Direct naar content
6 min. leestijd
  • Auteur

Videoconferencing: hoe groot is het?

De hele wereld zat ineens thuis. Door de pandemie moesten we massaal thuiswerken. Hierdoor is er veelvuldig gebruik gemaakt van videoconferencing applicaties als Teams, Skype en Zoom. Hoe groot is deze sector? En hoe groot gaat het worden?

‘Nee, sorry, ga je gang.’ ‘Voorzitter…‘ ‘als ik even…’ ‘voorzitter, ja, als ik hier even op zou mogen…’ ja, ik wilde reageren inderdaad.’‘Jan, je hebt je geluid nog openstaan, we horen je nu tegen je kat praten.’ ‘Emma, leuk dat je erbij bent, maar we zien nu alleen je voorhoofd.’‘Misschien dat je even…‘‘ja, zo zien we je beter, welkom!’

Zomaar een greep uit zinnetjes die bijna zeker langs zijn gekomen de afgelopen maanden. Videoconferencing uit ‘arren moede’: uiteindelijk gaat een groot deel van de schermen in de videoconferentie op zwart, luisteren mensen met een half oor en zijn ze vooral alert op het voorbijkomen van hun eigen naam of onderwerp. Zo ervaren veel mensen de vele videoconferenties die ons werkzame leven zijn gaan bepalen na afkondiging van coronamaatregelen in veel landen. Daarvan getuigen (anonieme) verhalen in dagbladen en verzuchtingen op sociale media.

Maar dit geeft een eenzijdig beeld, want niet alleen verdwijnen ergernisjes en opstartproblemen na gewoon een paar keer oefenen met videoconferencing, ook hebben videoconferenties ons in staat gesteld om door te werken. Sterker gesteld: videoconferentie-apps hebben de economische schade door COVID-19 helpen beperken.

Zo snel als het licht

De lockdown-maatregelen die in maart en april van dit jaar in een groot deel van de wereld golden, waren nauwelijks afgekondigd, of werkgevers, werknemers, zelfstandigen, vrienden en familie wisten de apps te vinden die videobellen en videoconferenties mogelijk maakten. Videoconferencing – beeldbellen met meerdere personen tegelijk – werd een belangrijk onderdeel van ons leven.

Wie had voor de coronacrisis gehoord van Zoom? Deze app of merknaam is zowat een generieke naam geworden voor videoconferencing. Ook de gebruiker van Microsoft Teams, Google Hangouts of Facebooks Messenger Rooms heeft het (weleens gehad) over ‘zoomconferentie’ of ‘zoomen’. Zoom was nauwelijks bekend voordat COVID-19 kwam kijken, maar won de jackpot te midden van nare omstandigheden. De omzet van Zoom steeg met 169 procent in Q2 ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Over heel 2020 verwacht Zoom een omzet van 1,8 miljard dollar. (in 2019: 620 miljoen dollar).

Sinds de pandemie is het internetverkeer, dat met videoconferencing-diensten wordt geassocieerd, ongeveer verdubbeld. De uitdaging voor aanbieders – zowel van die videodiensten als internetproviders – is om de zeer snelle toename in gebruik van hun diensten niet ten koste te laten gaan van kwaliteit van beeld en geluid. Over het algemeen zijn gebruikers tevreden over de kwaliteit van beeld en geluid, dus wat betreft hebben de aanbieders goed werk verricht. Ook in economische zin is videoconferencing van groot belang geworden. Het liet niet alleen bedrijven functioneren, maar ook stelde het professionals in staat om met klanten – extern dus – te communiceren en met hen zaken te doen of service te verlenen.

Een korte geschiedenis:

In de late negentiende eeuw nemen futuristische verahlen een hoge vlucht. Wie kent niet de boeken van Jules Verne? Niet alleen droomden mensen toen van twintigduizend mijlen onderzee en reizen om de wereld in tachtig dagen, ook ‘beeldbellen’ wordt al in de jaren 1870 genoemd.

1878

Er verschijnt een cartoon in het destijds bekende satirische tijdschrift Punch waarin melding wordt gemaakt van een fictieve uitvinding van Thomas Edison; de ‘telephonoscope’. Het apparaat zou zowel geluid als beeld verzenden.

