Direct naar content
3 min. leestijd
  • Auteur

Een belangrijke pijler

De Hermitage presenteert jaarlijks twee grote kunsttentoonstellingen uit de immense collectie van het State Hermitage Museum in Sint-Petersburg. Naast het maken van verhalende tentoonstellingen heeft de Hermitage als doel het duurzaamste museum van Nederland te worden. Duurzaam in de breedste zin van het woord: van het verduurzamen van de energiekosten tot het faciliteren van een duurzame verandering voor kansgelijkheid onder jongeren. Met het gratis onderwijsprogramma van de Hermitage voor Kinderen krijgt ieder kind de kans om zijn of haar talent te ontwikkelen.

De Hermitage bestaat elf jaar en heeft al meer dan 5 miljoen bezoekers en ruim 100.000 schoolkinderen ontvangen. En dat alles als een culturele ondernemer pur sang, want het museum opereert zonder structurele overheidssubsidie; 75 procent van de inkomsten is afkomstig uit kaartverkoop en commerciële activiteiten en 25 procent komt van sponsors en donateurs. Vijf procent van de vaste lasten gaat op aan de energievraag. Dat is voor de Hermitage een reden – naast vanzelfsprekend het milieu – om het monumentale pand zo duurzaam mogelijk in te richten. Maar een gebouw uit de zeventiende eeuw verduurzamen? Ga er maar eens aanstaan.

Tussen kunst en kas

Het museum heeft al veel stappen gezet. Zo is het in 2016 gaan samenwerken met de Hortus Botanicus. Restwarmte van de Hermitage wordt sindsdien, via een 425 meter lange buis, naar het kassencomplex van de Hortus Botanicus getransporteerd. De Hermitage ontvangt koude lucht retour om de expositiezalen te koelen. Ook heeft de Hermitage sinds vorige jaar, als eerste Nederlandse museale rijksmonument in UNESCO-gebied, een zonnedak met 316 zonnepanelen.

Duurzaamheid betekent innoveren

Daar stopt het zeker niet. Martine Wouters, hoofd development: ‘We werken nauw samen met de TU Eindhoven om een energiebesparende klimaatcontrolesysteem te ontwikkelen. Wij hebben onze expositiezalen ter beschikking gesteld voor dit experiment met als doel de tentoonstellingszalen efficiënter te klimatiseren.’ Het systeem wordt in het najaar geïmplementeerd, en de Hermitage wordt hiermee launching customer. Het is de bedoeling om het systeem daarna ook aan te bieden aan andere culturele organisaties die tevens in monumentale panden gehuisvest zijn.

Zero Waste Expeditie

Als het gaat om afvalverwerking, werkt de Hermitage samen met zeventien culturele instellingen binnen het samenwerkingsverband De Plantage, zoals NEMO en Koninklijk Theater Carré. Het gescheiden afval van musea en theaters wordt door een afvalverwerker met energiezuinige boten opgehaald en brengt het via het water naar een centraal punt. Dat scheelt vijfenveertig vuilniswagenritten per week. Het doel is dat in 2020 vierentachtig procent van het afval wordt hergebruikt.

Het begint bij de jongste generatie

Het gratis onderwijsprogramma Hermitage voor Kinderen, waarvan ABN AMRO de hoofdsponsor is, geeft scholieren de kans om talent te ontwikkelen. Ongeacht hun sociaal economische achtergrond. Hiermee investeert de Hermitage al meer dan tien jaar in een duurzaam programma voor kansgelijkheid. Wouters: ‘Wij openen het museum vóór openingstijd gratis voor alle basisscholen in Groot-Amsterdam. Onze docenten – die zelf ook kunstenaar zijn – geven een interactieve rondleiding op zaal, waarna de scholieren creatief aan de slag gaan in de ateliers. Jaarlijks volgen 10.000 basisschoolleerlingen het onderwijsprogramma. In totaal bereiken we daarmee jaarlijks 3500 kinderen met een relatief zwakke sociaaleconomische positie.’ Uit onderzoek van Bain & Company blijkt dat het programma kinderen in staat stelt om essentiële 21ste-eeuwse vaardigheden eigen te maken, zoals creativiteit, innovatie, communicatie en samenwerking. Samen reflecteren op kunst geeft kinderen daarnaast meer inzicht in elkaars culturele achtergronden en dat stimuleert een open blik om de wereld om hen heen beter te begrijpen.

Meerjarigtalentenprogramma

Scholieren bezoeken de Hermitage in groep 4, 5 en 6. Uit elke zesde klas scouten de docenten van de Hermitage talenten voor een uitgebreid vervolgtraject. In deze talentenklassen komen kinderen uit alle wijken en buurten van Amsterdam samen. Binnen deze multiculturele setting krijgen zij allemaal een gratis vierjarige opleiding in het Hermitage Atelier en op de Hermitage Academie. Zo geeft de Hermitage invulling aan een duurzame maatschappelijk verandering: alle kinderen krijgen een kans.

Daarnaast is het volgens Wouters heel belangrijk om een diverse groep te bereiken binnen de culturele sector. ‘Als je nooit in musea komt, ga je ze later ook niet bezoeken. Laat staan dat je er gaat werken. Daar brengt de Hermitage voor Kinderen verandering in. Ieder kind kan dankzij het gratis programma in aanraking komen met kunst en cultuur. Zo wordt een duurzame verandering voor kansgelijkheid gerealiseerd.’

Binnenkort wordt er binnen ABN AMRO MeesPierson een exclusief privilege programma geïntroduceerd, waarbij de klanten van ABN AMRO MeesPierson gratis toegang hebben tot ons museum.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.