Direct naar content

Als belegger bent u altijd op zoek naar rendement met een passend risico. Dit rendement wordt bepaald door rente, dividenden, koersstijging maar ook door de fiscale behandeling. Over het algemeen worden beleggingen belast in box 3. Daarbij wordt een forfaitair rendement over het belastbare vermogen belast met 31% inkomstenbelasting. Maar wist u dat groene beleggingen tot een bepaald bedrag niet belast worden? En dat er zelfs nog een extra fiscaal voordeel aan zit? In deze blog leg ik uit wat groene beleggingen zijn en hoe die fiscaal behandeld worden.

Wat zijn groene beleggingen?

De wetgever stimuleert via de inkomstenbelasting het beleggen in ‘groene’ beleggingsproducten. Met een inleg in groene beleggingen draagt u niet alleen bij aan een beter milieu, maar het kan u ook een financieel voordeel opleveren. Let op: deze producten worden alleen fiscaal gestimuleerd als die door aangewezen groene fondsen uitgeven worden. Deze groene fondsen zijn actief met het verstrekken van kredieten voor projecten ter bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos. Deze door de Nederlandse overheid aangewezen projecten zijn gelegen in Nederland of in bepaalde ontwikkelingslanden. Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, wordt uw investering als een groene belegging voor de inkomstenbelasting gezien.

Onderdeel van het rendement is ook de ontvangen rente op uw inleg. Over het algemeen is die nu negatief. Houd daar dus rekening mee in uw afweging of een groene belegging iets voor u is.

Hoe worden groene beleggingen fiscaal belast?

Waar ‘gewone’ beleggingen tot uw box 3-bezittingen gerekend worden, worden groene beleggingen tot een bedrag van € 60.429 (cijfer: 2021) daar niet toe gerekend. Samen met uw fiscaal partner heeft u een vrijstelling van € 120.858 (cijfer: 2021). Uw inleg blijft dus tot genoemd bedrag buiten de heffingsgrondslag van box 3 die iedere 1e januari vastgesteld wordt. De hoogte van het voordeel is afhankelijk van in welke vermogensschijf in box 3 uw inleg anders belast zou zijn.

Naast de vrijstelling in box 3 heeft een groene belegging nog een extra fiscaal voordeel. U krijgt een belastingkorting op uw groene beleggingen. Op de totaal berekende inkomstenbelasting mag u een bedrag in mindering brengen van 0,7% van uw (vrijgestelde) inleg. Dat is voor alleenstaanden maximaal € 423 en voor fiscaal partners maximaal € 846.

Uw financiële voordeel – een voorbeeld

Stel, u bent alleenstaand, u heeft geen fiscaal partner. U heeft een vermogen van € 150.000 op uw spaarrekening. In 2021 investeert u in een groene belegging. Uw inleg is € 50.000. Wat is uw voordeel na 1 jaar?

Vermogen € 150.000 Met groene belegging Zonder groene belegging
Uw spaarrekening € 100.000 € 150.000
Groene belegging € 50.000 € 0
Heffingvrije vermogen box 3 € 50.650 € 50.650
Grondslag sparen en beleggen box 3 € 49.350 € 99.350
Stel rente groene belegging: -1% € -500
(-1,00% x € 50.000)
€ 0
Negatieve rente (boven € 100.000) € -250
(50.000 x 0,5%)
Belasting inkomen uit vermogen (box 3) € -276
(€ 49.350 x 0,56%)
€ -941
(€ 50.650 x 0,56%) + (€ 48.700 x 1,35%)
Heffingskorting groene beleggingen (0,7%) € 350
(€ 50.000 x 0,7%)
€ 0
Rendement na 1 jaar

€ -426
(- € 500 – € 276 + € 350)
€ -1.191
(- € 250 – € 941)
Uw voordeel is: € 765  (€ 1.191 – € 426)

Door nu het voordeel van € 765 in dit voorbeeld af te zetten tegen uw inleg, kan gesteld worden dat uw rendement 1,53% is. Dus ondanks een negatieve rente, heeft u door de fiscale behandeling van de groene beleggingen een positief rendement. Op onze pagina ‘Groen Spaar Deposito’ leest u hier meer over.

Uiteraard betreft het hier een gestileerd voorbeeld. Iedere situatie is uniek. Als u wilt weten in welke groene beleggingen u kunt beleggen en wat daarbij uw voordeel zou kunnen zijn, neemt u dan contact met ons op.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.