Direct naar content

De gevolgen van een scheiding zijn ingrijpend. U moet ineens beslissingen nemen over uiteenlopende financiële zaken. Moet u wel of niet uw woning verkopen? Bij wie gaan de kinderen wonen? Hoe regelt u de alimentatie?  Hoe verdeelt u het vermogen? En heeft u  aanspraak op een deel van het pensioen van uw partner? Onlangs heeft het kabinet Rutte een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de regels voor pensioenverdeling bij scheiding te veranderen.

Hoe zien de huidige regels er uit?

  • Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond en de AOW-leeftijd bereikt, heeft recht op een AOW-pensioen. Dit pensioen is van een verdeling bij scheiding uitgesloten.
  • Hebben u en uw partner een ouderdomspensioen opgebouwd? En is bij scheiding de wettelijke verdeling van toepassing? Dan ontstaat er een aanspraak op de helft van elkaars ouderdomspensioen, dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. U mag wel samen andere afspraken maken, bijvoorbeeld in huwelijkse voorwaarden of in een echtscheidingsconvenant.
  • Heeft u ook een partnerpensioen opgebouwd? Dit pensioen is bestemd voor uw partner als u overlijdt. Het partnerpensioen bedraagt meestal 70% van uw ouderdomspensioen. Bij scheiding heeft uw partner meestal aanspraak op het gehele partnerpensioen, dat u tot de datum van scheiding heeft opgebouwd, tenzij dit pensioen op risicobasis is verzekerd. Dan krijgt uw partner bij uw overlijden geen uitkering, als u of uw werkgever geen premie (meer) betaalt. De waarde van een partnerpensioen op risicobasis is nihil. Hierdoor heeft uw  partner bij scheiding  geen aanspraak op partnerpensioen.

Melding bij pensioenfonds

Heeft u uw pensioen verdeeld? Dan is het verstandig om het pensioenfonds hierover binnen 2 jaar na het tijdstip van scheiding te informeren. Als u dit vergeet, zal het pensioenfonds alleen aan de deelnemer van het pensioenfonds uitkeren. En moet u uw deel van uw aanspraak op pensioen bij uw (ex-)partner gaan opvragen. Dat leidt vaak tot veel gedoe.

Levenslang verbonden na pensioenverdeling

Nu geldt als hoofdregel dat u na scheiding uw aandeel in het ouderdomspensioen van uw partner ontvangt, als uw partner met pensioen gaat. Een groot nadeel hiervan is dat u levenslang via het pensioen aan elkaar verbonden blijft. Dit is voor het kabinet Rutte aanleiding om de regels rond de pensioenverdeling  bij scheiding te veranderen.

Wat worden de nieuwe regels?

  • Bij een scheiding krijgt u een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. De helft van het ouderdomspensioen en het gehele nabestaandenpensioen, dat tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd, wordt omgezet in een nieuwe zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen. U heeft dus na de pensioenverdeling niets meer met elkaar te maken en u bent niet meer voor een pensioenuitkering afhankelijk van de ingangsdatum van het pensioen van uw (ex-)partner.
  • Het partnerpensioen dat vóór het huwelijk is opgebouwd, wordt niet meer in de pensioenverdeling meegenomen.
  • De nieuwe aanspraak op ouderdomspensioen wordt automatisch verdeeld, zodra pensioenuitvoerders vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) een melding krijgen van een scheiding. De pensioenuitvoerder betaalt het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks  aan beide (ex-)partners uit.
  • Bij overlijden van uw (ex-)partner stopt de partneralimentatie, maar u ontvangt dan geen partnerpensioen meer. Immers, het partnerpensioen is al eerder omgezet in een voor u hoger ouderdomspensioen. Dit kan leiden tot financiële problemen. Het kan dan verstandig zijn om bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering op naam van uw (ex-)partner af te sluiten.

Tot slot

Ook onder de nieuwe regels staat het u nog steeds vrij om met uw partner andere afspraken over de pensioenverdeling te maken. We moeten afwachten of de kabinetsvoorstellen ongewijzigd de eindstreep halen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wetgeving met ingang van 1 januari 2021 in werking treedt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.