Direct naar content

Wie een goed doel wil ondersteunen, kan daarvoor verschillende vormen kiezen. Wie schenkt kan een donatie doen of een eigen stichting oprichten. Betrekkelijk onbekend nog is een derde mogelijkheid: het Fonds op Naam.

Fonds op Naam: the best of both worlds

De simpelste vorm van ondersteuning bestaat uit een schenking; eenmalig of periodiek. Nadeel is dat de schenker na de overdracht van het geld weinig zeggenschap meer heeft over de besteding. Het oprichten van een eigen stichting betekent meer werk, maar ook meer betrokkenheid. Het Fonds op Naam combineert the best of both worlds. Een Fonds op Naam is een schenking aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), ook wel hoofdfonds genoemd, met een gerichte opdracht. Met een Fonds op Naam vraagt de donateur het hoofdfonds de gift aan een specifiek doel te besteden dat binnen de missie van het hoofdfonds past. Zo kan degene die schenkt bijvoorbeeld het een natuurorganisatie vragen een Fonds op Naam in te richten ter bescherming van de natuur in de eigen regio, waar hij of zij graag wandelt.

Anonimiteit of bekendheid

Net als bij een eigen stichting is de schenker betrokken en heeft hij of zij zeggenschap over de besteding van het geld. Maar anders dan bij een stichting, waarvan de bestuurders met naam en toenaam gepubliceerd moeten worden op internet, kan de donateur anoniem blijven. Het Fonds op Naam kan namelijk elke naam krijgen: de naam van de donateur, maar ook de naam van een geliefd persoon aan wie het fonds wordt opgedragen of willekeurig welke andere naam dan ook. Ander voordeel van een Fonds op Naam ten opzichte van een eigen stichting is dat tijd- en kostenbeslag beperkt blijven, omdat het hoofdfonds de administratie van de donaties overneemt. Sommige hoofdfondsen vragen daarvoor overigens wel een kleine vergoeding, die ligt tussen 5 en 10 % van de hoofdsom of van de jaarlijks uitgegeven gelden.

Afspraken maken

Om wederzijdse teleurstellingen te voorkomen, doet de donateur er goed aan een overeenkomst op te stellen met het hoofdfonds. In die overeenkomst komt een aantal punten aan de orde. Allereerst kan de overeenkomst beschrijven aan welke specifieke doelen binnen de algemene missie de schenking wordt besteed. Leg ook de hoogte van de schenking vast, of het om een eenmalig of periodiek bedrag gaat en hoe lang de overeenkomst geldig is. Gaat het om een groot bedrag, dan is het wellicht interessant om de schenking toe te voegen aan het vermogen van het hoofdfonds en alleen het rendement te besteden aan een specifiek doel. Een Fonds op Naam biedt een wereld aan mogelijkheden, een vast recept is niet te geven. Het is dan ook verstandig in alle gevallen via de private banker advies in te winnen bij de experts van de afdeling Filantropie Advies van ABN AMRO MeesPierson. Te meer omdat niet alle hoofdfondsen van de mogelijkheden op de hoogte zijn. ABN AMRO MeesPierson kan ook adviseren over het oprichten van een Fonds op Naam via het testament of vanuit een bedrijf.

Fiscale gevolgen

De fiscale regels rond een Fonds op Naam verschillen niet van die van een gewone gift. Een eenmalige schenking is aftrekbaar voor de belasting wanneer het bedrag tussen 1 en 10 % van het belastbaar inkomen uitmaakt. Een periodieke schenking is altijd aftrekbaar. Voor beide gevallen geldt wel dat de schenking terecht moet komen bij een ANBI.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.