Direct naar content

De rente op spaargeld is letterlijk tot het nulpunt gedaald. Maar wie in box 3 boven het heffingvrije vermogen van circa € 30.000 (2019) per persoon uitkomt, moet toch belasting betalen. Over 2019 tot wel 1,68% van het vermogen. Per saldo kost het daardoor meer om spaargeld in box 3 aan te houden dan dat het oplevert. Voor wie niet lijdzaam wil blijven toezien, bespreek ik een aantal mogelijk interessante alternatieven.

Vóór peildatum uit box 3

De belasting in box 3 staat los van het werkelijke rendement dat uw vermogen in een belastingjaar oplevert. De belasting in box 3 die u over een belastingjaar moet betalen, staat feitelijk al vast op 1 januari (peildatum). Mutaties in het box 3-vermogen later in het jaar doen er niet toe. Wilt u voorkomen dat u in 2019 box 3-belasting moet betalen over uw spaargeld? Dan zult u ervoor moeten zorgen dat uw spaargeld vóór 1 januari 2019 niet meer in box 3 zit. Bij de hierna te bespreken suggesties is dat dan ook steeds de gedachte.

Spaartaks-BV

Het kan aantrekkelijk zijn om spaargeld uit box 3 over te brengen naar een zogenaamde ‘spaartaks-BV’ of andere soortgelijke entiteit waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt. U ruilt dan de heffing in box 3 op basis van een forfaitair rendement in voor een belasting over het werkelijk gerealiseerde rendement. Maar als we ervan uitgaan dat het spaargeld (vrijwel) geen rendement oplevert, zal de belasting in dat geval ook (vrijwel) nihil zijn. Wat overblijft, is de besparing van box 3-belasting die u niet meer betaalt. Daar staan ook nadelen tegenover. Zo is bijvoorbeeld uw vermogen in de BV zichtbaar na invoering van het UBO-register. En als het rendement weer gaat stijgen en u het vermogen dan weer liever in box 3 wilt aanhouden, moet u mogelijk kosten maken om de BV-structuur op te ruimen.

Hier leest u meer over hoe het werkt. De inhoud van het blog van eind 2016  is nog steeds actueel. De gecombineerde belastingdruk van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting in box 2 zal de komende jaren zelfs nog verder dalen volgens de voorstellen in het Belastingpakket 2019. Maar als men rekent met een rendement van nul op het spaargeld, doet het er feitelijk niet toe hoe hoog de werkelijke belasting is.

Aflossen op woninghypotheek

Ook als u spaargeld gebruikt om af te lossen op uw hypotheek (d.w.z. de eigenwoningschuld in box 1), vermindert uw box 3-vermogen. Het rendement dat u gaat missen op het spaargeld waarmee u aflost, is momenteel praktisch nihil terwijl u de box 3-belasting over dit spaargeld niet meer betaalt.

Maar daar blijft het niet bij, het voordeel is groter. U betaalt voortaan immers ook geen hypotheekrente meer over het bedrag waarmee de eigenwoningschuld daalt. Minder hypotheekrente zal vaak ook minder fiscaal voordeel van de hypotheekrente in box 1 betekenen. Een euro minder hypotheekrente levert dan niet een volle euro netto besparing op. Maar de besparing is minstens ongeveer de helft van het bedrag dat u minder aan hypotheekrente betaalt. Het fiscale voordeel kan namelijk nooit meer dan 49% (2019) van de betaalde hypotheekrente bedragen. En dan moet u de rente ook nog in de hoogste belastingschijf (inkomen box 1 boven circa € 68.500) kunnen verrekenen. Na 2019 daalt het maximale verrekentarief overigens nog verder met sprongen van 3%-punten tot uiteindelijk circa 37% vanaf 2023.

Schenken aan kinderen

Beschikt u over spaargeld dat u structureel kunt missen? Dan kunt u overwegen om dit bij leven alvast aan uw kinderen te schenken. Door vermogen te schenken daalt uw box 3-vermogen. Tenminste, als het ontvangende kind meerderjarig is. Zelf betaalt u dan geen box 3-belasting meer over het geschonken vermogen. Maar het hangt af van wat het ontvangende kind met het vermogen doet of ook op familieniveau voordeel ontstaat. Voegt het kind het geschonken vermogen toe aan zijn/haar eigen box 3-vermogen? Dan is hierover nog steeds box 3-belasting verschuldigd (afgezien van het heffingvrije vermogen van circa € 30.000 bij uw kind). Maar doordat de belasting in box 3 sinds 2017 een progressieve structuur kent, kan het zijn dat uw kind toch minder betaalt dan uzelf.

Interessanter wordt het als uw kind het geschonken vermogen investeert in bezittingen die niet in box 3 vallen, bijvoorbeeld een eigen woning (box 1). Of het gebruikt wordt om af te lossen op de eigenwoningschuld van het kind. In dat geval betaalt ook uw kind geen box 3-belasting over het geschonken spaargeld. En bespaart uw kind bovendien de netto hypotheekrentelasten over dit bedrag dat het anders moet (blijven) lenen.

Los hiervan kan schenken ook nog om een andere reden fiscaal voordelig zijn. Als het spaargeld bij uw overlijden naar uw kinderen vererft, betalen zij vaak meer erfbelasting dan overdracht bij leven aan schenkbelasting kost. Bij grotere vermogens betalen kinderen al gauw 20% erfbelasting over de top. Bij schenking gelden bepaalde vrijstellingsbedragen, waardoor die bedragen tegen 0% over kunnen gaan. Als uw kind de schenking gebruikt voor de eigen woning, geldt onder voorwaarden zelfs eenmalig een vrijstelling van ruim een ton. En als u meer schenkt aan uw kind dan de toepasselijke vrijstelling, geldt tot € 123.248 (bedrag 2018) een tarief van 10% schenkbelasting.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.