Direct naar content
2 min. leestijd
  • Auteur

De al door stikstof- en PFAS-problemen geplaagde bouw heeft met corona een extra verstoring erbij gekregen. In vergelijking met andere sectoren zijn de directe gevolgen van de overheidsmaatregelen voor de bouw relatief klein. Toch loopt ook de bouw de nodige schade op. Ten eerste moeten bouwmaterialen soms van elders komen, waardoor productievertragingen optreden. Ten tweede is het gebrek aan personeel nog nijpender dan voorheen. Enerzijds omdat werknemers met verkoudheidsklachten thuis moeten blijven en anderzijds omdat een groot aantal Oost-Europese werknemers huiswaarts is gekeerd vanwege de grenssluitingen. Op langere termijn zal de bouw bovendien te maken krijgen met vraaguitval. Hoewel de overheid op allerlei manieren bedrijven financieel bijstaat, zullen de bedrijfsinvesteringen dit en volgend jaar terugvallen. De daling van de investeringen leidt tot minder vraag naar kantoorruimte. De terugval wordt nog eens versterkt doordat corona dwingt contact te vermijden en vanuit huis te werken. Thuiswerken zal in een stroomversnelling komen nu veel werknemers ervaring opdoen met applicaties als Zoom en Teams. Een verminderde vraag zal de waarde van kantoren onder druk zetten.

Voor winkelruimte speelt iets soortgelijks. Online winkelen heeft een vlucht genomen. Ook degenen die er minder mee vertrouwd waren, doen hun aankopen sinds corona via internet. De verwachting is dat zij dit zullen blijven doen en dat fysieke winkels hun deuren moeten sluiten. Wanneer de vraag naar winkelruimte afneemt, zullen de winkelhuren verder onder druk komen te staan. Beleggers zien zich gedwongen na te denken over alternatieve aanwendingen van hun panden, bijvoorbeeld herbestemmen tot woning als de locatie zich daarvoor leent. Nadeel is wel dat herbestemmen de nodige investeringen vergt. Bovendien liggen de huuropbrengsten bij woningen doorgaans lager dan bij winkels. Winkels tot woningen verbouwen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de omvangrijke binnenstedelijke bouwopgave. Volgens de meest recente schatting komt Nederland ruim 315.000 woningen tekort. Het woningtekort is sinds de financiële crisis verder toegenomen doordat de bevolking harder groeide dan voorzien en het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen achterbleef. Een belangrijke reden voor de stagnatie van de nieuwbouw is het gebrek aan bouwkavels en de, zeker bij binnenstedelijke projecten, lange procedures. Dit houdt verband met de wens om groene zones te beschermen en zoveel mogelijk binnen de steden te bouwen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.