Direct naar content

Veel noeste arbeid en wellicht een enkele traan. Ondernemers bouwen decennialang aan het succes van hun bedrijf. Dan breekt opeens de dag aan dat het bedrijf – om wat voor reden dan ook – kan worden verkocht. Een heuglijk moment, want jaren van keihard werken worden uitbetaald in klinkende munt.

Vanzelfsprekend is uw bedrijf verkopen niet het hoofddoel. Ondernemen is veel te leuk. Toch vraagt iedereen zich weleens af hoeveel een bedrijf moet opleveren om met een gerust hart van het pensioen te genieten. De hamvraag is: hoeveel hebt u nodig wanneer u, laten we zeggen, 85 wordt? Het zal duidelijk zijn dat het antwoord op die vraag van diverse factoren afhangt. Zijn er nog andere inkomstenbronnen buiten de verkoopopbrengst van uw bedrijf? Welk rendement gaat het vermogen opleveren? Welk bedrag hebt u op jaarbasis nodig voor uw levensonderhoud? En accepteert u dat u inteert op uw kapitaal of moet het stamkapitaal in stand blijven? Om meer gevoel te krijgen bij de cijfers hebben we een aantal rekenvoorbeelden voor u op een rijtje gezet.

1. Zuiver rentenieren

Er is sprake van rentenieren wanneer enkel het rendement op uw vermogen voldoende is om van te leven. Daarbij blijft het vermogen zelf intact. We gaan er in de hierna te bespreken berekeningen gemakshalve van uit dat u een ton netto per jaar nodig hebt voor persoonlijke bestedingen en dat u geen aanvullend inkomen hebt. Als u wilt leven van het rendement, dan moet u ook rekening houden met inflatie en belasting; hoe hoog moet dat rendement dan zijn?

Het antwoord op deze vraag hangt uiteraard sterk af van de omvang van het vermogen in uw BV. In de eerste berekening gaan we uit van € 7 miljoen. In een volgende berekening nemen we ter vergelijking € 2 miljoen als uitgangspunt.

We bekijken telkens twee mogelijkheden:

  • Het vermogen binnen de BV laten
  • Het vermogen naar privé overhevelen

Beleggen binnen de BV

In het eerste geval betaalt de BV vennootschapsbelasting over alle beleggingsopbrengsten: in 2021 is dat 15% over de eerste € 245.000 aan winst en 25% daarboven. Per 2022 stijgt de grens tot waar het lage tarief geldt tot € 395.000. We nemen aan dat het rendement binnen de tariefschijf van 15% wordt belast. Vervolgens betaalt u in box 2 later nog inkomstenbelasting wanneer u privé over het vermogen van de BV gaat beschikken, bijvoorbeeld als de BV dividend aan u uitkeert. Deze claim komt neer op 26,9% (2021) over het rendement na vennootschapsbelasting.

We gaan ook uit van koopkrachtbehoud en nemen een inflatiecorrectie van 2% per jaar mee. Hebt u in 2021 € 100.000 nodig voor privébestedingen? Dan is dat een jaar later al € 102.000. En weer een jaar later € 104.040 enzovoort. Wie niet in wil teren en jaarlijks een ton – voor inflatie gecorrigeerd – netto uit zijn BV wil halen, moet bij een vermogen van € 7 miljoen een jaarlijks rendement maken van ongeveer 4,7%. Hoe dat lukt, is een ander verhaal. Het is mogelijk dat te proberen te behalen met een mix van aandelen, vastgoed en obligaties, maar zekerheid is natuurlijk niet gegarandeerd.

Maar niet iedereen heeft € 7 miljoen beschikbaar. Hoe ziet het scenario er bijvoorbeeld uit als u € 2 miljoen in uw BV beschikbaar hebt en privé ook een ton netto besteedbaar ­– voor inflatie gecorrigeerd – wilt uitgeven? Dan hebt u na alle belastingdruk en inflatie maar liefst 10,4% rendement nodig om niet in te hoeven teren op het kapitaal.

Overhevelen van BV naar privé?

