Direct naar content

Veel belastingbetalers, vooral spaarders, ervaren de belastingdruk in box 3 van de inkomstenbelasting als ‘onrechtvaardig’. Het veronderstelde, forfaitaire rendement voor de belastingheffing in box 3 is voor hen namelijk veel hoger dan het werkelijk ontvangen rendement. De Hoge Raad heeft nu een aantal spaarders in het gelijk gesteld.

Uitspraak van de Hoge Raad op 24 december 2021 over box 3

De Hoge Raad heeft vlak vóór Kerst 2021, op 24 december 2021, een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak over de belastingheffing in box 3 in 2017 en 2018. In deze zaak was de box 3-belasting hoger dan het werkelijke inkomen. De Hoge Raad heeft besloten dat de belasting moet worden berekend over het daadwerkelijk genoten inkomen uit het vermogen in box 3. Deze uitspraak heeft tot een aanzienlijke vermindering van de box 3-heffing bij belastingplichtige geleid.

Wat betekent dat voor uw belastingaanslag(en)?

De Belastingdienst zal in aanslagen die nog niet definitief vaststaan, rekening houden met de uitspraak van de Hoge Raad. De Belastingdienst heeft de bezwaren tegen box 3 over de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 als massaal bezwaar aangemerkt. Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de box 3-heffing, zal de Belastingdienst een uitspraak doen op uw bezwaar. De Belastingdienst zal nog moeten beoordelen op welke wijze hij de belasting zal vaststellen. De Hoge Raad geeft daarover geen algemeen oordeel.

Is het indienen van een bezwaarschrift zinvol?

U kunt natuurlijk met uw fiscalist bespreken of het in uw situatie raadzaam is om een bezwaarschrift in te (laten) dienen tegen de berekening van het forfaitair vastgestelde rendement in box 3 in onder andere uw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en 2020, als dat nog mogelijk is. Misschien zijn er ook nog andere zaken in uw belastingaanslag waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u natuurlijk ook daar bezwaar tegen (laten) maken.

Aangifte inkomstenbelasting 2021

Uw aangifte inkomstenbelasting 2021 moet u vanzelfsprekend nog indienen bij de Belastingdienst; het jaar 2021 is immers nog niet voorbij. De inkomstenbelasting over box 3 staat wel vast, aangezien de waardepeildatum voor box 3 (1 januari 2021) inmiddels is verstreken. De regering kan daardoor box 3 voor 2021 niet meer repareren. Eventueel kunt u in de toekomst tijdig individueel bezwaar (laten) maken tegen uw aanslag inkomstenbelasting 2021. Afhankelijk van uw situatie kan dit mogelijk leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van de box 3-heffing.

Let op de bezwaartermijn bij het indienen van een bezwaarschrift

Gaat u bezwaar maken? Dan moet u dat op tijd (laten) doen: in principe binnen 6 weken na de datum op uw definitieve aanslag. U kunt de Belastingdienst vragen om de behandeling van het bezwaar aan te houden en u kunt eventueel om uitstel van betaling vragen voor het bedrag waarmee u het niet eens bent. Maar als u later alsnog dat bedrag aan inkomstenbelasting moet voldoen, dan moet u daarover ook rente betalen.

Regering is aan zet

Box 3 houdt de gemoederen al geruime tijd bezig en dat zal waarschijnlijk nog wel even duren. In het coalitieakkoord is voorgesteld om de belastingheffing over uw vermogen in box 3 te veranderen per 2025.Wellicht dat de regering na deze uitspraak van de Hoge Raad wat meer vaart zet achter de veranderingen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.