Direct naar content

Het wonen in een historisch pand is uniek en de bijzondere sfeer van wonen in een monument spreekt velen aan. Er zijn gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten. Daarnaast kunt u ook wonen in een  beschermd stads- of dorpsgezicht.

De instandhoudingskosten van uw monument zijn vaak hoger dan de onderhoudskosten van een reguliere woning. Daarom biedt de overheid speciaal voor eigenaren van rijksmonumenten aantrekkelijke financiële regelingen aan. Tevens bieden diverse gemeenten bezitters van een monument soms gunstige financiële vergoedingen. Hieronder leest u meer over subsidies en financiële voordelen voor eigenaren van rijksmonumenten.

Rijksmonumenten

De overheid heeft in ons land bijna 62.000 rijksmonumenten aangewezen. Deze monumenten hebben een grote cultuurhistorische waarde, een beschermde status en zijn ingeschreven in een speciaal rijksmonumentenregister.

U herkent rijksmonumenten vaak aan het bekende blauwwitte schildje bij de voordeur. In 2014 is een nieuw officieel monumentenschildje geïntroduceerd; een wit emaillen bordje met oranje hoek, waarop rijksmonument staat. Overigens zijn niet alle rijksmonumenten voorzien van een schildje en daarnaast ziet u in veel gemeenten ook een ‘eigen bordje’ waarmee gemeentelijke monumenten worden aangegeven.

Rijksmonument en subsidie

Tot 2019 waren de restauratie- en onderhoudskosten voor een rijksmonument aftrekbaar. Deze regeling is afgeschaft en daarvoor in de plaats is de woonhuissubsidie gekomen. Deze subsidie wordt alleen toegekend voor de instandhouding van de monumentale waarden van uw woning. Hieronder valt bijvoorbeeld het buitenschilderwerk, houtrotherstel en de reparatie aan goten, waterafvoer of dakbedekking. U krijgt helaas geen subsidie voor verfraaiing, comfortverbetering, reconstructie en gebruiksverandering. Dus het aanbrengen van isolatie, het aanleggen van vloerverwarming en binnenschilderwerk is uitgesloten van subsidie.

Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt u meer informatie over de kosten waar u subsidie voor kunt krijgen en een handige checklist die u helpt bij het aanvragen van de woonhuissubsidie.

Als u eigenaar bent van een rijksmonument dat geen woonfunctie heeft komt u wellicht in aanmerking voor instandhoudingssubsidie.

Hoeveel woonhuissubsidie krijgt u?

Om uw rijksmonument in stand te houden kunt u een bijdrage krijgen van 38% in de kosten die u maakt. Er is geen minimum of maximumbedrag. Helaas kan het subsidiepercentage wel naar beneden worden bijgesteld als er onvoldoende budget is om alle aanvragers 38% subsidie toe te kennen.

Het kabinet heeft voor de jaren 2020-2023 in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de woonhuissubsidie. In de eerste twee jaren van de regeling is in totaal voor 85 miljoen euro aan subsidie uitbetaald. Voor de laatste twee jaren resteert dus nog een bedrag van 115 miljoen euro. Gezien deze cijfers wordt in 2022 nog geen verlaging van het subsidie percentage verwacht. In de aanvraagronde van 2023 is de kans groter dat de grens van het dan nog beschikbare bedrag wordt bereikt. En dus het subsidiepercentage wordt verlaagd.

Indien u overweegt werkzaamheden uit te voeren en kosten te maken, kan het dus aantrekkelijk zijn de kosten in 2022 te maken. U hebt dan immers minder kans op een lagere subsidie.

Wanneer aanvragen?

De woonhuissubsidie kunt u pas achteraf, na het jaar waarin u de werkzaamheden heeft uitgevoerd, aanvragen. De aanvraag kunt u alleen van 1 maart tot en met 30 april indienen.

U dient dan foto’s van voor- en na de werkzaamheden, gespecificeerde offertes en betaalbewijzen mee te sturen. Indien de totale kosten meer zijn dan EUR 70.000 dient u ook een inspectierapport te overleggen.

Een gunstige lening voor uw Rijksmonument

Het Nationaal Restauratiefonds verstrekt leningen met een lage rentes voor de instandhouding van een monument (restauratie en onderhoud). Als eigenaar van een rijksmonument kunt u een plan indienen en op basis daarvan een aantrekkelijke lening, van 100% van de kosten, krijgen. De lening is annuïtair en de rente ligt flink onder de marktrente (momenteel 1% voor een renteperiode van 10 jaar vast).

Als eigenaar kunt u niet subsidie én een laagrentende lening aanvragen. U dient een keuze te maken. U vraagt achteraf subsidie of vooraf een laagrentende lening aan.

Verduurzamen van uw monument

Met woonhuissubsidie kunt u uw rijksmonument niet verduurzamen. De kosten van de verduurzaming van uw (rijks)monument vallen niet onder woonhuissubsidie. Wel kunt u gebruik maken van de reguliere subsidieregelingen voor verduurzaming of een laagrentende lening voor duurzaamheid. U kunt hier meer over lezen in mijn blog ‘Hoe betaal ik de verduurzaming van mijn woning?’

Om u te helpen bij het verduurzamen heeft het Nationaal Restauratiefonds samen met De Groene Grachten een Zelfscan Duurzaam Monument ontwikkeld. Na het doorlopen van deze scan komen uw mogelijkheden om te verduurzamen met mogelijke vervolgstappen, helder in beeld.

Tot slot

Om eigenaren van rijksmonumenten te ondersteunen in de onderhoudskosten, bestaat er een aantrekkelijke subsidieregeling of een lening met een hele lage rente. Dus, naast het wonen in een bijzonder monumentaal pand met een unieke sfeer, kunt u ook genieten van aantrekkelijke financiële regelingen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.