1964

Bijna een eeuw later leveren de beroemde Bell Labs boter bij de vis. Gesprekspartners kunnen elkaar zien, mits ze een reservering plaatsen en zich vertonen bij een van de weinige ‘beeldtelefooncellen’ in Amerika en netjes stil blijven zitten tijdens het gesprek.

1993

De eerste ‘webcam’ is een feit. Op de Universiteit van Cambridge wordt – zeer avontuurlijk – een koffiepot in beeld gebracht.

2003

Eerste release van Skype. Drie jaar later biedt Skype ook videoconferencing aan.

2010

FaceTime, Apples beeldbelfunctionaliteit, komt voort uit een sociaal netwerk dat oorspronkelijk is gericht op gamen.

2019

IPO van Zoom in april tegen $36 per aandeel. Het aandeel was enorm in trek op de beurs en de koers steeg direct na het debuut met 72%. Midden juni is het aandeel $239 waard.

2020

Videobellen neemt wereldwijd enorm toe door lockdown-maatregelen ten gevolge van de coronacrisis.

Veiligheid en de vele voordelen

Veiligheid en videodiensten, dat was in het verleden een heikel punt, maar die tijden liggen achter ons. Door het massale gebruik van videodiensten is er razendsnel geïnnoveerd. Zoom zette bijvoorbeeld sterk in op privacy en veiligheid. Voorheen voldeden niet alle conferencing-diensten aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar inmiddels hebben de meeste diensten hun voorwaarden geüpdatet. Zoom deelt bijvoorbeeld niet langer gegevens met Facebook, wat het eerst wel deed.

We maken daarnaast in ons eigen (professionele) leven kennis met de voordelen van videoconferencing. Uit onderzoek blijkt dat veel thuiswerken veel mensen bevalt. Bijna de helft van de mensen die door de coronacrisis heeft thuis gewerkt, zegt dat in de toekomst (deels) te willen blijven doen. Juist videobellen maakt het mogelijk te werken in een vertrouwde en aangename omgeving. Voorts stelt het mensen in staat om meer vergaderingen op een dag bij te wonen omdat er niet van locatie gewisseld hoeft te worden. Daar komt bij dat vergaderingen en meetings nu vaak sneller gaan, er wordt namelijk doelmatiger gewerkt. En denk aan de enorme milieuvoordelen die worden behaald door minder forenzen en mensen op weg naar zakelijke afspraken. In de coronaperiode is de grootste CO2-afname ooit geregistreerd, dat houdt ook hiermee verband.

Toch zijn er buiten evidente voordelen ook uitdagingen. Er treedt in bepaalde sectoren en voor sommige mensen een moeheid op rondom videobellen. Volgens deskundigen komt dat doordat we onszelf nooit echt kunnen ontspannen in een videogesprek. Een belangrijk deel van de menselijke communicatie (verbaal en non-verbaal) is weggevallen doordat we tegen een scherm turen en met een laptop praten. De interface van een laptop voor bijna álle gesprekken was voorheen ongewoon. Het hiaat in uitdrukkingsvermogen compenseren, kost extra veel moeite. Daardoor ontstaat een soort Zoom-moeheid.

Het is onduidelijk hoe lang de huidige coronasituatie nog voortduurt, maar videobellen heeft ons in ieder geval in staat gesteld om een deel van ons leven voort te zetten, van klantcontact tot vrienden zien. De videoconferencing-apps hebben goede zaken gedaan en de goede zaak gediend. Ook al eten sommige collega’s prominent in beeld tijdens belangrijke meetings.

 

$100 

de prijs van de eerste webcam die beschikbaar kwam voor consumenten in 1994. Naar het huidige prijspeil zou dit $175 zijn.

$73 miljard

beurswaarde van Zoom begin augustus 2020 bij een koers van ongeveer $270.

$105

de koers van het aandeel Zoom in de week dat de verspreiding van het coronavirus als een pandemie wordt erkend (midden maart).

800% 

de stijging van het gebruik van videoconferencing-apps in de vier jaar vóór de coronacrisis, wat indiceert dat een toenemend gebruik al een trend was en de coronacrisis een katalysator voor groei.

(Bron: Quartz)

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.