Hevelt u de € 7 miljoen uit uw BV over naar privé als dividend, dan rekent u direct 26,9% met de fiscus af. U houdt dan € 5.117.000 over. Hiermee moet u rendement gaan maken. De belasting die u privé betaalt in box 3 staat los van het werkelijke rendement. In het huidige stelsel is de belastingdruk in box 3 hoger naarmate uw vermogen hoger is. En komt de gemiddelde belastingdruk bij een dergelijk vermogen uit op ongeveer1,6%. We gaan wederom uit van een ton op jaarbasis als inkomen. Ook houden we rekening met 2% jaarlijkse inflatiecorrectie.

Het benodigde rendement voor een jaarinkomen van een ton – jaarlijks voor inflatie gecorrigeerd – komt uit op circa 5,4% bij een belastingdruk in box 3 van gemiddeld 1,6%. Maken we dezelfde berekening met € 2 miljoen in de BV, dan blijft daarvan € 1.462.000 netto privé over na 26,9% box 2-belasting. In dat geval is een rendement van ruim 10,2% nodig om het vermogen in stand te houden met behoud van koopkracht, uitgaande van 1,4% gemiddelde belastingdruk in box 3.

2. Als interen op uw vermogen geen bezwaar is

De tweede situatie gaat ervan uit dat interen op uw vermogen geen bezwaar is voor u. U maakt dan geleidelijk uw vermogen op. Zelfs zonder enig rendement kunt u het dan nog een hele tijd uitzingen. Hoelang dat is, hangt uiteraard af van het beschikbare vermogen en de gewenste jaarlijkse uitgaven. Het lastige hierbij is dat u van tevoren niet weet hoe lang u nog leeft.

Voor de verschillende berekeningen zijn we wederom uitgegaan van dezelfde vermogens, namelijk € 7 miljoen respectievelijk € 2 miljoen. De privébestedingen houden we op een ton. En we houden weer rekening met 2% inflatie per jaar.

We bekijken weer twee mogelijkheden:

  • Het vermogen binnen de BV laten
  • Het vermogen naar privé overhevelen

Beleggen binnen de BV

Als het rendement op nihil wordt gesteld, is het vermogen binnen de BV in 30 jaar naar circa € 1.450.000 gedaald. Na aftrek van 26,9% inkomstenbelasting in box 2 vertegenwoordigt dat dan een netto vermogenswaarde privé van ongeveer € 1.060.000. Stopt u bijvoorbeeld op uw 55e met ondernemen, dan hebt u dus nog ruim € 1 miljoen aan netto vermogenswaarde privé over op uw 85e. Stopt u later of eerder met werken? Dan zal dat punt navenant later of eerder bereikt worden.

Bij € 2 miljoen beginvermogen in de BV is de situatie compleet anders. Zonder rendement is – bij dezelfde overige uitgangspunten – na 13 jaar het vermogen binnen de BV al volledig opgesoupeerd. Rendement maken is dan noodzaak om het langer vol te kunnen houden. Om het 20 jaar vol te houden is bijna 6% rendement nodig. En bij een rendement van circa 8,7% duurt het 30 jaar alvorens de pot leeg is.

Overhevelen naar privé

Stel dat u die € 7 miljoen direct overhevelt naar privé, in één keer 26,9% afrekent met de fiscus en u dan gaat interen op uw vermogen van € 5.117.000 in box 3. Dan is na ongeveer 30 jaar het punt bereikt dat uw vermogen helemaal is opgesoupeerd. Althans, als u geen rendement zou maken, wel jaarlijks gemiddeld 1,6% box 3-heffing kwijt bent en een ton – met koopkrachtbehoud – netto uitgeeft.

Bij € 2 miljoen beginkapitaal in de BV blijft er privé € 1.462.000 over in box 3. In dat geval is bij 0% rendement en gemiddeld 1,4 box 3-heffing na 12 jaar de pot al leeg. Om het 20 jaar vol te houden is dan jaarlijks ruim 6,4% rendement nodig. En om het 30 jaar uit te kunnen zingen is een jaarlijks rendement van 8,8% benodigd.

Tot slot

Bovenstaande scenario’s zijn uiteraard anders wanneer u er genoegen mee neemt dat u jaarlijks minder kunt besteden. Of wanneer u wél bepaalde aanvullende inkomsten hebt uit andere bronnen dan het vermogen binnen de BV. Afhankelijk van de vraag in hoeverre u accepteert dat u inteert op uw vermogen is een hoger rendement nodig om uw doelstelling te behalen. Hoe dan ook, u doet er goed aan om serieus te kijken naar hoe u het rendement gaat realiseren.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.