Direct naar content

Wanneer woont u fiscaal niet meer in Nederland?

Veel mensen denken dat ze in Nederland niet meer belastingplichtig zijn als ze meer dan de helft van het jaar in het buitenland verblijven. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Het kan zelfs gebeuren dat zowel Nederland als een ander land u fiscaal als inwoner beschouwt. Moet u dan in 2 landen belasting betalen? Hieronder leest u meer over de fiscale gevolgen van emigratie.

De fiscale gevolgen van emigratie

Ik heb al veel gevallen voorbij zien komen in ‘Ik vertrek’, het favoriete tv-programma van mijn vrouw. Het programma laat het leven van mensen zien die alles in Nederland achter zich laten om een nieuw bestaan op te bouwen in het buitenland. Dan is het voor de fiscus duidelijk: u bent fiscaal geen inwoner van Nederland meer. En u wordt voortaan gezien als een buitenlandse belastingplichtige. U betaalt dan alleen belasting over bepaalde bronnen van inkomen uit Nederland.

Voor 2 landen een inwoner

Voor de groep van de pensionado’s liggen de fiscale gevolgen van emigratie vaak anders, zeker als men vermogend is. Dan wil men eigenlijk van 2 walletjes eten. Een groot deel van het jaar genieten van een lekker klimaat in een ander land, maar ook het sociale leven in Nederland behouden. En ook de woning wil men niet kwijt. Dit kan ervoor zorgen dat u al snel in een situatie terechtkomt dat 2 landen u fiscaal als inwoner beschouwen.

Feitelijk inwoner van Nederland

‘Waar iemand woont, wordt naar omstandigheden beoordeeld’. Met die zin in de Nederlandse belastingwet moeten wij het doen. Hoeveel tijd je nog in Nederland doorbrengt, weegt natuurlijk wel mee in het geheel. Maar dat is zeker niet het enige. Als uw sociale en economische levensbelangen feitelijk nog in Nederland liggen, blijft u voor de fiscus inwoner van Nederland.

Wanneer wordt u in het buitenland als fiscaal inwoner gezien?

De duur van het verblijf in het buitenland kan bepalend zijn voor de fiscale gevolgen van emigratie. Zo wordt iemand die meer dan 183 dagen van het kalenderjaar in Spanje verblijft door de Spaanse fiscus al als inwoner gezien. En staat u in Italië meer dan de helft van een jaar ingeschreven in het bevolkingsregister? Dan bent u voor de Italiaanse wet een fiscale inwoner.

Belastingverdrag

Hoe moet dat dan als 2 landen je volgens hun eigen wetten fiscaal als inwoner aanmerken? Daar heeft Nederland met de meeste landen een belastingverdrag voor gesloten. Zo’n verdrag bevat regels voor het bepalen van de fiscale woonplaats. Volgens die regels valt het muntje uiteindelijk 1 kant op. Het land waar je volgens de verdragsbepalingen fiscaal inwoner bent, kan over al je inkomen en vermogen belasting heffen. Maar over bepaalde inkomensbestanddelen mag het andere land ook belasting heffen. Het verdrag regelt dan dat je niet dubbel wordt belast.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.