Direct naar content

Stel dat je in 2021 een mooi geldbedrag geschonken krijgt. Het uitspreken van een dankwoord zal dan je logische reactie zijn. Maar dan? Is er nog meer om aan te denken? Wij zetten een aantal zaken voor je op een rij.

Let op de schenkbelasting

We hebben in Nederland een speciale belasting voor schenkingen, de ‘schenkbelasting’. Wellicht denk je bij deze term aan het café waar ook wordt geschonken, maar dat is dus niet juist. Het gaat om geld of ander vermogen dat je van iemand als cadeau krijgt. In het bijzonder om een cadeau van iemand die (kortweg) in Nederland woont op het moment dat hij of zij het cadeau geeft.

Schenkingsvrijstellingen in 2021

Je hoeft niet over het volledige bedrag schenkbelasting te betalen. De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen. Een schenking tot het bedrag van de vrijstelling wordt niet belast met schenkbelasting. Dit zijn de voornaamste vrijstellingen in 2021:

Bij een schenking van mijn ouders

  • De jaarlijkse vrijstelling bedraagt € 6.604;
  • Een eenmalige vrijstelling van € 26.881 voor kinderen in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar
  • Deze eenmalige vrijstelling wordt verhoogd naar € 55.996 als je de schenking besteedt aan bepaalde dure studies;
  • Deze eenmalige vrijstelling wordt verder verhoogd naar € 105.302 voor schenkingen voor een eigen woning.
  • Als je vóór 2010 een beroep hebt gedaan op de eenmalige vrijstelling, daarna niet meer en nog steeds aan de leeftijdseis voldoet, heb je recht op een ‘overgangsvrijstelling’ voor je eigen woning van € 29.115. Deze vrijstelling geldt naast de jaarlijkse vrijstelling van € 6.604.

Tijdelijke verhoging van schenkingsvrijstellingen in 2021

De jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor kinderen van € 6.604 en € 3.244 voor anderen zijn voor het kalenderjaar 2021 € 1.000 hoger dan normaal. Deze tijdelijke verhoging houdt verband met de Coronacrisis en is bedoeld om schenkingen extra te stimuleren.

Hoeveel schenkbelasting moet ik betalen?

Wat als je meer ontvangt dan de vrijstelling? Dan komt heffing van schenkbelasting aan de orde. De tarieven van deze belasting zijn afhankelijk van de familieband tussen jou als ontvanger en de schenker en de hoogte van het bedrag:

  • Voor een schenking van een ouder geldt een tarief van 10% voor de eerste € 128.751 die de vrijstelling overtreft. Voor het meerdere geldt een tarief van 20%.
  • Gaat het om een schenking van een grootouder? Dan geldt hetzelfde grensbedrag en zijn de tarieven 18% en 36%.
  • Voor een schenking van anderen gelden tarieven van 30% en 40%, bij hetzelfde grensbedrag.

Deze tarieven gelden trouwens ook voor de erfbelasting.

Hoe moet ik aangifte doen?

Ontvang je meer dan de jaarlijkse vrijstelling? Dan moet je aangifte doen voor de schenkbelasting. Dat moet je ook doen als je je beroept op een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling.

Het uitgangspunt is dat jij als ontvanger aangifte doet en de schenkbelasting betaalt. Voor een schenking in 2021 moet je vóór 1 maart 2022 aangifte doen. Het is verplicht om het door de Belastingdienst voorgeschreven aangifteformulier te gebruiken. Hier vind je bijvoorbeeld het formulier voor een schenking in 2020. Het formulier voor een schenking in 2021 zal in de loop van het jaar worden toegevoegd.

Er is een uitzondering op de hoofdregel. Het is mogelijk dat je een ‘nettobedrag’ krijgt. Dat is een ‘schenking vrij van recht’. Onderdeel van de schenking is dan dat de schenker de schenkbelasting voor zijn rekening neemt. Je moet dan wel aangifte doen voor de schenkbelasting (eventueel samen met de schenker), maar de aanslag gaat dan niet naar jou maar naar de schenker.

Het benutten van een verhoogde vrijstelling

Wil je een verhoogde vrijstelling benutten? Let dan extra op. Het is als het ware een eenmalige joker. Zou je je in 2021 bijvoorbeeld beroepen op de eenmalige vrijstelling van € 26.881? Dan heb je in latere jaren niet meer de mogelijkheid om je (aanvullend) te beroepen op de woningvrijstelling van € 105.302. Het inzetten van een verhoogde vrijstelling moet dus zorgvuldig gebeuren.

En als je de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning gaat benutten, wees dan alert op alle voorwaarden van deze vrijstelling. Een goede hulp hierbij kunnen onze artikelen over deze vrijstelling zijn. Hier tref je het eerste artikel aan.

Is de schenking van jou privé?

Vaak wordt er een uitsluitingsclausule aan een schenking verbonden. Die is bedoeld om je te beschermen tegen het echtscheidingsrisico. Dit speelt met name als je bent getrouwd in de (oude) algehele gemeenschap van goederen. Een schenking valt dan in de huwelijksgemeenschap en wordt zo van beide echtgenoten. Een uitsluitingsclausule voorkomt dat.

Eerste aandachtspunt bij een uitsluitingsclausule is dat je de schenkingsovereenkomst goed bewaart. Dan kun je in de toekomst aantonen dat de schenking jouw privébezit is. Ook is het verstandig om de schenking op een privérekening te ontvangen, en deze op die rekening te laten staan. Dan blijft duidelijk welk vermogen jouw privévermogen is.

Stel dat je de schenking vervolgens gaat besteden aan een gezinsauto of gezinsvakantie. Dan is het goed om hierover afspraken te maken met je partner. Moet je partner de helft van de besteding terugbetalen of niet? Leg dit goed vast.

Is er een bedoeling met de schenking?

Een schenking kan een mooi financieel duwtje in de rug zijn. Realiseer je dat de schenker gedachten kan hebben over de manier waarop je het geld gaat besteden. Het is natuurlijk het meest duidelijk als dat helder wordt uitgesproken. Maar zo werkt het in familieverhoudingen niet altijd. Het kan gebeuren dat de schenker een studie een mooie besteding vindt en de ontvanger denkt aan een mooie wereldreis. Probeer de werkelijke bedoeling van de schenker te achterhalen. Het zou toch jammer zijn als de verhoudingen in de familie verstoord raken omdat men dit niet van elkaar weet?

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.