Direct naar content

Heeft u voor de aankoop, verbouwing of onderhoud van uw huis een hypotheek opgenomen? En brengt u de hypotheekrente in aftrek op uw belastbaar inkomen in box 1? Dan kan de Belastingdienst nog jaren later voor de onderbouwing hiervan aan u om bewijs vragen. Maar particulieren hebben geen algemene bewaarplicht. Hoelang moet u dan de bewijsmiddelen bewaren?

Hypotheekrenteaftrek

Betaalt u de aankoop of een verbouwing van uw eigen huis met een hypotheek? Dan is de te betalen rente van uw hypotheek onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw belastbaar inkomen in
box 1. Een voorwaarde is dat u uw hypotheek gebruikt voor de aankoop, verbouwing of onderhoud van uw eigen huis. De hoofdregel is dat nieuwe hypotheken in maximaal 30 jaar worden afgelost om voor renteaftrek in aanmerking te komen.

Schriftelijk bewijs is nodig

De bewijslast ligt bij de belastingplichtige. U moet kunnen aantonen dat u uw hypotheek heeft gebruikt voor de aankoop, verbouwing of onderhoud van uw huis. Anders is de door u betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar in box 1. De Belastingdienst kan u vragen dit schriftelijk aannemelijk te maken. Facturen en betalingsbewijzen geven vaak de gewenste duidelijkheid. Foto’s, verkoopbrochures of zelf opgestelde rekenoverzichten zijn meestal niet voldoende.

Hoelang is de bewaartermijn?

Maar hoelang moet u uw facturen en betalingsbewijzen bewaren? Wanneer is de bewaartermijn verstreken? Voor particulieren geldt immers geen wettelijke bewaarplicht. Stel dat er een aantal belastingjaren is verstreken, waarin u de betaalde hypotheekrente in uw belastingaangifte inkomstenbelasting als aftrekpost heeft opgenomen. Inmiddels zijn de belastingaanslagen definitief door de Belastingdienst afgehandeld. Mag de Belastingdienst u daarna alsnog vragen bewijs te leveren?

In een rechtszaak is door de Hoge Raad beslist, dat de belastinginspecteur het bewijs voor de onderbouwing van de eigenwoningschuld steeds weer opnieuw mag opvragen, zolang u de hypotheekrenteaftrek in uw belastingaangifte opneemt. Er is geen sprake van verjaring en het maakt ook niet uit dat de belastinginspecteur in andere jaren uw belastingaangiften heeft gevolgd.

Bewaar bewijsstukken zolang u hypotheekrente in aftrek neemt

Wie een hypotheek afsluit en de hypotheekrente in aftrek neemt, moet ook jaren later nog kunnen bewijzen dat hij het geleende geld daadwerkelijk heeft besteed aan de eigen woning.  Zolang u aanspraak maakt op hypotheekrenteaftrek, is het verstandig de bewijsstukken zorgvuldig te bewaren. Is de looptijd van uw hypotheek 30 jaar? Dan heeft u dus 30 jaar een bewaarplicht.

Bewaar en digitaliseer alle rekeningen die hiermee verband houden. U kunt dan altijd uw aanspraak op hypotheekrenteaftrek onderbouwen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat voor alle nog openstaande belastingaangiften en nieuwe belastingaangiften uw aanspraak op hypotheekrenteaftrek niet door de Belastingdienst wordt geaccepteerd.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.