Direct naar content

Bij de overdracht van een bedrijf is de te betalen belasting een belangrijk aandachtspunt. Maar er zijn ook fiscale bedrijfsopvolgingsregels, ook wel “fiscale faciliteiten” genoemd. Bij een bedrijfsoverdracht kunnen ook andere aspecten belangrijk zijn. Wat betekent dit voor uw privésituatie?

Zonder toepassing van bepaalde faciliteiten moet de ondernemer die zijn of haar bedrijf overdraagt, doorgaans inkomstenbelasting betalen. Als vastgoed overgaat naar de bedrijfsopvolger, moet deze vaak ook nog overdrachtsbelasting betalen. En bij schenking of vererving van het bedrijf betaalt de bedrijfsopvolger meestal schenk- of erfbelasting. Er kan ook sprake zijn van andere belastingen. Iedere situatie is immers anders en dat vraagt om maatwerk.

Hieronder leest u meer over fiscale aandachtspunten voor de ondernemer die zijn of haar bedrijf overdraagt. In een ander blog leest u over fiscale aandachtspunten voor degene die een bedrijf overneemt.

Continuïteit van het bedrijf

Op dit moment bestaan er diverse faciliteiten bij bedrijfsoverdracht. Deze bedrijfsopvolgingsregels zorgen ervoor dat vertrekkende ondernemer en de bedrijfsopvolger minder of zelfs geen belasting betalen bij bedrijfsoverdracht. Daarvoor gelden wel strikte voorwaarden. Zo kan de vertrekkende ondernemer de belastingheffing mogelijk uitstellen. En de bedrijfsopvolger kan mogelijk een beroep doen op één of meer vrijstellingen.

Dankzij deze gunstige regels is het vaak niet nodig om geld uit het bedrijf te halen om de belasting te kunnen betalen. De continuïteit van het bedrijf is daardoor zo veel mogelijk gewaarborgd. Het bedrijf mag immers niet in gevaar komen door het betalen van belasting. Door de bedrijfsopvolgingsregels optimaal toe te passen, voorkomt u dat u te veel belasting betaalt bij bedrijfsoverdracht. Er kunnen nog andere regels belangrijk zijn.

Inkomstenbelasting bij de vertrekkende ondernemer

Zoals opgemerkt, moet de vertrekkende ondernemer bij bedrijfsoverdracht doorgaans inkomstenbelasting betalen. Dat geldt zowel voor bijvoorbeeld de ondernemer die een eenmanszaak heeft, als voor de ondernemer met een aanmerkelijk belang in een of meerdere BV’s. Van een aanmerkelijk belang is kortweg sprake bij een belang van minimaal 5%. Soms is daarvan al sprake bij een kleiner belang. De bedrijfsopvolgingsregels zijn in deze situaties overigens niet gelijk, wel vergelijkbaar.

Bij de ondernemer met een eenmanszaak gaat het bij de overdracht daarvan zonder faciliteiten om het belasten van de stakingswinst in box 1 van de inkomstenbelasting. Box 1 kent in 2023 een basistarief van 36,93% en, voor zover het belastbaar inkomen in box 1 hoger is dan € 73.031, een toptarief van 49,5%. Bij de ondernemer met een aanmerkelijk belang in een BV-structuur gaat het bij de overdracht om het belasten van de waardestijging van de aandelen in box 2 van de inkomstenbelasting. Het belastingtarief in box 2 is 26,9% in 2023. De gecombineerde belastingdruk (in de BV en in privé samen) is dan,

  • circa 40%, bij een belastbare winst in de BV tot € 200.000. Deze winst wordt belast met 19% vennootschapsbelasting en vervolgens 26,9% inkomstenbelasting,
  • ruim 45%, voor zover de belastbare winst in de BV, hoger is dan € 200.000. Deze winst wordt belast met 25,8% vennootschapsbelasting en vervolgens 26,9% inkomstenbelasting.

Zowel bij de eenmanszaak als bij de BV-structuur kan de vertrekkende ondernemer de inkomstenbelastingclaim op het ondernemingsvermogen doorschuiven naar de bedrijfsopvolger. Op verzoek aan de Belastingdienst en als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Vaak is bij een bedrijfsoverdracht tijdens leven onder andere van belang dat de bedrijfsopvolger al minimaal 36 maanden onafgebroken werkzaam was in het bedrijf. Een kortere periode kan gelden, bijvoorbeeld bij ziekte. Waarschijnlijk wordt in 2025 deze 36 maandseis afgeschaft en een minimumleeftijd voor de bedrijfsopvolger ingevoerd. Bij bedrijfsoverdracht via schenking of vererving van een BV-structuur, moet overigens sprake zijn van schenking of vererving van aandelen op holdingniveau.

Verhuurd vastgoed levert vaak discussie op met de Belastingdienst

Bovengenoemde faciliteiten gelden onder bepaalde voorwaarden voor ondernemingsvermogen, maar grofweg niet voor het beleggingsvermogen Vastgoed voor eigen gebruik wordt in principe als ondernemingsvermogen aangemaakt waardoor dit onder bovengenoemde faciliteiten valt. Uit rechtspraak blijkt dat het vastgoed wat aan derden wordt verhuurd onder omstandigheden toch als ondernemingsvermogen aangemerkt, in plaats van beleggingsvermogen. Hiervan is sprake als de werkzaamheden die naar aard en omvang méér omvatten dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is en daardoor ook méér rendement kan worden behaald. Let wel, dit hangt altijd af van de feiten en omstandigheden. Dan zijn vaak de fiscale faciliteiten in de inkomstenbelasting (en voor de schenk- of erfbelasting en de overdrachtsbelasting) wel van toepassing, mits aan alle voorwaarden is voldaan. Wilt u meer hierover weten? Lees dan de volgende blog, Wanneer komt uw (vastgoed-)onderneming in aanmerking voor de bedrijfsopvolgingsregeling?

Hoogstwaarschijnlijk zal het aan derden verhuurd vastgoed per 1 januari 2024 wettelijk als beleggingsvermogen worden aangemerkt, waardoor dit niet meer onder bovengenoemde faciliteiten kan vallen.

Wat betekent dit voor uw privésituatie?

Heeft u plannen om uw bedrijf over te dragen aan bijvoorbeeld de volgende generatie? Overlegt u dan in ieder geval tijdig met uw familie, uw sparringpartners en uw fiscaal adviseurs of en in hoeverre u gebruik kunt maken van de fiscale bedrijfsopvolgingsregels en welke andere aspecten voor u belangrijk zijn. Onder andere op de pagina’s: ‘Uw bedrijf verkopen’, ‘Juridische zaken bij verkoop bedrijf’ van de Kamer van Koophandel en  Overdrachtsevenwicht voor ondernemers en opvolgers leest u hier ook meer over.

In een ander blog, BOR-vervolgonderzoek: meer concrete informatie over de wijzigingen, leest u meer over de mogelijkheid dat de fiscale faciliteiten hoogstwaarschijnlijk al in 2024 en 2025 versoberd worden.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.