Direct naar content

Bezit u een tweede huis in het buitenland? Dan moet u in het buitenland vaak inkomstenbelasting betalen over werkelijke of forfaitaire inkomsten uit die woning. U moet de woning ook in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting opgegeven in box 3. Maar in de meeste gevallen hebt u in Nederland recht op vermindering van box 3-belasting. Ook als u in het buitenland geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Hoe zit dat precies?

Waarde en eventuele schuld in grondslag

De waarde van een tweede huis in het buitenland en de eventuele samenhangende financieringsschuld moet u in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting vermelden. Voor woningen geldt in box 3 de WOZ-waarde als uitgangspunt. De peildatum voor de waardering is daarbij 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte. Omdat voor woningen in het buitenland geen WOZ-waarde beschikbaar is, moet in dat geval de waarde in het economische verkeer in onbewoonde staat (‘vrije verkoopwaarde’) op 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte worden genomen. In uw aangifte inkomstenbelasting over 2020 is dat dus de waarde per 1 januari 2019.

Inkomstenbelasting in het buitenland

Als inwoner van Nederland met een tweede huis in het buitenland moet u soms ook in het buitenland inkomstenbelasting betalen. Dat kan zijn omdat u huurinkomsten krijgt uit uw vakantiewoning. Maar in sommige landen, zoals Spanje en Italië, moet u ook inkomstenbelasting betalen als u de woning uitsluitend zelf gebruikt. De belasting wordt dan berekend over een forfaitair huurinkomen. Andere landen, bijvoorbeeld Frankrijk en Portugal, heffen geen inkomstenbelasting als u de woning niet verhuurt.

Voorkoming van dubbele heffing

Nederland heeft met de meeste landen een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten. Daarin is standaard bepaald dat het recht om inkomstenbelasting te heffen over (inkomsten uit) onroerend goed toekomt aan het land waar dat onroerend goed ligt. Nederland mag de buitenlandse vakantiewoning weliswaar in de rendementsgrondslag van box 3 meenemen, maar moet ook meteen weer een belastingvermindering toestaan.

Ook als Nederland geen belastingverdrag heeft gesloten met het land waarin uw tweede huis ligt, verleent Nederland eenzijdig een vermindering van box 3-heffing. Maar alleen voor zover inkomsten uit de woning in het land van ligging onderworpen zijn aan heffing van inkomstenbelasting.

Belastingaftrek ook als u in het buitenland geen belasting betaalt

Het recht op belastingaftrek staat los van de vraag of, en zo ja hoeveel inkomstenbelasting u in het buitenland moet betalen. Bij de voorkoming van dubbele inkomstenbelasting over een tweede huis in het buitenland kijkt men naar het aan het netto buitenlandse vermogen toe te rekenen deel van de box 3-heffing. De methode die Nederland daarbij toepast heet in fiscaal vakjargon ‘vrijstelling met progressievoorbehoud’. De verschuldigde belasting in box 3 wordt naar evenredigheid verminderd. Schulden die u bent aangegaan ter verwerving, onderhoud of verbetering van uw vakantiehuis worden daarbij gesaldeerd met de waarde van de woning.

Voorbeeld

Bert woont in Nederland en bezit een tweede huis in Frankrijk met een waarde van € 500.000. Hij verhuurt de woning niet en hoeft in Frankrijk geen inkomstenbelasting te betalen. Voor de aankoop heeft hij destijds € 200.000 geleend, de rest betaalde hij met spaargeld. Netto investeerde hij dus € 300.000 eigen geld. Hij bezit verder nog beleggingen en spaargeld met een totale waarde van € 9 ton. Zijn totale rendementsgrondslag in box 3 bedraagt € 1.200.000. Zonder vermindering van box 3-heffing zou hij € 15.183 moeten betalen (cijfers 2020). Dat bedrag wordt in zijn geval met een kwart verminderd. Namelijk € 300.000 van de in totaal € 1.200.000 = 25% bestaat uit buitenlands vermogen.

Geen tegemoetkoming voor meeste andere belastingen

Bepaalde landen heffen ook een bepaalde vorm van inkomstenbelasting over de gerealiseerde waardevermeerdering van uw buitenlandse woning. De belastingverdragen die Nederland met andere landen heeft gesloten, staan dat ook toe. Nederland belast die waardevermeerdering bij particulieren niet. En hoeft er dus ook geen belastingvermindering voor te geven. Naast inkomstenbelasting heffen sommige landen ook nog een aparte vermogensbelasting. Hoewel sommigen de Nederlandse box 3-heffing ook wel een ‘vermogensbelasting’ noemen, is het fiscaal-technisch toch echt een inkomstenbelasting. Zij het over een forfaitair vastgesteld inkomen. Nederland verleent daarom ook geen tegemoetkoming voor de vermogensbelasting die u in het buitenland eventueel moet betalen.

Stappenplan aangifte doen

Vindt u het lastig of ingewikkeld om aangifte te doen? Bekijk ons handige stappenplan. U zult zien dat het best meevalt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.