan.’

Wat is uw grootste succes tot nu toe?

‘Dat moet nog komen. En daarbij kan ik alle hulp goed gebruiken. De verdubbeling van het aantal beurzen voor studenten die een Master in Public of International Health willen volgen zou een enorm succes zijn. Zoals eerder gezegd maakt elke opgeleide student het verschil voor de gezondheid van duizenden mensen.’

Naam: Suzette de Boer
Leeftijd: 50
Opleiding: Culturele Antropologie en Cultural Studies
Huidige baan: Adviseur en bestuurder in de filantropische sector, voorzitter KIT Fonds

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.