Direct naar content

Ouders ervaren de overdracht van hun vermogen aan de volgende generatie soms als een zorg. Een vermogen erven brengt immers veel verantwoordelijkheid met zich mee. Een keukentafelgesprek vergemakkelijkt de overdracht en zorgt voor rust.

Een echtpaar sprak al langer met elkaar en met de bank over de overdracht van hun vermogen aan de volgende generatie. Moesten ze hun drie jongvolwassen kinderen nu al voorbereiden op het beheer van het familievermogen straks? En zo ja: op welke manier? Ze werden ingehaald door de tijd: de kinderen kregen met de nalatenschap van hun grootouders al een groot bedrag tot hun beschikking.
Het is een voorbeeld uit de praktijk bij ABN AMRO MeesPierson. Ouders schuiven het gesprek over de erfenis wel vaker voor zich uit: ‘De kinderen hebben het al zo druk.’ Of ze twijfelen aan de noodzaak: ‘Wij moesten het zelf ook uitvinden.’ Toch is het aan te bevelen om kinderen tijdig bij het familievermogen te betrekken. Het brengt rust, zo blijkt, bij de ouders en bij de volgende generatie. Ook al wordt er in sommige families niet veel over geld gepraat, volwassen kinderen voelen toch de verantwoordelijkheid voor het geld van hun ouders. Zeker als een aantal generaties het vermogen heeft opgebouwd.

Zorgen over de besteding

Een keukentafelgesprek over het vermogen bereidt de volgende generatie voor op de financiële verantwoordelijkheid. Normaal gesproken komt een aanzienlijk deel van het vermogen bij hen terecht na het overlijden van de ouders. Onvoorbereid worden kinderen in een toch al heftige periode ook nog met een complexe nalatenschap geconfronteerd. We merken bij de bank dat veel kinderen die weten dat hun ouders vermogend zijn zich afvragen of ze over voldoende kennis beschikken om het vermogen straks goed te beheren. ABN AMRO MeesPierson ondersteunt de volwassen kinderen van privatebankingklanten daarbij (zie kader).
De klanten uit bovenstaand voorbeeld konden hun kinderen begeleiden bij het beheer van de erfenis van opa en oma. Ze maakten zich in eerste instantie zorgen over de verantwoorde besteding van het geld, maar gaven hun kinderen het voordeel van de twijfel. Dat pakte goed uit, al ging niet elk kind even zorgvuldig om met de erfenis. Vanwege die ervaring pasten de ouders de plannen rond de overdracht van hun vermogen aan. Het is nu meer afgestemd op de levensfase van de kinderen, onder meer door een deel van de erfenis tot de 30-jarige leeftijd onder bewind te laten vererven. Ook startten de ouders alvast met schenken. Hiervoor maakten ze samen met de bank een plan dat nadrukkelijk rekening houdt met hun eigen behoeften. Ze willen namelijk genoeg financiële middelen overhouden voor eventuele zorg in de toekomst.

Leer het vermogen beheren

Speciaal voor volwassen kinderen van klanten biedt ABN AMRO MeesPierson de Next- en Connect- dienstverlening. Next richt zich op kinderen tussen de 18 en 30 jaar. Een persoonlijke coach helpt hen zich voor te bereiden op het bezit van vermogen. Deelnemers leren over beleggen, ondernemen, en privacy. Kinderen ouder dan 30 jaar krijgen toegang tot de dienstverlening van Connect. Een eigen private banker brengt iedere deelnemer snel in contact met de juiste specialisten binnen de bank.

Wensen van de opsteller

Een goede voorbereiding draagt bij aan een soepele overdracht van het vermogen aan de volgende generatie. Dat begint met een inventarisatie van de situatie en wensen van de ouders, wat verdergaat dan alleen het testament. Zo bespreken we of er al wat is geregeld mocht een ouder (tijdelijk) niet zelf praktische zaken kunnen regelen. In een levenstestament kunt u een persoon of instantie als belangenbehartiger aanwijzen. Denk aan zorg regelen, rekeningen betalen en het beheer van een beleggingsportefeuille. Op die manier vergroot u de kans dat volgens uw wensen wordt gehandeld.

Mooie gesprekken

Bekijk ook of het testament nog wel aansluit bij uw wensen. Soms is het jaren geleden opgesteld en is het vermogen in de tussentijd toegenomen. Bij veel van onze klanten omvat de nalatenschap een beleggingsportefeuille en één of meer panden. Soms ook kunst. Goed om nu al te bedenken wat er straks met deze vermogensbestanddelen moet gebeuren. Willen de kinderen de panden beheren of juist niet? Het kan een optie zijn om in een testament het vastgoed aan één erfgenaam toe te wijzen.
De volgende generatie heeft niet altijd tijd voor beleggen, maar is vaak wel geïnteresseerd. Veel jongvolwassenen willen er graag mee starten, maar op een andere manier dan hun ouders. Zij willen bijvoorbeeld liever duurzaam beleggen of verkiezen fondsen boven aparte aandelen. Door nu al te praten over beleggen kunnen ouders en kinderen kennis delen. Dat levert mooie gesprekken op.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.