Direct naar content
4 min. leestijd

U heeft besloten om te gaan scheiden. Naast de emotionele kant, zijn de financiële gevolgen van een scheiding ingrijpend. U moet ineens beslissingen nemen over uiteenlopende financiële zaken. Zo moet u ook de opgebouwde pensioenrechten met elkaar verdelen.

De regels voor pensioenverdeling bij scheiding zouden wijzigen vanaf 1 juli 2022 maar recent heeft Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, aangegeven dat ze voornemens is om deze uit te stellen tot 1 januari 2027, zodat deze wijziging samenvalt met de drastische wijziging van ons pensioenstelsel. Dit wetsvoorstel “Wet toekomst pensioenen” is recent ingediend bij de Tweede Kamer.

Wel is aangegeven, dat waarschijnlijk al enkele overbruggingsmaatregelen eerder dan 1 januari 2027 worden ingevoerd voor de pensioenverdeling bij scheiding. Wordt vervolgd!!

Hoe zien de huidige regels er uit?

  • Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond en de AOW-leeftijd bereikt, heeft recht op een AOW-pensioen. Dit pensioen wordt bij een scheiding niet verdeeld.
  • Hebben u en uw ex-partner een ouderdomspensioen opgebouwd? En is bij scheiding de wettelijke verdeling van toepassing? Dan ontstaat er een aanspraak op de helft van elkaars ouderdomspensioen, dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. U mag wel samen andere afspraken maken, bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden of in een echtscheidingsconvenant.
  • Heeft u ook een partnerpensioen opgebouwd? Het partnerpensioen bedraagt meestal 70% van het ouderdomspensioen en komt tot uitkering als u overlijdt. Bij scheiding heeft uw ex-partner meestal aanspraak op dit partnerpensioen, dat u tot de datum van scheiding heeft opgebouwd. Dit wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd.
  • Dit is anders als het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd. Dan krijgt uw ex-partner bij uw overlijden geen bijzonder partnerpensioenuitkering. De waarde van een partnerpensioen op risicobasis is namelijk nihil. Hierdoor heeft uw ex-partner bij scheiding geen aanspraak op partnerpensioen. Wilt u weten of uw partnerpensioen op risicobasis is? Vraag dit na bij uw werkgever of aan uw pensioenuitvoerder.

Melding bij pensioenuitvoerder

Heeft u uw pensioen verdeeld? Dan heeft u allebei recht op de helft van elkaars ouderdomspensioen. Dan zal uw pensioenuitvoerder, zodra u met pensioen gaat, de helft van het ouderdomspensioen uitkeren aan u en de helft aan uw ex-partner. En u verkrijgt, zodra uw partner met pensioen gaat, de helft van zijn/haar ouderdomspensioen. Informeer de pensioenuitvoerder over de pensioenverdeling binnen 2 jaar na het tijdstip van scheiding. Als u dit vergeet, zal de pensioenuitvoerder het door u volledig opgebouwde ouderdomspensioen aan uzelf uitkeren. Vervolgens moet u de helft hiervan overmaken naar uw ex-partner. Dat leidt vaak tot veel gedoe.

Levenslang verbonden na pensioenverdeling

Nu geldt als hoofdregel dat u na scheiding uw deel in het ouderdomspensioen van uw ex-partner pas ontvangt, als uw ex-partner met pensioen gaat. Een groot nadeel is dat u levenslang via het pensioen aan elkaar verbonden blijft. Als bijvoorbeeld uw ex-partner namelijk beslist om het ouderdomspensioen met 2 jaar uit te stellen, dan zal u ook nog 2 jaar moeten wachten op uw deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner. Dit is voor het kabinet Rutte aanleiding geweest om de regels rond de pensioenverdeling  bij scheiding te veranderen.

Wat worden de nieuwe regels vanaf 1 januari 2027?

  • Bij een scheiding krijgt u een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. De helft van het ouderdomspensioen én de helft van het partnerpensioen, dat tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd, wordt omgezet in een nieuwe zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen. Dit wordt ‘conversie’ genoemd. U heeft dus na de pensioenverdeling niets meer met elkaar te maken en u bent niet meer voor een pensioenuitkering afhankelijk van de ingangsdatum van het pensioen van uw ex-partner.
  • Het partnerpensioen dat vóór het huwelijk is opgebouwd, wordt niet meer in de pensioenverdeling meegenomen.
  • De nieuwe aanspraak op ouderdomspensioen wordt automatisch verdeeld, zodra pensioenuitvoerders vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) een melding krijgen van een scheiding. De pensioenuitvoerder betaalt het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks aan beide ex-partners uit.
  • Bij overlijden van uw ex-partner stopt de partneralimentatie, maar u ontvangt dan niet aansluitend een partnerpensioen. Immers, uw aanspraak op partnerpensioen heeft u dan al eerder bij de pensioenverdeling als onderdeel van de scheidingsregeling omgezet in een voor u hoger ouderdomspensioen. U kunt financiële problemen voorkomen door bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering op naam van uw ex-partner af te sluiten.

Tot slot

Bij een scheiding kunt u, ook onder de nieuwe regels, nog steeds met uw ex-partner andere afspraken over de pensioenverdeling maken. Een pensioenverdeling bij scheiding is een complexe materie. Laat u goed informeren over de financiële gevolgen die bij een pensioenverdeling spelen en bespreek uw financiële situatie met uw private banker. U kunt uw financiën in kaart laten brengen door een Financieel Inzicht rapport via de website van ABN AMRO MeesPierson aan te vragen.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.