Direct naar content
  • Auteur

In de serie Duurzaam Ondernemen zoemen we in op ondernemers die hun ambities waarmaken met oog voor mens, milieu en maatschappij. Dr. Bach Kim Nguyen, mede-oprichter van BeeOdiversity, wil met bedrijven en overheidsactoren helpen om de biodiversiteit te verbeteren en milieuverontreiniging te bestrijden. Werken met bijen om de wereld om ons heen te verbeteren dus.

De bijenkorf is niet alleen maar de plek waar bijen leven en honing produceren. Het is ook een formidabele schatkist die miljarden milieumonsters bevat.

Ondernemersprofiel Dr. Bach Kim Nguyen

Dr_BachKimNguyenDoctor in de agronomische wetenschappen en biologische engineering

Heeft bijensterfte in België weten terug te dringen naar minder dan 10% (t.o.v. een gemiddelde van 30% in Europa)

Wilde meer dan alleen wetenschappelijke publicaties schrijven

Meer informatie: https://beeodiversity.com/

Actief bijdragen aan herstel van de biodiversiteit

Geïnspireerd door de kracht en het belang van de bij voor het behoud en herstel van de biodiversiteit richtte Dr. Nguyen in 2012 samen met Michaël Van Cutsem BeeOdiversity op. Hun doel: bedrijven en overheidsactoren helpen om de biodiversiteit te verbeteren en milieuverontreiniging te bestrijden en tegelijk aan alle verwachtingen te voldoen en zelfs meerwaarde te creëren.

 

Bach Kim Nguyen vertelt: “We werken intensief samen met de bijen om de omgeving te evalueren en zo te verbeteren. Echt een honingzoete samenwerking!”

De bij als mini-drone

“Hoe breng je de impact in kaart van, bijvoorbeeld, industriële installaties? Wil je de verontreiniging van een industrieterrein over een groot gebied bestuderen, dan wordt dat al snel een dure zaak. Door bijen in te zetten, bestrijken we een enorm gebied op een zeer gedetailleerd niveau. Elke bij is als het ware een mini-drone die elke dag duizenden monsters verzamelt van alle planten die ze bezoekt.”

 

Om de milieukwaliteit van grote gebieden tegen geringe kosten te kunnen meten, creëerde BeeOdiversity BeeOmonitoring, een innovatief wetenschappelijk instrument voor milieumonitoring door het analyseren van de monsters die honingbijen verzamelen. “De bijenkorf is niet alleen maar de plek waar bijen leven en honing produceren. Het is ook een formidabele schatkist die miljarden milieumonsters bevat,” legt Bach Kim Nguyen uit.

 

Elk jaar verzamelt BeeOdiversity niet alleen een schat aan gegevens over biodiversiteit, maar ook over vervuiling zoals pesticiden, zware metalen, dioxines, enz. die onze gezondheid of onze ecosystemen kunnen aantasten. Op basis van de resultaten brengt BeeOdiversity dan de verschillende belanghebbenden in het gebied samen en adviseert hen over mogelijke acties om de biodiversiteit te bevorderen en de verontreiniging te verminderen.

 

Zo ondersteunde BeeOdiversity ook al een heel aantal boeren. Door de analyse van hun landbouwpraktijken werden aangepaste en duurzame oplossingen uitgewerkt. Vaak groeide na de eerste adviezen hun enthousiasme meteen sterk. Nieuwe bloemen verschijnen, waardoor vlinders en wilde bijen opduiken en dat stimuleert het nemen van extra stappen. Planten vormen de basis van ons voedselsysteem, dus gezonde planten zorgen voor meerwaarde bij elke volgende stap in het proces. En dat is goed voor mens én bij.

Elke bij heeft impact

Maar BeeOdiversity is er zeker niet alleen voor de industrie. Verschillende sectoren gebruiken BeeOmonitoring reeds als instrument voor gerichte meting en advies, waaronder de water- en vastgoedsector, de wijnbouw en zelfs bepaalde steden en regio’s. Iedereen kan namelijk een impact hebben en deel uitmaken van de oplossing. Zo combineert bijvoorbeeld de Stad Knokke-Heist de verschillende aspecten die BeeOdiversity aanbiedt.

 

“We werken al jarenlang samen met Knokke-Heist. Zo analyseren we jaarlijks via BeeOmonitoring de kwaliteit van het milieu en de biodiversiteit. Aan de hand van de resultaten stellen we acties voor om het welzijn van de inwoners van de stad en zijn bestuivers te verbeteren. Daarnaast werden er 15 tuinen aangelegd waar scholen, bezoekers van de stad en bewoners meer te weten kunnen komen over bestuivers en honingbijen. En ondertussen werden er wandel- en fietsroutes uitgetekend langs informatie over biodiversiteit, bloemzaden aangeboden aan de inwoners en wilde bloemenweiden aangelegd. De projecten zijn talrijk en blijven toenemen. Biodiversiteit is nog nooit zo divers geweest!”

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.