Direct naar content

Als de voor een lijfrente gestorte bedragen aftrekbaar zijn geweest, is het de bedoeling dat u met het opgebouwde bedrag lijfrente-uitkeringen aankoopt. Er gelden strenge regels om te voorkomen dat u het opgebouwde kapitaal in een keer opneemt. Hier gaat verandering in komen.

Na invoering van een door de regering ingediend wetsvoorstel, kunt u er namelijk voor kiezen om maximaal 10% van uw lijfrente in één keer te ontvangen. Door vertraging in de parlementaire behandeling is de ingangsdatum onlangs uitgesteld naar 1 januari 2025. Na invoering van het wetsvoorstel mag u dit ‘bedrag ineens’ naar eigen inzicht besteden. Het ineens ontvangen bedrag heeft wel tot gevolg dat uw resterende lijfrente-uitkeringen lager zullen uitvallen. Hoe hoger het bedrag dat u ineens ontvangt, hoe lager uw lijfrente-uitkeringen worden. Dezelfde wet maakt het ook mogelijk om maximaal 10% van uw ouderdomspensioen ineens te laten uitkeren. In de blog “Wilt u een deel van uw pensioen in één keer ontvangen?” leest u daar meer over.

Wat is een lijfrente?

Met een lijfrente kunt u aan extra inkomen voor later werken. Een lijfrente kent een opbouwfase en een uitkeerfase. In de opbouwfase stort u bedragen op uw lijfrenterekening (waar u kunt sparen of beleggen) of betaalt u premies aan een verzekeraar. De voor de lijfrente ingelegde bedragen of betaalde premies zijn onder voorwaarden aftrekbaar.

Als het lijfrentekapitaal vrijkomt, is het de bedoeling dat u met dat kapitaal bij een bank of verzekeraar lijfrente-uitkeringen aankoopt en vangt de uitkeerfase aan. De lijfrente-uitkeringen zijn belast. Als u het vrijgekomen kapitaal in een keer ontvangt, betaalt u naast belasting ook nog eens een boete die kan oplopen tot 20% van het lijfrentekapitaal. Na invoering van het wetsvoorstel kunt u eenmalig maximaal 10% van het lijfrentekapitaal ineens laten uitkeren. U bent daarover dan wel belasting verschuldigd, maar geen boete.

Meer over de voordelen van lijfrente en de verhouding van lijfrente tot pensioen, leest u in de blog “Wat kunt u met lijfrente doen aan de opbouw van uw pensioen?”.

Wanneer kiezen?

 • Als op de ingangsdatum van de wet uw lijfrente al is ingegaan, kunt u niet meer kiezen voor een bedrag ineens.
 • U kunt alleen kiezen voor een bedrag ineens bij ingang van de lijfrentetermijnen.
 • De ingangsdatum van de lijfrente kan worden uitgesteld tot 5 jaar na de ingangsdatum van de AOW.
 • Als u in de maand waarin uw AOW ingaat de lijfrentetermijnen gaat ontvangen of de eerste dag volgend op die maand, kunt u de uitkering van het bedrag ineens uitstellen tot de maand januari volgend op het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Dit om fiscaal tariefnadeel te voorkomen: in het jaar nadat u uw AOW-leeftijd bereikt, geldt tot een belastbaar inkomen van € 37.150 een belastingtarief van 19,03% in plaats van 36,93% (cijfers: 2023).

Spelregels voor uw lijfrente

 • Het bedrag ineens is gemaximeerd op 10% van uw lijfrentekapitaal. U kunt dus kiezen voor een lager bedrag.
 • Het kapitaal dat overblijft moet hoger zijn dan € 4.898 (cijfer: 2023)
 • Voor het bedrag van de resterende 90% van het lijfrente-kapitaal dienen lijfrente-uitkeringen te worden aangekocht die aan wettelijke voorwaarden voldoen.
 • Als u recht heeft op meerdere lijfrente-uitkeringen kunt u per uitvoerder een keuze maken.
 • De mogelijkheid voor een bedrag ineens geldt ook voor een lijfrente die is bedongen bij de eigen bv ter zake van de inbreng van een onderneming.

Overwegingen

 • Als de ingangsdatum van uw lijfrente-uitkeringen voor 1 januari  ligt, kunt u de ingangsdatum uitstellen om zo toch voor een bedrag ineens te kunnen kiezen.
 • Een bedrag ineens kan gevolgen hebben voor de belastingdruk als u daardoor tegen een hoger tarief moet afrekenen. Ook heffingskortingen kunnen lager uitvallen. Daarnaast kan een bedrag ineens gevolgen hebben voor uitkeringen en toeslagen waarbij uw inkomen meetelt.

Conclusie

Een bedrag ineens verschaft u flexibiliteit. Aan de andere kant kunnen er nadelige gevolgen aan kleven. Voor het maken van een keuze dienen de voors en tegens zorgvuldig te worden afgewogen. Een deskundig advies kan hier goede diensten bewijzen. De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is uitgesteld naar 1 januari. Andere wijzigingen zijn niet ondenkbaar. De informatie in deze blog geldt dus alleen bij ongewijzigde aanname van het wetsvoorstel.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.