Direct naar content

Denkt u wel eens na over wie uw nalatenschap moet afwikkelen? Vast niet elke dag. Het is echter wel verstandig om in uw testament een executeur aan te wijzen. Welke bevoegdheden zo’n executeur precies heeft, legt u vast in uw testament. Hierna gaan wij kijken naar de mogelijke bevoegdheden en naar uw keuze voor de executeur: een familielid, een vriend of een professional.

Executele

De hoofdtaak van een executeur is de afwikkeling van de nalatenschap. De executeur beheert de goederen en zorgt voor de betaling van schulden. In uw testament kunt u de bevoegdheden van uw executeur invullen. Zo zijn er drie verschillende executeurs, met elk hun eigen bevoegdheden.

  • De begrafenisexecuteur.
  • De beheersexecuteur.
  • De executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

Soms wordt een executeur met sterren aangeduid. Hoe meer sterren, hoe meer bevoegdheden.

De begrafenisexecuteur (één ster)

Deze executeur is verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart. Het gaat dan om alles wat hiermee te maken heeft en dus ook het betalen van de kosten van deze uitvaart. Vaak wordt een begrafenisexecuteur naast een andere executeur benoemd. Het kan dezelfde persoon zijn, maar u kunt ook de taken scheiden. Zo wordt de algehele financiële kant afgescheiden van de zaken die gaan over de begrafenis.

Beheersexecuteur (twee sterren)

Heeft u geen aparte begrafenisexecuteur benoemd, dan is één van de taken van deze executeur de verzorging van de uitvaart. De beheersexecuteur heeft echter meer bevoegdheden. Deze executeur mag de nalatenschap beheren en schulden betalen. Als het nodig is om schulden te betalen, mag de executeur bijvoorbeeld ook een huis verkopen. Een andere belangrijke taak is de aangifte voor de erfbelasting.

Zolang de executeur het beheer heeft, kunnen de erfgenamen niet zonder medewerking van de executeur over de goederen beschikken. De bevoegdheid van deze executeur eindigt als de nalatenschap klaar is om te worden verdeeld. Dat laatste stuk moet door de erfgenamen gedaan worden. Als er onenigheid is, wordt dat het moeilijkste stuk van het proces.

Executeur-afwikkelingsbewindvoerder (drie sterren)

Dit is de executeur met de meeste bevoegdheden. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft in ieder geval de bevoegdheden van de beheersexecuteur. De extra bevoegdheden van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder liggen in de bevoegdheid om de nalatenschap ook daadwerkelijk te verdelen en zaken te verkopen (ook zonder schulden). De executeur heeft daarvoor geen medewerking nodig van de erfgenamen. Vaak zoekt deze executeur toch ook de medewerking, maar indien gewenst kan hij of zij zelf beslissen. Dus waar de beheersexecuteur ophoudt, gaat de executeur-afwikkelingsbewindvoerder verder met zijn taak.

Wie van de drie?

Het is van de situatie afhankelijk welk soort executeur het beste bij u past. Weet u hoeveel sterren u uw executeur heeft gegeven? Zo niet, dan is het goed dat eens te controleren en u af te vragen of dat het juiste aantal sterren is.

Wie benoemt u tot executeur?

Een niet onbelangrijke vraag is wie u dan benoemt tot executeur. Wie liggen voor de hand? U kunt bijvoorbeeld denken aan uw partner, uw kinderen, een ouder of een goede huisvriend. Belangrijk is dat de executeur van aanpakken weet. Hij of zij hoeft niet per se alle kennis in huis te hebben, want de executeur mag ook voor onderdelen hulp inschakelen van een notaris of accountant.

De executeur moet zich ook realiseren dat hij of zij beslist over het vermogen van anderen en op enig moment rekening en verantwoording zal moeten afleggen. De executeur kan dus niet zomaar alles lukraak doen.

Enige afstand tot de erfgenamen kan soms goed werken en beslisvaardigheid is met name bij de 3 sterren executeur onontbeerlijk. Al deze dingen overwegend is het soms ook een goed idee om te kijken naar een professionele executeur. In de volgende situaties kan er sneller sprake zijn van een dergelijke benoeming.

  • Bij te verwachten onenigheid.
  • Bij afwezigheid van een ‘doorpakker’.
  • Omdat u uw erfgenamen niet wil opzadelen met een wellicht zware taak.

U kunt dan voor de benaming bijvoorbeeld denken aan uw notaris of soms ook uw accountant.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.