Direct naar content

Als belegger bent u altijd op zoek naar rendement met een passend risico. Dit rendement wordt bepaald door rente, dividenden of koersstijging. Maar ook door de fiscale behandeling. Om het sparen en/of beleggen in duurzame fondsen extra aantrekkelijk te maken zijn er diverse fiscale voordelen. In deze blog leest u daar meer over.

Wat zijn groene beleggingen?

Groen sparen en groen beleggen houdt in dat u investeert in fondsen of bij banken die deelnemen in bepaalde duurzame projecten. Dit zijn projecten in Nederland of in bepaalde ontwikkelingslanden en bijvoorbeeld gericht op milieubescherming. Veel aangeboden duurzame beleggingsfondsen komen niet in aanmerking voor de extra fiscale mogelijkheden. Een groene spaarrekening of belegging geeft alleen een fiscaal voordeel als door de Nederlandse overheid (via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een speciale groenverklaring is afgegeven.  Naast het fiscale voordeel heeft u natuurlijk ook het rendement op uw investering.

Wat is uw fiscale voordeel in 2024?

Er is in box 3 een vrijstelling voor groene spaartegoeden en/of groene beleggingen. Voor 2024 is deze vrijstelling vastgesteld op € 71.251 (€ 142.502 voor fiscale partners). Alleen boven dit grensbedrag betaalt u belasting over de waarde van uw groene beleggingen of groene spaartegoeden. De vrijstelling voor ‘reguliere’ spaartegoeden en beleggingen is € 57.000 (€ 114.000 voor fiscale partners) en boven dat bedrag gaan alle spaar- en beleggingstegoeden mee in de berekeningen voor de box 3 inkomstenbelasting.

Bij dit belastingvoordeel wordt gekeken naar het bedrag aan groene investeringen dat u op 1 januari 2024 in bezit had. Bij uw aangifte trekt u eerst de vrijstelling af van uw groene beleggingen. Is er daarna nog een deel van de vrijstelling onbenut? Dan trekt u dat deel af van uw groene spaargelden. De vrijstelling is nooit meer dan de totale waarde van uw groene beleggingen en groene spaartegoeden.

Er is nog een extra fiscaal voordeel, naast de hogere vrijstelling in box 3. U mag namelijk een bedrag in mindering brengen op de totaal berekende inkomstenbelasting in box 3. Dit is een belastingkorting van 0,7% van uw (vrijgestelde) inleg. In de volgende alinea illustreren we dit voordeel aan de hand van een voorbeeld.

Uw maximale fiscale voordeel in 2024

De belastingdruk en het fiscale voordeel tussen groen sparen en groen beleggen is verschillend. Hieronder berekenen wij uw maximale fiscale voordeel op basis van de tarieven en berekende vrijstellingen voor 2024. Daarnaast zijn sommige cijfers (zoals het forfaitaire spaarrendement) in onderstaande tabel 1 schattingen, pas na afloop van 2024 zullen de definitieve cijfers bekend zijn.

Tabel 1

Uw gezamenlijke fiscale voordeel kan dus oplopen van maximaal ongeveer € 1.500 (bijna 1,1%) bij groen sparen tot bijna € 4.100 (ongeveer 2,9%) als u groen belegt. Overigens kan het fiscale voordeel voor groen sparen nog oplopen als het forfaitaire rendement (dat tegen het einde van 2024 wordt vastgesteld) oploopt. Daar komt dan het spaarrendement of mogelijke beleggingsrendement nog bij.

Forse versobering van de regeling na 2024

Helaas is tijdens de behandeling van het belastingplan voor 2024 een amendement aangenomen met gevolgen voor de huidige regeling. In een amendement werden de fiscale voordelen voor een aantal familieleden bij toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling flink vergroot. Om de extra kosten voor de uitbreiding van de bedrijfsopvolgingsregeling te financieren is de fiscale regeling voor groen sparen en beleggen sterk beperkt. Daarom is vanaf 1 januari 2025 de belastingvrijstelling verlaagd naar € 30.000 (€ 60.000 voor fiscale partners).

De groene spaargelden en/of beleggingen moeten dan op 1 januari 2025 in uw bezit zijn om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen. Hieronder berekenen wij uw maximale fiscale voordeel op basis van de tarieven en berekende vrijstellingen voor 2025. Overigens zijn sommige cijfers (zoals het forfaitaire spaarrendement) in onderstaande tabel schattingen, pas na afloop van 2025 zullen de definitieve cijfers bekend zijn.

Tabel 2

Veel Kamerleden zijn ongelukkig met de ‘verbetering’ van de bedrijfsopvolgingsregeling, ten koste van groen sparen. Onder andere daarom worden aanpassingen onderzocht en komt er een nieuw wetsvoorstel: Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025. Om het investeren in verduurzaming te stimuleren zou het goed zijn dat, bij aanpassing van de bedrijfsopvolgingsregeling, ook de versobering van de fiscale faciliteit voor groen sparen en beleggen wordt teruggedraaid (of zelfs wordt verbeterd).

Bij de aanpassing van het nieuwe box 3-regimie (gepland) in 2027 zal de belastingvrijstelling vermoedelijk helemaal vervallen. Ook de heffingskorting voor groen sparen en beleggen wordt in 2027 aangepast.

Dus alléén als u investeerde, in groene spaargelden of beleggingen, vóór de peildatum van 1 januari 2024 kunt u nog optimaal profiteren van de fiscale voordelen voor 2024. Investeerde u na 1 januari 2024 dan zijn de fiscale voordelen minder interessant zoals uit tabel 2 blijkt.

Het rendement van groene beleggingen en groen sparen

Het rendement van duurzame beleggingen is vergelijkbaar of soms zelfs beter dan een belegging die minder gericht is op milieu, maatschappij en bestuur. De rente van groen sparen is ook aantrekkelijk. Bijvoorbeeld biedt ABN AMRO een groen spaardeposito aan met een aantrekkelijke rente. Het bijkomende fiscale voordeel maakt duurzaam investeren extra interessant.

Tot slot

Het belastingvoordeel dat u heeft, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, de hoogte van uw investering en of u duurzaam spaart of duurzaam belegt. Er zijn fiscale voordelen die helaas versoberen. Maar door duurzaam te sparen of te beleggen heeft u nog steeds een fiscaal voordeel én draagt u bij aan een beter milieu!

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.