Direct naar content

De belastingdruk op arbeid gaat de komende jaren verder omlaag. Vanaf 2019 zien we dan ook lagere tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting ten opzichte van 2018. Het belastingsysteem in deze box ontwikkelt zich volgens de kabinetsplannen tot een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 37,05% en een toptarief van 49,50%.

De toekomst van box 1

Hieronder ga ik in op veranderingen in box 1 voor belastingbetalers die jonger zijn dan de AOW-leeftijd.

2019

 

In 2019 zijn er nog 3 verschillende tarieven in box 1:

2019 Jonger dan AOW-leeftijd
Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van méér dan maar niet meer dan is het gecombineerde

tarief (inkomsten-

belasting en premies volksverzekeringen)

€ – € 20.384 36,65%
€ 20.384 € 68.507 38,10%
€ 68.507 € – 51,75%

Tabel 1. Tarieven inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in box 1 in 2019 voor belastingbetalers jonger dan AOW-leeftijd.

2020

In 2020 gaan de meeste tarieven verder omlaag:

2020 Jonger dan AOW-leeftijd
Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van méér dan maar niet meer dan is het gecombineerde

tarief (inkomsten-

belasting en premies volksverzekeringen)

€ – € 20.751 37,05%
€ 20.751 € 68.507 37,80%
€ 68.507 € – 50,50%

Tabel 2. Tarieven inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in box 1 in 2020 voor belastingbetalers jonger dan AOW-leeftijd.

2021

Per 2021 kent box 1 een tweeschijvenstelsel:

2020 Jonger dan AOW-leeftijd
Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van méér dan maar niet meer dan is het gecombineerde

tarief (inkomsten-

belasting en premies volksverzekeringen)

€ – € 68.507 37,05%
€ 68.507 € – 49,50%

Tabel 3. Tarieven inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in box 1 in 2021 voor belastingbetalers jonger dan AOW-leeftijd.

Hoger maximum algemene heffingskorting

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat het tarief in de eerste schijf tot 2020 wat oploopt. In het Belastingplan 2019 is daarover opgemerkt dat de invoering van het tweeschijvenstelsel ’vooral positieve koopkrachteffecten heeft voor de middeninkomens. Om ook lagere inkomens de vruchten te laten plukken van de lastenverlichting, is het voorstel om het maximum van de algemene heffingskorting in de periode 2019-2021 geleidelijk te verhogen met in totaal € 358.’

Dat is gunstig voor de lage inkomens aangezienzij meer kunnen profiteren van die verhoging (die ervoor zorgt dat over het eerste gedeelte van hun inkomen geen belasting én premies volksverzekeringen betaald worden) dan van een verdere verlaging van het basistarief (waardoor de vermindering alleen betrekking heeft op belasting en niet ook op premies).

Beperking aftrekbaarheid aftrekposten

De tariefsverlagingen in box 1 worden deels gefinancierd door het beperken van de aftrekbaarheid van veel aftrekposten in de inkomstenbelasting vanaf 2020. Het gaat onder andere om betaalde partneralimentatie, uitgaven voor specifieke zorgkosten en aftrekbare giften. Die zijn dan in 2020 niet meer tegen maximaal het toptarief verrekenbaar, maar tegen maximaal 46% in 2020, maximaal 43% in 2021, maximaal 40% in 2022 en in 2023 tegen maximaal 37,05% (het basistarief).

Belangrijk is dat de voorstellen die de regering op Prinsjesdag bekendmaakte, op dit moment nog niet definitief vaststaan. Tijdens de parlementaire behandeling kan daarin dan ook nog wat veranderen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.