Direct naar content

Ik zie dat goede doelen de grip verliezen op grote gevers. Gulle gevers willen anders ‘betrokken’ zijn bij goede doelen dan een paar jaar geleden. In plaats van alleen geld, stellen grote gevers ook hun kennis en expertise beschikbaar. Zij willen samen met het goede doel werken aan de oplossing van een probleem, bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis of klimaatbeheersing. Daar moet je als goed doel dan wel een antwoord op hebben. Want hoe ga je verbinden met filantropen? En wat heb je als goed doel te bieden aan de gulle gever die jouw ‘stakeholder’ wil zijn?

Verbinden en vertrouwen

Als Specialist Filantropie bij ABNAMRO MeesPierson adviseer ik grote gevers die willen schenken. Ik leg het eerste contact met goede doelen en inventariseer de mogelijkheden. Ik zie dat veel goede doelen (nog) onvoldoende antwoord hebben op de huidige wensen van grote gevers. Gevers willen zich namelijk steeds vaker sterk verbonden voelen, meepraten en meedoen. Succesvolle goede doelen werken bijvoorbeeld met adviesraden en innovatiekringen. Hier kunnen de grote gevers in meedoen, waardoor er verbinding ontstaat, expertise en netwerk worden gedeeld. Zo krijgt de filantroop invloed op resultaat en neemt het vertrouwen toe.

Toenemende aandacht voor grote-giftenwerving

Bij grote donaties door jonge ondernemende filantropen zie ik de enorme worsteling om hun geld, dat vaak met hard werken is verdiend, zomaar toe te vertrouwen aan een goed doel. Er is relatiemanagement nodig om vertrouwen te winnen. Dit terwijl uit onderzoek van Geven in Nederland* blijkt dat er juist een toenemende vertrouwenscrisis is tussen gevers en goede doelen. Bovendien hebben steeds meer goede doelen te maken hebben met een dalend aantal donateurs. Hierdoor neemt de druk op fondsenwerving toe en richten goede doelen zich steeds vaker op de grote gever.

Verwachtingen en resultaten lopen uiteen

Ik krijg veel vragen over de grote gever en grote-giftenwerving. Deze vragen komen zowel van goede doelen als van filantropen met eigen stichtingen die extra donaties willen werven. Ik geloof sterk in relatiemanagement en een maatwerk aanpak voor gevers die zich op een bijzondere manier willen verbinden met vermogen, expertise en netwerk. Wat ik echter in de praktijk zie, is dat relatiemanagement en grote-giftenwerving worden onderschat. En dat de verwachtingen en resultaten van grote-giftenwerving niet altijd gelijk oplopen.

Maatwerk nodig

Er worden snel veel grote giften verwacht, terwijl het juist meer tijd kost dan gedacht. De basis is de langdurige opbouw van een goede relatie met (potentiële) grote gevers. Bij grote-giftenwerving gaat het om maatwerk. Je moet precies weten wat de gulle gever wil, welke thema’s en projecten zijn speciale interesse hebben en wat zijn drijfveren zijn om te schenken. Wil de gever bijvoorbeeld vanuit een bevoorrechte positie iets terugdoen of zijn het bijvoorbeeld de familiewaarden en -traditie die aanzetten tot schenken.

Grote Giften Gids

Ik was zelf jarenlang relatiemanager grote giften (fondsenwerver) bij goede doelen, onder andere bij Artsen zonder Grenzen. Ik heb mijn ervaringen als grote-giftenwerver en Specialist Filantropie opgeschreven in de Grote Giften Gids. Hierin staan praktische tips voor een succesvolle start met grote-giftenwerving. Ik geef antwoorden op vragen als:

  • Hoe start ik met grote-giftenwerving?
  • Hoeveel tijd en inzet vraagt dit?
  • Hoe weet ik wie mijn grote gevers zijn?
  • Hoe zorg ik ervoor dat ik me met deze mensen verbind?
  • Hoe kom ik tot een succesvol plan van aanpak?

De komende periode leest u op Financial Focus in mijn blogs meer over grote-giftenwerving.

*Bron: Geven in Nederland – 2017

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.