Direct naar content
3 min. leestijd
  • Auteur

In 2015 werd het Parijsakkoord gepresenteerd op de klimaatconferentie van Parijs. Hiermee spraken zo’n
195 landen af om de opwarming van de aarde te beteugelen door binnen de 2 graden te blijven tegen het eind van deze eeuw. Het Parijsakkoord is door Nederland als land ondertekend en vervolgens vertaald in het Nederlandse Klimaatakkoord van 2019. Ook wij als bank hebben ons daartoe gecommitteerd. Een van onze bedrijfsdoelen is om de CO2-intensiteit, verbonden aan onze eigen bedrijfsvoering en onze financiële portfolio’s, te verminderen. Duurzaamheid vormt al jaren het hart van onze strategie. Zijn we goed op weg?

Middels science based targets krijgen we inzichten over hoe snel de afbouw van CO2-emissies moet zijn om in lijn te komen met het Parijs- en Klimaatakkoord. Dit zijn wetenschappelijke kaders, vastgelegd door het International Panel on Climate Change (IPCC), die nodig zijn voor de transitie naar een koolstofarme economie. Dat klinkt ingewikkeld, maar het komt er op neer dat we in al onze adviezen en diensten ernaar streven altijd de dialoog over de meest duurzame opties aan te gaan met de klant. Zo worden onze bankmedewerkers opgeleid om die het duurzame adviezen ook te kunnen geven; of het nu gaat om verduurzamen van woningen en vastgoedpanden, of duurzaam beleggen. Maar ook wanneer het gaat om onze inkoop, mobiliteit en zakelijke reizen. We kijken altijd naar het duurzame aspect. In verschillende lagen van onze eigen bedrijfsvoering en in de klantrelatie zijn we dus bezig met de doelen van het klimaatverdrag. En we leggen onszelf daarbij langs de meetlat.

Hoe kunnen we als financiële dienstverlener bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius, en bij voorkeur 1,5 graden Celsius? Dat vereist inspanning van de bank en haar klanten. Willen we u adviseren over duurzaam wonen en verbouwen, dan zullen we om te beginnen het met u hebben over het financieren van energiebesparende aanpassingen: isolatie, ledverlichting, zonnepanelen, warmtepomp en driedubbelglas. Als het gaat om advies over duurzaam beleggen, dan adviseren we beleggingen die het beste scoren op gebied van klimaat, milieu, sociale aspecten en goed bestuur.

Op meerdere vlakken zijn we begonnen met een duidelijke bewijslast te creëren van onze klimaatambities. Dat is work in progress. We hebben de eerste stap gezet voor een aantal deelportfolio’s van de bank: eigen bedrijfsvoering, energie, hypotheken, vastgoed, beleggingen, scheepvaart. Maar de ultieme oplossing voor het geheel is er nog niet. En science based suggereert het wel een beetje. De werkelijkheid is complexer. Er zijn namelijk nog andere factoren die we tegen het licht moeten aanhouden. Denk aan de bereidheid van de klant om te verduurzamen, de rol van de overheid als het gaat om stimulerende of bestraffende maatregelen en de marktontwikkelingen van financierbare technologieën en projecten.

Met het alignen van de hele bank met het verdrag van Parijs zijn we er nog niet. Gelukkig hoeven we aan een aantal dingen niet te twijfelen: de energietransitie is al in volle gang. Nederland gaat naar een schonere energievoorziening. De stroom die onze klanten gebruiken wordt hoe dan ook schoner, groener. Hoe we daar als bank aan kunnen bijdragen? Niet alleen door steeds schonere partijen te financieren die energie opwekken, maar ook door financiële oplossingen te bieden die duurzaamheid betaalbaar en bereikbaar maken voor een grotere groep beleggers, ondernemers en particulieren. Verder zien we dat de duurzame middelen steeds professioneler aangeboden worden en makkelijker met kwaliteitsgarantie te krijgen zijn. En er zijn voldoende betrouwbare dienstverlenende partijen die je helpen duurzame stappen te nemen.

En toch… blijven er nog veel verbeterpunten. Denk aan de opleidingsachterstand in de installatiebranche. Bijscholen in nieuwe technieken zou vanuit de overheid meer gestimuleerd moeten worden. Ook focussen we in het Nederlandse beleid ook nog te veel op CO2 die binnen de landsgrenzen wordt uitgestoten, terwijl we tegelijkertijd goederen met veel CO2 uit China en India importeren Daar is nog geen algemeen aanvaarde oplossing voor, maar het is wel iets wat wij als bank bespreekbaar mogen maken.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.