Direct naar content

Ilse Bastmeijer zet haar vermogen in om meer mensen toegang te geven tot gezond en duurzaam geproduceerd eten. Ze behoort tot de groeiende groep vrouwelijke filantropen die, door tijd en geld te investeren, de wereld een beetje beter wil maken.

Als het aan Ilse Bastmeijer ligt verkopen supermarkten straks waterlinzen, een aantrekkelijk groen plantje dat we in de natuur kennen als eendenkroos. Door de eiwitrijke samenstelling zijn gekweekte waterlinzen een duurzaam alternatief voor vlees en vis. Bastmeijer steunt met haar vermogen – haar familie startte de supermarktketen Nettorama – het onderzoek naar waterlinzen en de goedkeuring voor menselijke consumptie. Naast haar carrière als ondernemer in de foodmarketing zet ze zich al jaren in om duurzame en gezonde voeding te stimuleren. Sinds vijf jaar is er de stichting Goeie Grutten, waarbij inmiddels ook haar man en vader betrokken zijn. Bastmeijer: ‘Basis voor mijn passie voor voedsel ligt in het supermarktgezin waarin ik opgroeide. Ik wil bijdragen aan de verandering van het huidige voedselsysteem. Onder andere door een plantaardiger dieet en vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.’

Vrouwen vaker aan het roer

Bastmeijer maakt deel uit van de groeiende groep vrouwelijke filantropen in Nederland. Een wereld waarin lange tijd vooral mannen actief waren. Dat verandert, zien Filantropie Specialisten Kayleigh Boerjan en Lieke van ’t Veer van Filantropie Advies ABN AMRO MeesPierson. Het Filantropie Advies-team helpt filantropen om hun vermogen strategisch en effectief in te zetten voor goede doelen. Van ’t Veer: ‘Vrouwen waren altijd al actief in filantropie, maar de laatste jaren staan zij ook steeds vaker aan het roer. We zien steeds meer vrouwen aan de bestuurstafel van vermogensfondsen en daar spreken zij zich vaker uit. Die toenemende diversiteit in filantropie juichen wij toe.’ ‘Vrouwen als Melinda Gates en MacKenzie Scott, die een groot deel van hun vermogen inzetten voor goede doelen, zijn aansprekende voorbeelden’, vult Boerjan aan. ‘Maar ook in Nederland spreken meer vrouwen zich uit over hun filantropische activiteiten.’

Doelen gehaald

Verschil in vrijgevigheid tussen mannen en vrouwen is er niet. Van ’t Veer: ‘We zien wel dat vrouwen vaak bewust nadenken over het verschil dat zij kunnen maken door filantropie.’ Ook Bastmeijer bracht na gesprekken met Filantropie Advies meer focus aan. ‘In plaats van te kiezen voor traditionele hulporganisaties zijn we gericht gaan zoeken naar projecten die aansluiten bij het thema gezonde en duurzame voeding.’ Die focus gaf Bastmeijer meer grip op wat ze wilde bereiken. ‘Naast de betere beschikbaarheid van duurzame voeding zetten we ons in om kinderen bewust te maken van het belang van gezonde voeding. Zeker in de lagere sociale klassen kun je daar een groot verschil maken.’ Inmiddels steunt de stichting Goeie Grutten zo’n vijftien projecten.

Green natural duckweed texture

Kritische gesprekspartner

De Filantropie Specialisten van de bank sparren met klanten die starten met filantropie of al enige ervaring hebben. Van ’t Veer: ‘We zijn een kritische gesprekspartner. Doel is zo veel mogelijk maatschappelijke impact realiseren voor de doelgroep waar de klant het voor doet.’ De adviseurs kijken desgevraagd graag samen met de klant naar de geefstrategie. Boerjan: ‘Uitgangspunt is de behoefte van de doelgroep, daaruit volgen de stappen van het proces om dat te bereiken. Is de wens om een school te bouwen in het buitenland? Dan is het de vraag of je moet helpen bij de bouw of dat er juist geld nodig is voor de aanschaf van leermiddelen of het salaris van leraren. Misschien is een ontbijt voor de leerlingen juist cruciaal om ervoor te zorgen dat zij de lessen goed kunnen volgen.’ Van ’t Veer vult aan: ‘De te nemen stappen vind je door je te verdiepen in de behoeften van de doelgroep: wat hebben zij écht nodig?’

Geven en bijsturen

Een geefstrategie wordt steeds beter door ervaring, merkt Bastmeijer. ‘Door aanvragen te bekijken en je te verdiepen in duurzame projecten weet je steeds beter wat wel en niet bij je past.’ De wens om meer bedrijfsmatige duurzame projecten te steunen leidde tot de start van een investeringsfonds naast de stichting: het Goeie Grutten Impact Fonds. Ook werden aan duurzame voeding thema’s als duurzame energie toegevoegd. Bastmeijer en het team beoordelen regelmatig de impact van alle activiteiten. ‘Niet alles is in cijfers te vatten, maar bij de start van een project stellen we altijd duidelijke doelen. Bij onze donatie aan de Groente & Fruitbrigade meten we het aantal voedselbankcliënten dat voorzien wordt van verse groente en fruit.’ De Groente & Fruitbrigade redt groente en fruit en levert die aan voedselbanken. Regelmatige evaluatie leert waar bijsturen nodig is, zegt Bastmeijer. ‘Soms krijg je na een eerste gift weinig respons van het bestuur van een project. Dan weet je dat er geen vervolg moet komen.’

Bijeenkomst Vrouwen & Filantropie

Vrouwelijke filantropen als Bastmeijer, die zich uitspreken over hun filantropie, hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Filantropie Advies draagt hieraan bij door regelmatig bijeenkomsten te organiseren waarbij filantropen elkaar leren kennen en ervaringen uitwisselen. Wilt u meer weten over hoe u zich kunt inzetten voor filantropie? Mail dan naar filantropieadvies@nl.abnamro.com.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.