Direct naar content

Veel noeste arbeid en wellicht een enkele traan. Ondernemers bouwen decennialang aan het succes van hun bedrijf. Dan breekt opeens de dag aan dat het bedrijf – om wat voor reden dan ook – kan worden verkocht. Een heuglijk moment, want jaren van keihard werken worden uitbetaald in klinkende munt.

Vanzelfsprekend is uw bedrijf verkopen niet het hoofddoel. Ondernemen is veel te leuk. Toch vraagt iedereen zich weleens af hoeveel een bedrijf moet opleveren om met een gerust hart van het pensioen te genieten. De hamvraag is: hoeveel heeft u nodig wanneer u, laten we zeggen, 95 wordt? Het zal duidelijk zijn dat het antwoord op die vraag van diverse factoren afhangt. Zijn er nog andere inkomstenbronnen buiten de verkoopopbrengst van uw bedrijf? Welk bedrag heeft u op jaarbasis nodig voor uw levensonderhoud? En accepteert u dat u inteert op uw kapitaal of moet het stamkapitaal in stand blijven? Om meer gevoel te krijgen bij de cijfers hebben we een aantal rekenvoorbeelden voor u op een rijtje gezet. Want het kan nogal verschillen.

Zuiver rentenieren

Er is sprake van rentenieren wanneer enkel het rendement op uw vermogen voldoende is om van te leven. Daarbij blijft het vermogen zelf intact. We gaan er gemakshalve van uit dat u een ton netto per jaar nodig heeft voor persoonlijke bestedingen en dat u geen aanvullend inkomen heeft. Als u wilt leven van het rendement, dan moet u ook rekening houden met inflatie en belasting; hoe hoog moet dat rendement dan zijn?

Het antwoord op deze vraag hangt uiteraard sterk af van de omvang van het vermogen in uw BV. In de eerste berekening gaan we uit van €7 miljoen. In een volgende berekening nemen we ter vergelijking €2 miljoen als uitgangspunt.

We bekijken twee mogelijkheden:

  1. Het vermogen binnen de BV laten
  2. Het vermogen naar privé overhevelen

Beleggen binnen de BV

In het eerste geval betaalt de BV vernnootschapsbelasting over alle beleggingsopbrengsten. Deze zetten we op een gemiddelde van 18%. Dan is er nog de zogeheten aanmerkelijkheidsbelangclaim: omdat u een belang heeft van minstens 5% in uw BV, betaalt u in box 2 later nog belasting wanneer u privé over het vermogen van de BV gaat beschikken, bijvoorbeeld als de BV dividend aan u uitkeert. Deze claim komt neer op 26,9% (tarief vanaf 2021) over het rendement na vennootschapsbelasting.

We gaan ook uit van koopkrachtbehoud en nemen een inflatiecorrectie van 2% per jaar mee. Dat betekent dat u in 2019 €100.000 nodig heeft, maar een jaar later al €102.000 etc. Wie jaarlijks een ton – voor inflatie gecorrigeerd –

netto uit zijn bv wil halen, moet bij een vermogen van €7 miljoen een jaarlijks rendement maken van 4,82%. Hoe dat lukt, is een ander verhaal. Het is mogelijk dat te proberen te behalen met vastgoed, aandelen of obligaties, maar zekerheid is natuurlijk niet gegarandeerd.

Maar niet iedereen heeft € 7 miljoen beschikbaar. Hoe ziet het scenario er dan uit als u €2 miljoen in uw BV beschikbaar heeft? Dan heeft u na alle belastingdruk en inflatie maar liefst 10,52% rendement nodig.

Overhevelen van BV naar privé?

Hevelt u de €7 miljoen uit uw BV over naar privé als dividend, dan rekent u direct met de fiscus af: in 2019 kan dat nog tegen 25%. U houdt dan €5.250.000 over. Hiermee moet u rendement gaan maken. De belasting die u privé betaalt in box 3 staat los van het werkelijke rendement. We rekenen met gemiddeld 1,6% over het vermogen. We gaan wederom uit van een ton op jaarbasis als inkomen. Ook houden we rekening met 2% jaarlijkse inflatiecorrectie.

Het benodigde rendement voor een jaarinkomen van een ton – jaarlijks voor inflatie gecorrigeerd – komt in dat geval uit op circa 5,5%. Maken we dezelfde berekening met €2 miljoen, waarbij €1,5 miljoen aan vermogen overblijft, dan is een rendement van ruim 10% nodig.

Als interen op uw vermogen geen bezwaar is

De tweede situatie gaat ervan uit dat interen op uw vermogen geen bezwaar is voor u. U snoept dan stapsgewijs uw vermogen op. Zelfs zonder enig rendement kunt u het dan nog een hele tijd uitzingen. Hoelang dat is, hangt uiteraard af van het beschikbare vermogen en de gewenste jaarlijkse uitgaven. Het lastige hierbij is dat u van tevoren niet weet hoe lang u nog leeft.

Voor de verschillende berekeningen zijn we wederom uitgegaan van dezelfde vermogens, namelijk € 7 miljoen respectievelijk € 2 miljoen. De privébestedingen houden we op een ton. En we houden weer rekening met 2% inflatie per jaar.

 

 

 

We bekijken weer twee mogelijkheden:

  1. Het vermogen binnen de BV laten
  2. Het vermogen naar privé overhevelen

Beleggen binnen de BV

Zonder rendement is het vermogen binnen de BV in 30 jaar naar circa €1,45 miljoen gedaald. Na aftrek van 26,9% aanmerkelijkbelangclaim in box 2 vertegenwoordigt dat dan een netto vermogenswaarde privé van €1,06 miljoen. Stopt u bijvoorbeeld op uw 55e met ondernemen, dan heeft u dus nog ruim €1 miljoen op uw 85e. Maar stel dat u later stopt met werken, dan zal dat punt navenant later bereikt worden.

Bij €2 miljoen beginvermogen in de BV is de situatie compleet anders. Zonder rendement is er – bij dezelfde overige uitgangspunten – na 10 jaar nog slechts €367.000 over. Rendement maken is dan noodzaak om het langer vol te kunnen houden. Bij een rendement van 5,92% kunt u het 10 jaar langer volhouden en zal de pot pas na 20 jaar leeg zijn. Bij een rendement van 8,68% duurt het 30 jaar alvorens dit punt bereikt is.

Overhevelen naar privé

Stel dat u die €7 miljoen direct overhevelt naar privé, in één keer 25% aftikt met de fiscus en u dan gaat interen op uw vermogen van € 5,25 miljoen in box 3. Na 30 jaar is er dan helemaal niks meer van uw vermogen over. Althans, als u geen rendement zou maken en jaarlijks een ton – met koopkrachtbehoud – netto uitgeeft.

Bij € 2 miljoen beginkapitaal in de BV blijft er privé € 1,5 miljoen over in box 3. In dat geval is er bij 0% rendement na 10 jaar nog maar € 272.000 over. Om het 20 jaar vol te houden is dan jaarlijks 6,15% rendement nodig. En om het 30 jaar uit te kunnen zingen is een jaarlijks rendement van 8,55% benodigd.

Bovenstaande scenario’s zijn uiteraard anders wanneer u er genoegen mee neemt dat u jaarlijks minder kunt besteden. De conclusie is vooral dat het benodigde rendement ogenschijnlijk meevalt bij een vermogen van €7 miljoen. Bij €2 miljoen aan vermogen is het toch alweer wat forser. Hoe dan ook, u doet er goed aan om serieus te kijken naar hoe u het rendement gaat realiseren. De experts ondernemersvermogen van ABN AMRO MeesPierson helpen u daar graag bij.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.