Direct naar content
4 min. leestijd

Na invoering van een door de regering ingediend wetsvoorstel, kunt u ervoor kiezen om maximaal 10% van uw ouderdomspensioen in één keer te ontvangen. Door vertraging in de parlementaire behandeling is de ingangsdatum onlangs uitgesteld naar 1 januari 2025. Het ‘bedrag ineens’ mag u naar eigen inzicht besteden, maarheeft wel tot gevolg dat uw levenslange pensioenuitkeringen daarna lager uitvallen. Dezelfde wet maakt het ook mogelijk om maximaal 10% van uw opgebouwde lijfrentekapitaal in een keer  te laten uitkeren. In de blog “Wilt u een deel van uw lijfrente in één keer ontvangen?” leest u daar meer over. Andere wijzigingen zijn nog mogelijk. De informatie in deze blog geldt daarom alleen bij ongewijzigde aanname van het wetsvoorstel.

Wanneer kiezen voor 10% in één keer ontvangen?

 • Als u op de ingangsdatum van de wet al met pensioen bent, kunt u niet meer voor kiezen voor een bedrag ineens.
 • U kunt alleen kiezen voor een bedrag ineens als u met pensioen gaat. U maakt dan de keuze kort voordat uw pensioen ingaat.
 • Als u in de maand waarin uw AOW ingaat met pensioen gaat of de eerste dag volgend op die maand, kunt u de uitkering van het bedrag ineens uitstellen tot de maand januari volgend op het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Dit om fiscaal tariefnadeel te voorkomen: in het jaar nadat u uw AOW-leeftijd bereikt, geldt tot een belastbaar inkomen van € 37.150 een belastingtarief van 19,03% in plaats van 36,93% (cijfers: 2023).
 • Als u recht heeft op meerdere pensioenuitkeringen kunt u per pensioenuitvoerder een keuze maken.
 • Als u deeltijdpensioen gaat genieten en de rest later laat ingaan, kunt u maximaal 10% van het deel dat ingaat ineens ontvangen. Vlak voordat de rest van uw pensioen ingaat, kunt u er opnieuw voor kiezen om ook van dat deel maximaal 10% ineens te ontvangen.

Spelregels voor het ‘bedrag ineens’

 • Het bedrag ineens is gemaximeerd op 10% van uw opgebouwde pensioenkapitaal. U mag dus kiezen voor een lager bedrag.
 • Een eenmaal gemaakte keuze kan niet meer worden veranderd.
 • De opname mogelijkheid is beperkt tot het ouderdomspensioen. U kunt niet een bedrag ineens van het partnerpensioen opnemen.
 • In geval van uw overlijden kunnen uw partner en/of kinderen geen bedrag ineens opnemen van hun nabestaandenpensioen.
 • U kunt niet kiezen voor een bedrag ineens als daardoor de pensioenuitkering lager wordt dan € 594,89 per jaar (cijfer: 2023).
 • Als u een ex-partner heeft die recht heeft op een deel van uw ouderdomspensioen, kunt u toch kiezen voor een bedrag ineens. Een evenredig deel van dat bedrag komt dan wel toe aan uw ex-partner.
 • Als het bedrag ineens invloed heeft op het partnerpensioen, moet uw partner toestemming geven.
 • De mogelijkheid voor een bedrag ineens geldt ook voor een bij de bv in eigen beheer opgebouwd pensioen, maar niet voor een zogenaamde oudedagsverplichting (odv).
 • Het kiezen voor een bedrag ineens staat andere keuzes in de weg:
  • De mogelijkheid om een deel van het pensioen eerder te genieten als AOW-overbrugging vervalt bij het kiezen voor een bedrag ineens.
  • De mogelijkheid om van het levenslange pensioen eerst een paar jaar een hoge uitkering en dan een lagere uitkering te genieten, vervalt bij het kiezen voor een bedrag ineens.

Overwegingen

 • Een pensioenuitkering is levenslang. Als u een relatief korte levensverwachting heeft, kan het aantrekkelijk zijn om alvast een bedrag ineens te ontvangen.
 • Een bedrag ineens kan gevolgen hebben voor de belastingdruk als u daardoor tegen een hoger tarief moet afrekenen of heffingskortingen lager uitvallen. Daarnaast kan een bedrag ineens gevolgen hebben voor uitkeringen en toeslagen waarbij uw inkomen meetelt.
 • U kunt in plaats van een bedrag ineens, ook uw pensioenuitkering in hoogte laten variëren. U krijgt dan een aantal jaren een hogere uitkering gevolgd door een lagere uitkering of andersom. De lagere uitkering moet minimaal 75% van de hogere uitkering zijn. Mogelijk dat u met het variëren in hoogte van uw pensioenuitkeringen beter aansluiting vindt bij uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld omdat u de eerste jaren na pensioeningangsdatum nog hogere uitgaven heeft. Met het variëren in hoogte van de uitkeringen kunnen mogelijk ook de hierboven genoemde nadelen van een bedrag ineens (deels) worden voorkomen.
 • Als uw pensioenuitkeringen geïndexeerd worden om de inflatie bij te kunnen houden, dan geldt dit niet voor het bedrag dat u ineens heeft ontvangen.

Conclusie

Een bedrag ineens verschaft u flexibiliteit. Aan de andere kant blokkeert deze keuze het maken van andere keuzes. Daar kunnen nadelige gevolgen aan kleven. Weeg de voor en nadelen zorgvuldig af. Een deskundig advies kan hier bij helpen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.