Direct naar content

Als bezitter van een tweede huis in Frankrijk betaalt u niet alleen inkomstenbelasting over huurinkomen en de gerealiseerde ‘plus-value’ (verkoopwinst) van uw vakantiewoning. Frankrijk heft daarnaast ook nog eens sociale premies over deze voordelen. Na een jarenlange juridische strijd schrapte Frankrijk per 2019 een belangrijk deel van de sociale premies voor bezitters van een tweede huis die al in een andere lidstaat van de Europese Unie sociaal verzekerd zijn. Wat ging daaraan vooraf en wat is het eindresultaat?

Heffing in strijd met EU-recht

Volgens de Europese basisverordening voor sociale zekerheid (nr. 883/2004) kan iemand slechts in één land tegelijk sociaal verzekerd zijn. Een persoon die in Nederland woont en/of werkt, is bijvoorbeeld normaliter in Nederland sociaal verzekerd. Toch begon Frankrijk na een aanpassing van zijn wetgeving in augustus 2012 met het heffen van 15,5% sociale premies van buitenlanders met een tweede huis in Frankrijk. Het Europese Hof van Justitie oordeelde in februari 2015 dat dit in strijd was met het EU-recht. Frankrijk moest de onterecht geheven sociale premies terugbetalen. Frankrijk paste vervolgens zijn wetgeving aan per 2016 en ging vrolijk door met heffen van 15,5% sociale bijdragen. De heffing nieuwe stijl was volgens Frankrijk niet meer in strijd met het EU-recht. Overigens steeg het tarief per 2018 tot 17,2%.

Nieuwe gerechtelijke procedures

Zoals te verwachten was, werd ook de heffing nieuwe stijl vanaf 2016 betwist. Dit leidde tot nieuwe procedures door belastingplichtigen tegen de Franse staat. Nadat op 11 juli 2017 het Tribunal administratif de Strasbourg al in het nadeel van Frankrijk had beslist, deed in hoger beroep het Cour d’appel de Nancy op 31 mei 2018 hetzelfde. Het Hof oordeelde dat een groot deel van de, uit diverse deelpremies opgebouwde, heffing nog steeds in strijd met het EU-recht is. Ook de heffing nieuwe stijl bleek onhoudbaar.

Wijzigingen per 2019

Onder druk van de lobby van Fransen die in het buitenland wonen en aldaar al sociaal verzekerd zijn, geholpen door de gerechtelijke uitspraken, kreeg een voorstel tot wetswijziging uiteindelijk steun in de Franse Assemblée: 2 belangrijke elementen van de heffing van sociale premies zijn komen te vervallen voor personen die sociaal verzekerd zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Het betreft de contribution sociale généralisée (CSG) en de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Wat over is gebleven van de totale heffing van 17,2% is de prélèvement de solidarité affecté au budget général de l’Etat, een algemene solidariteitsheffing van 7,5%.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.