Direct naar content

Onlangs kreeg Microsoft van de Nederlandse rechter te horen dat zij erfgenamen toegang moeten verlenen tot het account van een overledene. Zij deden dat niet op eerste verzoek. Zij menen dat de overeenkomst een zodanig persoonlijk karakter heeft dat deze niet kan overgaan op de erfgenamen. De rechter was het daar niet mee eens. Het laat maar weer eens zien dat we naast een “gewoon” leven ook een digitaal leven hebben. Voor dit gewone leven heeft u vast veel geregeld voor overlijden, maar vergeet u daarbij uw digitale leven niet?

Wat zijn digitale bezittingen?

  • Denk bijvoorbeeld aan uw foto’s en andere belangrijke digitale documenten in de cloud.
  • Veel mensen hebben een account bij bijvoorbeeld Instagram, Whatsapp of Facebook. Naast een manier om contact te onderhouden is het vaak ook een wijze om terug te kijken op het leven.
  • Heeft u cryptovaluta? Lees dan ons artikel Geef uw erfgenamen toegang tot uw cryptovaluta’.
  • Vergeet niet dat ‘ouderwets’ bankieren nu digitaal plaatsvindt. Wilt u meer weten over uw bankrekening en overlijden, kijk dan hier.
  • De ontwikkeling die speelt rondom NFT (non-fungible tokens) biedt een blik op de toekomst van digitale bezittingen.

De digitale nalatenschap verdient meer aandacht!

Uit de aangehaalde uitspraak van de rechter blijkt dat erfrecht ook werkt in een digitale omgeving. Ook digitaal moet de nalatenschap dus afgewikkeld worden. Dat is voor nabestaanden soms een behoorlijke klus. Dit wordt bemoeilijkt door het feit dat aanbieders niet zonder meer alles vrijgeven. Zij denken de laatste tijd vaker na over hoe zij omgaan met het overlijden van een gebruiker.

Instagram, Facebook en Google

De mogelijkheden verschillen per aanbieder. Zo bieden Instagram en Facebook de mogelijkheid om het account om te zetten in een herdenkingspagina, het account online te laten voortbestaan of het te laten verdwijnen na uw overlijden. Ook kunt u zelf instellen wie de contactpersoon is na overlijden. Bij Google kunt u allerlei inactiviteits-voorkeuren aangeven. U geeft daarmee aan na hoeveel tijd zij iemand mogen inlichten en uw data aan deze persoon vrijgeven.

Verwijderen

Uw online identiteit kan overigens ook gehackt worden. Soms is het daarom beter om een account na de dood te laten verwijderen. Ook vanwege privacy-redenen is verwijderen vaak beter. U wil waarschijnlijk ook niet uw berichten delen met de erfgenamen van de persoon met wie u appt?

Benoeming executeur

Een praktische oplossing is om een executeur te benoemen en deze ook instructies te geven over de afhandeling van uw digitale nalatenschap. Soms wordt deze persoon ook ‘social media executeur’ genoemd. De executeur moet dan in het bezit gesteld worden van de toegangscodes. U benoemt een executeur in uw testament. Belangrijke beslissingen zijn met name of iets al dan niet bewaard moet blijven en zo ja, wie er dan toegang toe krijgt. Veel mensen benoemen een partner, een kind of iemand die dicht bij hen staat.  Als u hen daar niet mee wil belasten, dan kan een onafhankelijke executeur dit voor u doen.

Commerciële aanbieders

Er zijn ook bedrijven die hulp bieden bij het afwikkelen van de digitale nalatenschap. De gebruiker kan bij leven een account aanmaken waarin wordt vastgelegd van welke onlinediensten gebruik wordt gemaakt en wat er moet gebeuren bij overlijden. Ook het aanhouden van een digitale kluis met alle gebruikersnamen en wachtwoorden is een mogelijkheid. Uiteraard moet u dan regelen dat uw erfgenamen of executeur toegang krijgen tot deze kluis.

Notaris

Naast de gebruiker, kan de notaris de digitale sleutel tot bijvoorbeeld een kluis bewaren. De notaris kan de digitale sleutel na overlijden vrijgeven aan de erfgenamen of de executeur. De gebruiker moet zich dan wel bedenken dat dit hen volledige toegang geeft tot zijn ‘online leven’. Ook moet er aandacht zijn voor de vraag of het wachtwoord mag worden afgeven aan derden.

Tot slot

Sta er ook bij stil dat er een moment kan zijn dat u er nog wel bent, maar niet alles zelf meer kunt regelen (denk aan dementie). Ook daarvoor kunt u maatregelen treffen, bijvoorbeeld in een levenstestament.

We zien weer een nieuwe dimensie worden toegevoegd aan het testament of levenstestament. Wilt u uw bestaande stukken laten beoordelen door ons? Laat dat dan weten aan uw private banker. Deze kan er voor zorgen dat er voor u een analyse estate planning voor u wordt opgemaakt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.