Direct naar content

Sommige ziektekosten kunt u in aftrek brengen van uw inkomen. Deze kosten worden specifieke zorgkosten genoemd. Heeft u veel uitgaven voor zorg en verpleging gedaan, die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed? Dan kunt u deze kosten vaak geheel of gedeeltelijk in uw aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen.

Geen belastingaftrek bij vergoeding zorgkosten

Veel kosten van persoonlijke verpleging en verzorging worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Deze kosten komen niet voor belastingaftrek in aanmerking. Als u de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding krijgt van bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar, heeft u voor dat deel van de kosten geen belastingaftrek.

Daarnaast zijn de premie voor uw ziektekostenverzekering (basisverzekering en aanvullende verzekeringen) en de kosten van een verplicht of vrijwillig eigen risico niet aftrekbaar. Dat geldt ook voor de inkomensafhankelijke eigen bijdrage (maximaal circa € 32.000 per jaar) die u moet betalen, als u in een verzorgingshuis verblijft.

Zorg en ondersteuning gemeente

Gemeenten bieden ondersteuning om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. De gemeente geeft deze ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Misschien kunt u bij uw gemeente een aanvraag indienen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer of hulpmiddelen. Als u gebruik maakt van de Wmo-zorg van de gemeente, moet u een eigen bijdrage betalen van maximaal € 19 per maand. In 2024 zal deze stijgen naar € 20,60. Deze eigen bijdrage is niet aftrekbaar.

Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?

Veel zorgkosten zijn in het belastingjaar 2023 overigens nog steeds aftrekbaar. U kunt hierbij denken aan medicijnen, hulpmiddelen, reiskosten of ziektekosten die u zelf heeft betaald en waarvoor u van uw zorgverzekeraar geen vergoeding krijgt. Met name bij langdurige intensieve zorg thuis kunnen zorg- en verpleegkosten erg hoog oplopen. Zeker als u zelf extra zorg moet inkopen. Deze zorg- en verpleegkosten kunt u vaak voor een groot deel als persoonsgebonden aftrekpost in uw belastingaangifte inkomstenbelasting meenemen.

Drempel voor belastingaftrek

De belastingregels voor de aftrek van zorgkosten zijn erg gedetailleerd. Belastingaftrek is pas mogelijk, als uw zorgkosten boven een drempelbedrag uitkomen. Dit drempelbedrag bedraagt 1,65% van uw verzamelinkomen in box 1, box 2 en box 3 (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek), met een minimum van € 149 per belastingplichtige.

Voor het gedeelte van uw verzamelinkomen dat hoger is dan € 45.696 bedraagt de drempel 5,75%. Soms mogen zorgkosten bij de berekening van de aftrekpost nog worden verhoogd. Een uitgebreide toelichting op de aftrekbare zorgkosten vindt u op de website van de Belastingdienst.

Hoe verwerkt u zorgkosten in uw belastingaangifte?

Eerst brengt u de zorgkosten als aftrekpost in mindering op uw belastbaar inkomen in box 1. Als uw inkomen in box 1 te laag is, kunt u het restant in mindering brengen op uw inkomen in box 3 (spaargeld en belegbaar vermogen). U mag de zorgkosten alleen opnemen in de belastingaangifte van het jaar waarin u deze kosten hebt betaald.

In 2023 wordt het gedeelte van het belastbaar inkomen dat hoger is dan € 73.031 in de hoogste belastingschijf van de inkomstenbelasting belast naar een tarief van 49,5%. De zorgkosten in 2023 in deze hoogste belastingschijf zijn slechts nog aftrekbaar tegen het basistarief van 36,93%.

Een doekje voor het bloeden?

De voorwaarden voor belastingaftrek zijn soms behoorlijk gedetailleerd. Het kan veel uitzoekwerk zijn, maar u moet zich hierdoor niet laten ontmoedigen. Als u voldoende (werk)inkomen heeft in box 1 en veel zorguitgaven, dan zullen uw inspanningen worden beloond met een belastingvoordeel van 36,93%. De belastingaftrek voor specifieke zorgkosten kan u dan toch nog een interessant financieel voordeel opleveren.

Voorkom de 8 veelgemaakte fouten tijdens de belastingaangifte

Vindt u het lastig of ingewikkeld om aangifte te doen? Onze belastingexperts hebben de 8 veelgemaakte fouten voor u op een rij gezet. Bekijk ook ons handige stappenplan. U zult zien dat het best meevalt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.