Direct naar content

In de levensfase rondom 50 jaar beginnen veel ondernemers vaker over de overdracht van hun bedrijf na te denken. Draagt u uw bedrijf over aan uw kind(eren) of aan een derde partij? En hoe zorgt u ervoor dat de bedrijfsoverdracht soepel verloopt?  Ook vraagt de opbouw en behoud van uw vermogen de nodige aandacht. Hoe ziet uw vermogensplanning er voor de komende tijd uit? In dit blog zet ik enkele aandachtspunten op een rij.

Bedrijfsoverdracht zorgvuldig plannen

Bedrijfsoverdracht is meestal niet iets wat u overkomt. Vaak kunt u de overdracht van uw bedrijf zorgvuldig plannen. Het is verstandig om daar op tijd mee te beginnen. In de praktijk is 6 tot 8 jaar voorbereidingstijd gebruikelijk. Soms is deze periode korter, soms langer. Meestal start de voorbereiding van een bedrijfsoverdracht met een goed gesprek met de familie en een goed plan. Overleg met de juiste sparringpartners en vraag advies aan uw adviseurs. Zodat u zeker weet dat u niets over het hoofd ziet, u de juiste verwachtingen heeft en u de juiste beslissingen kunt nemen.

Hoe regelt u de bedrijfsopvolging?

Rondom bedrijfsopvolging spelen veel vragen. Blijft uw bedrijf na uw terugtreden binnen uw familie? Of verkoopt u uw bedrijf aan een derde? Zijn er goede kandidaten binnen uw familie die uw bedrijf niet alleen kunnen voortzetten maar dat ook willen? Aan welke eisen moet uw bedrijfsopvolger voldoen? En is hij of zij daar klaar voor? Vaak is naast opleiding en ervaring in het bedrijf ook ervaring ergens anders belangrijk. Ook is bij een familiebedrijf met één of meer BV’s van belang wie aandelen krijgt en wie niet. Meestal willen ouders hun kinderen gelijk behandelen, maar wat gelijk is, is niet voor iedereen hetzelfde.

Flexibele ondernemingsstructuur

Een flexibele ondernemingsstructuur kan een soepele bedrijfsoverdracht bevorderen. Vaak vindt er een verdeling van bedrijfsactiviteiten over verschillende werk-BV’s plaats. Als eventuele opvolgers of overnemers slechts in één of enkele bedrijfsactiviteiten zijn geïnteresseerd, dan hoeven ze alleen de aandelen in de geselecteerde werk-BV’s te kopen. Even belangrijk is wat u zou willen houden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het bedrijfspand?

Is verbetering van het rendement mogelijk?

Als ondernemingsactiviteiten succesvol zijn, ontstaat er vaak een situatie waarbij een aanzienlijk deel van het vermogen in de BV niet meer nodig is voor de bedrijfsvoering en structureel voor belegging beschikbaar is. Met beleggen kan mogelijk het nettorendement van uw vermogen worden geoptimaliseerd. Blijft u beleggen binnen uw BV? Of is er een beter alternatief?

In hoofdlijn heeft u de volgende mogelijkheden:

  • Het vermogen blijft in uw BV belegd;
  • U keert het vermogen van uw BV als dividend naar privé uit om in de privésfeer te
    beleggen;
  • U leent het vermogen van uw BV om in privé te beleggen.

Wat voor u de beste keuze is, is mede afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het rendement dat u op uw vrij belegbare vermogen verwacht te realiseren. Zo brengt beleggen met geleend geld extra risico met zich mee. Als het beleggingsrendement tegenvalt en de beleggingen minder waard worden, blijft de schuld bestaan. Verder zijn ook de effectieve belastingdruk in box 3, het tarief van de vennootschapsbelasting en de rente waartegen u leent als u gaat beleggen met een lening van de BV van invloed.

Pensioenopbouw

Als ondernemer moet u zelf voor uw pensioenopbouw zorgen. De BV kan aan u een pensioen toezeggen en hiervoor bij een verzekeraar een pensioenverzekering afsluiten. Ook kunt u overwegen om als aanvulling op uw pensioen een lijfrenteverzekering af te sluiten. Met het op te bouwen kapitaal koopt u dan in de toekomst een lijfrente aan. U ontvangt dan elke maand of elk jaar een bedrag over een vooraf afgesproken periode of tot het moment van overlijden.

Extra sparen of beleggen

Vermogensplanning draait vooral om vooruitdenken. Dat doet u door uw wensen en doelen te bepalen en te kijken of en hoe deze financieel haalbaar zijn. Over welk vermogen wilt u later beschikken?

Met een goed inzicht in uw geldzaken kunt u op tijd bepalen of de opbouw van extra vermogen in uw BV of in privé door te sparen of te beleggen nodig is. Met beleggen kunt u op langere termijn een hoger rendement behalen, maar beleggen is niet zonder risico’s. De waarde van beleggingen kan veranderen. Met beleggen kunt u (een deel van) uw inleg verliezen.

Naast de periode waarin de vermogensopbouw moet plaatsvinden, bepaalt ook het rendement op uw vermogen hoeveel kapitaal u moet inleggen. Hoe hoger het rendement, hoe minder kapitaal u hoeft te reserveren om extra vermogen op te bouwen.

Tot slot

Vermogen en leefomstandigheden zijn voor elke ondernemer uniek. De levensfase rondom 50 jaar is een goed moment om nog eens met een kritische blik te kijken of uw financiën op orde zijn. Bespreek regelmatig uw financiële situatie en toekomstwensen met uw private banker.
U kunt uw financiën in kaart laten brengen door een analyse vermogensplanning via de website van ABN AMRO MeesPierson aan te vragen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.