Direct naar content
3 min. leestijd

In uw testament kunt u een executeur benoemen, die na uw overlijden uw nalatenschap in goede banen leidt. Deze executeur regelt dan uw uitvaart, zorgt er voor dat eventuele schulden worden betaald en dat eventuele legaten worden uitgekeerd. Soms zorgt hij ook voor de verdeling van de nalatenschap. Dit is een belangrijke, verantwoordelijke en soms ook tijdrovende taak.

Het is niet verplicht om een executeur op te nemen in uw testament. Heeft u dit niet gedaan, dan moeten normaal gesproken de erfgenamen samen de nalatenschap afwikkelen. Eigenlijk is het altijd verstandig een executeur te benoemen. Al is het maar omdat dan meestal maar één persoon verantwoordelijk is voor de afwikkeling. Hieronder schets ik vijf situaties waarin het in ieder geval goed is om een executeur te benoemen.

1. Moeizame verhoudingen erfgenamen

Wanneer u van tevoren al weet dat de verhoudingen niet goed zijn, is het verstandig een executeur te benoemen in uw testament. We zien tegenwoordig veel samengestelde gezinnen met kinderen uit verschillende huwelijken. Wordt één van de kinderen, de stiefouder of een ander familielid in zo’n geval benoemd, dan kan dit snel leiden tot spanning of wantrouwen. Daarom is het verstandig een onafhankelijke derde partij te benoemen tot executeur. Deze executeur zal namens alle erfgenamen de nalatenschap correct afhandelen en rekening houden met alle belangen. De kans op ruzie wordt daardoor kleiner. Ook zal de afwikkeling van de nalatenschap minder vertraging oplopen.

2. Minderjarige kinderen

Minderjarige kinderen mogen nog niet zelfstandig rechtshandelingen uitvoeren. Zij kunnen de nalatenschap niet zelfstandig afwikkelen. Ook bij jong volwassenen kunt u het beste een executeur benoemen. Het brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee een nalatenschap goed af te wikkelen. Ook is het vaak een te grote belasting.

3. Veel erfgenamen, al dan niet in het buitenland

Als er veel erfgenamen zijn, is het goed één verantwoordelijke persoon te benoemen. Deze persoon is dan het aanspreekpunt voor de afwikkeling. Dit zal het proces versnellen. Is er geen executeur, dan is bij elke handeling de goedkeuring van alle erfgenamen nodig. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan een woning die moet worden verkocht. De erfgenamen kunnen ook aan één persoon een volmacht geven, maar dat is niet zo sterk als een executeur. Een volmacht kan immers op elk moment worden ingetrokken en brengt daardoor veel onzekerheid met zich mee. Als de executeur zijn taak heeft aanvaard, kunnen erfgenamen niet zo maar van deze executeur af. Daarvoor moeten ze een geldige reden hebben en een verzoek indienen bij de rechter.

Zijn er ook nog eens erfgenamen in binnen- én buitenland, dan is het helemaal verstandig om een executeur te benoemen. Geef dan ook de executeur de bevoegdheid te verdelen. Er is dan sprake van de zogenaamde driesterren executeur. Zie hiervoor mijn vorige blog over de verschillende soorten executeurs. Als u een driesterren executeur heeft voorgedragen, hoeft de erfgenaam in het buitenland niet te tekenen voor een verdeling.

4. Ingewikkeld of omvangrijk vermogen

Bestaat het vermogen uit verschillende bestanddelen? Is er bijvoorbeeld een beleggingsportefeuille, een tweede huis in het buitenland of een (pensioen-) BV? Zijn er veel legaten in het testament gemaakt? Dan is de afwikkeling ingewikkeld en bewerkelijk. De hoeveelheid werk die zo’n nalatenschap met zich meebrengt, wordt nog wel eens onderschat. Los van de kennis die hiervoor nodig is, wil niet iedereen met deze taak worden opgezadeld. Bedenk in dit geval dan ook goed wie u tot executeur wilt benoemen. Is de beoogde persoon hiervoor geschikt? Heeft hij/zij de kennis en kunde die nodig is om zo’n nalatenschap goed af te wikkelen?

5. Goede doelen

Een toenemend aantal klanten neemt een goed doel op in het testament. Wanneer een goed doel tot mede-erfgenaam is benoemd, kunnen de belangen uiteen lopen. Het belang van het goede doel (het vrij maken van de middelen) kan immers haaks staan op dat van de andere erfgenamen. Een oplossing kan zijn om voor het goede doel een legaat met een vast bedrag in het testament op te nemen. Of bijvoorbeeld een apart legaat van de inboedel aan de familieleden, zodat het goede doel daar geen zeggenschap over heeft.

Veel goede doelen hebben richtlijnen voor hoe zij handelen bij nalatenschappen. Niet iedereen is daarmee bekend. Ook zullen goede doelen de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Dit betekent dat de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels moet worden afgewikkeld (vereffend). Als er een executeur is benoemd en deze kan aangeven dat de nalatenschap ruimschoots voldoende is om eventuele schulden te betalen, hoeft dat niet en kan de executeur verder gaan met de afwikkeling.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.