Direct naar content

Als u de verbouwing van uw huis met een hypotheek financiert, kan de Belastingdienst jaren later nog om bewijs vragen als onderbouwing van de door u gewenste hypotheekrenteaftrek. Maar hoelang bewaart u de bewijsmiddelen voor de onderbouwing van deze aftrekpost? Particulieren hebben geen algemene bewaarplicht. Maar als u in uw belastingaangifte aanspraak maakt op hypotheekrenteaftrek, moet u dit wel goed kunnen motiveren.

Hypotheekrenteaftrek

Betaalt u de aankoop of een verbouwing van uw eigen huis met een hypotheek? Dan is de te betalen rente van uw hypotheek onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw belastbaar inkomen in

box 1. Een voorwaarde is dat u uw hypotheek gebruikt voor de aankoop, verbouwing of onderhoud van uw eigen huis (hoofdverblijf). De hoofdregel is dat nieuwe hypotheken in maximaal 30 jaar worden afgelost om voor renteaftrek in aanmerking te komen.

Schriftelijk bewijs is nodig

U moet kunnen aantonen dat u uw hypotheek heeft gebruikt voor de aankoop, verbouwing of onderhoud van uw huis. Anders is de door u betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar in box 1. De Belastingdienst kan u vragen dit schriftelijk aannemelijk te maken. Vooral facturen en betalingsbewijzen kunnen duidelijkheid scheppen. Foto’s, verkoopbrochures of zelf opgestelde rekenoverzichten zijn meestal niet voldoende.

Bewaartermijn onduidelijk

Maar hoelang moet u uw facturen en betalingsbewijzen bewaren? Wanneer is de bewaartermijn verstreken? Voor particulieren geldt immers geen wettelijke bewaarplicht. Stel dat er een aantal belastingjaren is verstreken, waarin u de betaalde hypotheekrente in uw belastingaangifte inkomstenbelasting als aftrekpost heeft opgenomen in box 1. Inmiddels zijn de belastingaanslagen definitief door de Belastingdienst afgehandeld. Mag de Belastingdienst u daarna alsnog vragen bewijs te leveren? Hierover bestond veel onduidelijkheid. Uiteindelijk is deze vraag voorgelegd aan de hoogste rechter in Nederland.

Is na 6 jaar nog schriftelijk bewijs nodig?

In deze rechtszaak was in 2007 een geldlening afgesloten voor een verbouwing van een eigen woning. In de daarop volgende jaren werd in de belastingaangifte inkomstenbelasting de hypotheekrente als aftrekpost verantwoord. De belastingaanslagen over de jaren 2007, 2008 en 2009 werden in overeenstemming met de belastingaangifte automatisch en zonder wijzigingen door de Belastingdienst opgelegd.

Pas in 2013, ruim 6 jaar na het afsluiten van de hypotheek, vroeg de belastinginspecteur voor de eerste keer om een verklaring waaraan de hypotheekverhoging was besteed. In verband hiermee had de belastinginspecteur in oktober 2012 gevraagd om toezending van de hypotheekakte, de afrekening van de notaris en betalingsbewijzen van de betaalde rente en kosten van de hypotheek. Helaas waren inmiddels de bankafschriften en facturen van de verbouwing bij het opruimen van de zolder zoekgeraakt.

Uitspraak Hoge Raad

Onlangs heeft de Hoge Raad over deze kwestie een uitspraak gedaan. De Hoge Raad komt tot het oordeel dat bewijsstukken ook 6 jaar na het afsluiten van de hypotheek nog steeds door de Belastingdienst mogen worden opgevraagd. Er is geen sprake van verjaring. De Belastingdienst verspeelt na verloop van tijd dus niet het recht om bewijsstukken op te vragen, waaruit kan blijken dat een geldlening is afgesloten voor de financiering van de aankoop, verbouwing of onderhoud van een eigen woning.

Bewaar bewijsstukken zolang u hypotheekrente in aftrek neemt

De Belastingdienst kan u jaren later nog om bewijs vragen voor uw aanspraak op aftrek van hypotheekrente. Ondanks het feit dat uw belastingaangiften al jarenlang zonder wijzigingen door de Belastingdienst zijn geaccepteerd. Zolang u aanspraak maakt op hypotheekrenteaftrek, is het dus verstandig de bewijsstukken zorgvuldig te bewaren.

Print alle rekeningen die hiermee verband houden en bewaar ze in een map. U kunt dan altijd uw aanspraak op hypotheekrenteaftrek onderbouwen. Doet u dit niet of onvoldoende? Dan loopt u het risico dat voor alle nog openstaande belastingaangiften en nieuwe belastingaangiften uw aanspraak op hypotheekrenteaftrek niet door de Belastingdienst wordt geaccepteerd.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.