Direct naar content

Nog even en het is 2023, een nieuw jaar met nieuwe wet- en regelgeving. Bekijk welke financiële en fiscale kansen u dit jaar nog kunt benutten.

Veel van de belastingplannen van Prinsjesdag zijn vanaf 1 januari 2023 van kracht. U kunt dit jaar nog inspelen op die veranderende wetgeving. Nog snel even schenken of een financiële beslissing juist uitstellen? Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de belangrijkste tips en aandachtspunten. Sommige zijn gebaseerd op het Belastingplan dat de Tweede en Eerste Kamer nog moeten goedkeuren. Ook zal het kabinet nog nieuwe plannen bekendmaken en worden bestaande plannen herzien. Raadpleeg altijd een financieel adviseur voor de actuele stand van zaken.

Benut schenkingsvrijstelling

Volgend jaar wordt de schenkingsvrijstelling beperkt. De zogenaamde jubelton voor de eigen woning daalt dan tot een bedrag van 28.947 euro en verdwijnt in 2024 helemaal. Wie toch al van plan was geld te schenken voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of voor de aflossing van eigenwoningschuld, kan de volledige vrijstelling van maximaal 106.671 euro nog dit jaar benutten. Ook de spreiding van de vrijgestelde schenking over meerdere jaren verandert: u krijgt er niet drie maar slechts twee jaar de tijd voor. De timing luistert nauw. Bij een schenking in 2022 kan een onbenut deel van de vrijstelling van 106.671 euro nog worden benut in 2023, maar niet meer in 2024. Bij een schenking in 2023 komt de spreidingsmogelijkheid te vervallen. De ontvanger heeft drie jaar de tijd om de schenking voor de eigen woning te besteden, een regeling die voor schenkingen in 2022 gehandhaafd blijft, zodat de besteding tot uiterlijk 2024 mogelijk is.

Plan uitgaven en beleggingen

Wilt u de komende weken een grote privé-uitgave doen? Plan deze dan goed. Als uitgaven ten laste komen van bezittingen in box 3, anders dan bank- en spaartegoeden, kan dat leiden tot minder vermogensrendementsheffing. Overweeg daarnaast om te sparen of beleggen in een groenfonds. Voor groene beleggingen geldt in 2022 een vrijstelling van maximaal 61.215 euro, met recht op een extra heffingskorting. Deze korting is 0,7 procent van het bedrag van de vrijstelling.

Benut aftrekposten

Het tarief waartegen posten maximaal aftrekbaar zijn daalt volgend jaar van 40 naar 36,93 procent. Dit geldt onder andere voor de hypotheekrenteaftrek, partneralimentatie en giften. Voordelig dus om een grote gift of de afkoop van partneralimentatie nog dit jaar te doen. Voor de premie van lijfrente en een arbeidsongeschiktheids-verzekering geldt het lagere tarief niet, u kunt ze allebei nog tegen maximaal 49,5 procent aftrekken.

Let op de antimisbruikbepaling

Vanaf volgend jaar is er een nieuwe antimisbruikbepaling in box 3. In een aaneengesloten periode van drie maanden die aanvangt voor en eindigt na de peildatum negeert de Belastingdienst tijdelijke omzettingen van vermogensbestanddelen. Wie bijvoorbeeld aan het eind van het jaar een beleggingsportefeuille liquideert en in het nieuwe jaar weer start met beleggen kan hiermee te maken krijgen.

Houd rekening met overdrachtsbelasting

Kopers van vastgoed anders dan de eigen woning gaan meer overdrachtsbelasting betalen. Het hoge tarief voor onder andere de aankoop van beleggingspanden of een tweede woning stijgt van 8 naar 10,4 procent. Dit tarief geldt ook voor de aankoop van een aanhorigheid bij de eigen woning, zoals een tuin, schuur of garagebox. Het reguliere lage tarief van 2 procent geldt straks alleen als de aankoop van de aanhorigheid gelijk plaatsvindt met die van de woning. Zorg dus dat u dat beleggingspand of die tweede woning nog dit jaar in eigendom krijgt. Voor starters op de woningmarkt kan het juist aantrekkelijk zijn om even te wachten, want voor hen gaat in 2023 de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting omhoog. Huizenkopers tussen 18 en 35 jaar hoeven dan geen overdrachtsbelasting te betalen bij de aankoop van een woning van maximaal 440.000 euro. Dit was 400.000 euro. Het moment van ondertekening van de notariële akte van levering is ook hier bepalend.

Regel giften nog dit jaar

Schenkingen aan een algemeen nut beogende instelling (anbi) mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften geldt een drempel en een maximum. Een gift aan een culturele anbi zoals een museum of schouwburg mag u bij het berekenen van de aftrek verhogen met 25 procent tot maximaal 1.250 euro. Periodieke giften mag u onder voorwaarden helemaal aftrekken. U draagt zo op structurele wijze bij aan een goed doel en kunt een groter deel van uw gift aftrekken. Houd er rekening mee dat de aftrek van periodieke giften is beperkt tot 250.000 euro per kalenderjaar. De beperking geldt voorlopig niet voor periodieke schenkingen die u vóór oktober 2022 vastlegde.

ABN AMRO geeft geen belastingadvies. Laat u altijd goed adviseren door uw eigen fiscalist voordat u voor een of meer van de genoemde mogelijkheden kiest.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.