Direct naar content

De verkoop van uw bedrijf is een natuurlijk moment om voor allerlei zaken de balans op te maken. Mag ik het onderwerp estate planning aan uw to-do-lijst toevoegen?

Waar moet ik aan denken bij ‘estate planning’?

Met estate planning bedoel ik zaken die betrekking hebben op schenken en erven. Maar we moeten ons daarbij niet beperken tot alleen schenkingen en uw testament. Ook uw eventuele huwelijkse voorwaarden zijn van belang. En heeft u al een levenstestament? Hieronder enkele vragen over deze onderwerpen.

Is uw testament actueel?

In de praktijk merk ik dat het maken van een testament een belangrijke gebeurtenis is. Veel mensen kunnen zich vaak nog goed herinneren dat ze bij de notaris zaten om het testament te tekenen, maar ongemerkt is dat inmiddels al meer dan 10 jaar geleden. Althans, zo maak ik het vaak mee. Dan is het de vraag of dat testament nog goed aansluit op uw huidige situatie. Ontwikkelingen in de wetgeving, uw vermogen en in uw familie gaan makkelijk aan het testament voorbij. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat het testament direct aangepast moet worden. Maar uw testament op actualiteit toetsen, is zeker verstandig. Realiseert u zich ook dat een testament van invloed kan zijn op de erfbelasting.

Zijn uw huwelijkse voorwaarden nog nodig?

Ondernemers hebben vaak huwelijkse voorwaarden om het vermogen van hun partner te beschermen tegen financiële rampspoed in de onderneming. Gelukkig blijft die financiële rampspoed vaak achterwege. Dan kan de situatie ontstaan dat er een ongelijke vermogensverdeling is gegroeid tussen u en uw partner. Is dat wel overeenkomstig uw oorspronkelijke bedoeling? Het is mogelijk om huwelijkse voorwaarden ‘tijdens de rit’ te wijzigen. Dat kan ook zijn ingegeven vanuit de wens om de erfbelasting voor uw partner en kinderen zo veel mogelijk te beperken. Een gelijkmatige vermogensverdeling is hiervoor doorgaans het beste vertrekpunt. Hier leest u daar meer over.

Schiet er iets over voor de kinderen?

Heeft u een beeld van uw inkomens- en vermogensontwikkeling de komende jaren? En ziet uw financiële situatie er gunstig uit? Dan kan een schenking aan uw kinderen of een goed doel een idee zijn. Gaat het om meer dan iets extra’s toestoppen? Dan is het verstandig om bij meer zaken stil te staan dan alleen het overboeken van het bedrag naar het juiste rekeningnummer. We hebben de Schenkwijzer ontwikkeld om u langs de meest voorname vragen te leiden.

Heeft u al een levenstestament?

In een levenstestament legt u vast wie namens u moet handelen als u het zelf niet meer kunt en wat in die situatie de bedoeling is. Per kwartaal worden er inmiddels meer dan 35.000 notariële levenstestamenten opgesteld. Tegenwoordig wordt het levenstestament vaak op hetzelfde moment opgesteld als het gewone- of ‘overlijdenstestament’. Deze ontwikkeling heeft in enkele jaren plaatsgevonden. Heeft u nog niets geregeld voor de situatie van uw wilsonbekwaamheid? Dan is dit iets om over na te denken. Hier vindt u meer informatie. Bent u een ‘early adopter’ geweest en heeft u al een levenstestament? Dan is het wellicht een goed moment om de akte te toetsen op actualiteit.

Hoe verder?

Ik realiseer me dat ik veel vragen oproep. En u wilde het juist wat rustiger aan gaan doen na de overdracht van uw bedrijf. Daarom helpen wij u graag door uw situatie en akten tegen het licht te houden. We kunnen dan ook uw plannen en wensen voor de toekomst meenemen. Dan weet u gemakkelijk en snel of uw estate planning goed op koers ligt of dat u nog wat moet bijsturen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.