Direct naar content

De overdracht van uw onderneming is een onvermijdelijke gebeurtenis. De belangen daarbij zijn groot, zowel materieel als immaterieel. Denk daarbij primair aan het bedrijf en de werkgelegenheid, maar ook aan de belangen van u als eigenaar en aan die van uw potentiële opvolgers. Daarom is het niet verstandig om het u te laten overkomen. Zorg dat u zelf bepaalt of en op welke wijze de onderneming wordt overgedragen naar de volgende generatie. In deze blog ga ik in op een aantal keuzes die u moet maken voordat u uw bedrijf al dan niet binnen uw familie kunt overdragen. Ook bespreek ik verschillende belangen die er kunnen spelen bij de overdracht van uw bedrijf.

Bij de overdracht van uw bedrijf gaat het om het vinden van de juiste balans tussen de verschillende belangen. Met het oog op de complexiteit van die uitdaging is het van belang om er op tijd mee te beginnen. Op die manier kunt u de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en houdt u zelf de regie over dit proces.

Bedenk dat het bij de overdracht van uw onderneming uiteindelijk gaat over eigendom, zeggenschap en leiding. Daarbij moeten  u en uw potentiële opvolger(s) keuzes maken. Keuzes waarbij u afwegingen moet maken tussen persoonlijke en collectieve belangen, maar vaak ook tussen familie- en bedrijfsbelangen. Denk bijvoorbeeld aan het voor ouders bij opvolging vaak leidende beginsel om hun kinderen gelijk te behandelen. Vaak vormt dit beginsel een belangrijk motief bij de overdracht van de onderneming, waarbij men zich meestal niet realiseert dat de gelijke behandeling van kinderen een familiebelang is en geen bedrijfsbelang.

Doordachte keuze

De keuzes ten aanzien van eigendom, zeggenschap en leiding kunnen niet los van elkaar worden gezien, maar moeten goed doordacht en weloverwogen worden gemaakt, bij voorkeur met consensus bij alle betrokkenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de relatie tussen werken in (de leiding van) het bedrijf en het bezit van aandelen daarin. Mogen alle kinderen aandelen in het bedrijf bezitten of alleen zij die in het bedrijf een managementfunctie vervullen? Let wel, er is hier geen goed of fout. Ongeacht welke keuzes u hierin maakt, het succes staat of valt met het al of niet (kunnen en willen) voldoen aan de voorwaarden die voor de desbetreffende keuze gelden. Voor het maken van een weloverwogen keuze is het noodzakelijk dat alle betrokkenen de gevolgen van de mogelijkheden overzien en begrijpen. Bovendien moet men bereid en in staat zijn om aan de voorwaarden te voldoen.

Over de leiding over het bedrijf moeten ook keuzes worden gemaakt. De capaciteiten van de opvolger(s) zijn daarvoor in belangrijke mate bepalend. Maar hoe kun je objectief vaststellen in hoeverre kandidaten daarvoor kwalificeren? En wat als daarover twijfel bestaat of nog erger, duidelijk is dat die ontbreekt? Hoe kijkt u aan tegen de optie van een externe directie (niet-familielid)?

Structuur aanbrengen in het opvolgingsproces

Bedrijfsoverdracht is complex proces met belangrijke beslissingen, waarbij u niet over een nacht ijs wilt gaan.

Met overdrachtsevenwicht kunnen wij u de kennis en ervaring bieden, waarmee u structuur brengt in het proces van overdracht van uw onderneming. Een overzichtelijke structuur die zorgt voor duidelijkheid en consensus voor alle betrokkenen.

Wilt u in gesprek over bedrijfsoverdracht? Maak dan een via deze link een afspraak. Bent u al klant bij ABN AMRO MeesPierson? Dan kunt u hiervoor het beste contact opnemen met uw eigen private banker.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.