Direct naar content

De financiële gevolgen van een scheiding zijn ingrijpend. U moet ineens beslissingen nemen over uiteenlopende financiële zaken. Zo moet u ook de opgebouwde pensioenrechten met elkaar verdelen. De regels voor pensioenverdeling gaan in de toekomst veranderen. Inmiddels heeft het kabinet Rutte hiervoor een wetsvoorstel ingediend.

Hoe zien de huidige regels er uit?

 • Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond en de AOW-leeftijd bereikt, heeft recht op een AOW-pensioen. Dit pensioen is bij scheiding van een verdeling uitgesloten.
 • Hebben u en uw ex-partner een ouderdomspensioen opgebouwd? En is bij scheiding de wettelijke verdeling van toepassing? Dan ontstaat er een aanspraak op de helft van elkaars ouderdomspensioen, dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. U mag wel samen andere afspraken maken, bijvoorbeeld in huwelijkse voorwaarden of in een echtscheidingsconvenant.
 • Heeft u ook een partnerpensioen opgebouwd? Het partnerpensioen bedraagt meestal 70% van het ouderdomspensioen en komt tot uitkering als u overlijdt. Bij scheiding heeft uw ex-partner meestal aanspraak op het partnerpensioen, dat u tot de datum van scheiding heeft opgebouwd.

  Dit is anders als het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd. Dan krijgt uw ex-partner bij uw overlijden geen uitkering, als u of uw werkgever geen premie (meer) betaalt. De waarde van een partnerpensioen op risicobasis is nihil. Hierdoor heeft uw ex-partner bij scheiding  geen aanspraak op partnerpensioen.

Melding bij pensioenfonds

Heeft u uw pensioen verdeeld? Dan zal het pensioenfonds van uw ex-partner uw deel van het pensioen aan u uitkeren, zodra uw ex-partner met pensioen gaat. Informeer het pensioenfonds over de pensioenverdeling binnen 2 jaar na het tijdstip van scheiding. Als u dit vergeet, zal het pensioenfonds uw aanspraak op pensioen aan uw ex-partner uitkeren. En moet u uw deel bij uw ex-partner opvragen. Dat leidt vaak tot veel gedoe.

Levenslang verbonden na pensioenverdeling

Nu geldt als hoofdregel dat u na scheiding uw aandeel in het ouderdomspensioen van uw ex-partner pas ontvangt, als uw ex-partner met pensioen gaat. Een groot nadeel hiervan is dat u levenslang via het pensioen aan elkaar verbonden blijft. Dit is voor het kabinet Rutte aanleiding om de regels rond de pensioenverdeling  bij scheiding te veranderen.

Wat worden de nieuwe regels?

 • Bij een scheiding krijgt u een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. De helft van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen, dat tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd, wordt omgezet in een nieuwe zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen. U heeft dus na de pensioenverdeling niets meer met elkaar te maken en u bent niet meer voor een pensioenuitkering afhankelijk van de ingangsdatum van het pensioen van uw
  ex-partner.
 • Het partnerpensioen dat vóór het huwelijk is opgebouwd, wordt niet meer in de pensioenverdeling meegenomen.
 • De nieuwe aanspraak op ouderdomspensioen wordt automatisch verdeeld, zodra pensioenuitvoerders vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) een melding krijgen van een scheiding. De pensioenuitvoerder betaalt het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks aan beide ex-partners uit.
 • Bij overlijden van uw ex-partner stopt de partneralimentatie. U ontvangt dan geen partnerpensioen. Immers, uw aanspraak op partnerpensioen is al bij de pensioenverdeling omgezet in een voor u hoger ouderdomspensioen. U kunt financiële problemen voorkomen door bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering op naam van uw ex-partner af te sluiten.

Tot slot

Bij een scheiding kunt u ook onder de nieuwe regels nog steeds met uw ex-partner andere afspraken over de pensioenverdeling maken. Als het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is aangenomen, zal de nieuwe wet met ingang van 1 januari 2022 in werking treden.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.