Direct naar content

Nederland telt veel klassieke personenauto’s van 40 jaar of ouder. Veel meer dan vier jaar geleden (+24%). Begin 2018 stonden er circa 141.000 geregistreerd in ons land. Ze rijden gemiddeld ongeveer 1.700 kilometer per jaar en het populairste merk is Volkswagen, met ruim 13%. De gemiddelde leeftijd van een oldtimer is 50 jaar. Er zijn in totaal nog zo’n 265 auto’s van 100 jaar of ouder.

Dit zijn cijfers die het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, onlangs publiceerde over ons cultureel rijdend erfgoed.

Heeft u een oldtimer? Moet u die ‘parkeren’ in box 3 in uw aangifte inkomstenbelasting? Of geldt bijvoorbeeld een vrijstelling in uw situatie?

Vrijstelling voor bezittingen in gebruik voor persoonlijke doeleinden

Zoals u ongetwijfeld weet, gaat box 3 over sparen en beleggen. Niet al uw bezittingen vallen daaronder. Die horen dan thuis in een andere box, of ze zijn vrijgesteld in box 3.

De Belastingdienst geeft het ook aan op zijn website: “Bezittingen die u al hebt aangegeven in box 1 of box 2, geeft u niet meer aan in box 3”. En van belang voor box 3: “Roerende zaken voor eigen gebruik of voor gebruik binnen het gezin zijn vrijgesteld”.

Als voorbeeld van dat laatste noemt de Belastingdienst “uw eigen auto” expliciet. De schuld voor consumptiedoeleinden, zoals een auto, mag u in principe wel in box 3 opnemen. Afgezien van de drempel voor het totaal van uw schulden. U leest er meer over op de pagina’s ‘Welke bezittingen geeft u niet aan in box 3’, ‘Welke bezittingen zijn vrijgesteld’ en ‘Wat zijn uw schulden’ van de Belastingdienst.

Vrijstelling voor voorwerpen van kunst en wetenschap

Naast bovengenoemde vrijstelling voor bezittingen die u voor persoonlijke doeleinden gebruikt, is er onder andere een vrijstelling in box 3 voor voorwerpen van kunst en wetenschap. In het ‘Ferrari-arrest’ besliste de Hoge Raad in 1993 onder andere dat dat ook een auto kan zijn.

Het Ferrari-arrest

Volgens onze hoogste rechter kunnen auto’s ‘kunst’ zijn. De Hoge Raad stelde: “voorwerpen die uit een oogpunt van kunst of wetenschap, door bijvoorbeeld uniekheid, ouderdom of ontwerp, het waard zijn om voor het nageslacht bewaard te blijven. Daartoe kunnen ook behoren voorwerpen die aanvankelijk gebruiksvoorwerpen waren, maar duurzaam aan hun oorspronkelijke bestemming zijn onttrokken. Dit kan ook voor een auto gelden. Voor zover die voorwerpen niet aan musea in bruikleen zijn gegeven, dienen zij — wil de vrijstelling van toepassing zijn — te worden bewaard, op een wijze die in de gegeven omstandigheden bewaring in een museum zo goed mogelijk benadert.”

In de fiscale literatuur is opgemerkt dat het niet duidelijk is wat de Hoge Raad precies met ‘museale’ omstandigheden bedoelt. Overigens viel de Ferrari uit het arrest – een Ferrari 275 GTB/C uit 1966 die deel uitmaakte van een genummerde serie van 12 – volgens de Hoge Raad niet onder het begrip ‘voorwerp van kunst of wetenschap’. De auto maakte namelijk soms gebruik van de openbare weg en het circuit.

Wanneer moet u uw oldtimer in box 3 opgeven?

Als u uw oldtimer hoofdzakelijk – voor ten minste 70% – als belegging aanhoudt, dan behoort die in principe tot box 3. De bewijslast daarvoor ligt bij de belastinginspecteur. U neemt daarvoor dan de waarde in het economische verkeer op 1 januari van het jaar van uw belastingaangifte. Ook de eventuele schuld die u daarvoor bent aangegaan, behoort tot box 3.

Wat nu als u een verzameling leuke klassiekers in de garage heeft staan? Als uw oldtimer onderdeel van een verzameling wordt, dan hoeft dat in principe nog geen belegging te zijn. Maar als het u meer om het rendement gaat dan om de auto(’s) zelf, dan zit u op z’n minst in de gevarenzone.

Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor bepaalde oldtimers

Er zijn nog andere fiscale regels die van belang kunnen zijn voor oldtimers. Denkt u bijvoorbeeld aan de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting of de overgangsregeling daarvoor voor bepaalde oldtimers. U leest er meer over in de hierboven genoemde publicatie van het CPB en op de pagina ‘Vrijstelling voor oldtimers’ van de Belastingdienst.

Uw oldtimer in of uit box 3?

Terug naar box 3. Oldtimers blijven vaak buiten box 3. Maar uw bedoelingen, de feiten en omstandigheden zijn daarbij beslissend. Bij twijfel geldt: niet inhalen en een fiscalist raadplegen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.

Meer over dit onderwerp