Direct naar content
3 min. leestijd

Het jaar 2018 is voor een aantal gepensioneerde Nederlanders die in België wonen (Nederbelgen) minder prettig begonnen. De Nederlandse Belastingdienst gaat vanaf dit jaar in bepaalde gevallen óók heffen over hun pensioen. De Belgische Belastingdienst deed dat vaak al. Gevolg: sommige Nederbelgen betalen twee keer belasting over hun pensioenuitkering: één keer in Nederland en één keer in België.

Uitkeringen boven de € 25.000? Kans op dubbele heffing!

Een voorbeeld: Anton heeft in Nederland pensioen opgebouwd bij een Nederlandse werkgever en woont al geruime tijd in België. Toen hij in Nederland woonde heeft hij ook een lijfrentepolis afgesloten.

De hoofdregel in het verdrag tussen Nederland en België is dat alleen België belasting mag heffen over de pensioen- en lijfrente-uitkeringen die Anton ontvangt. Er is echter een uitzondering op deze hoofdregel. Nederland mag belasting heffen als:

  • Anton een belastingvoordeel in Nederland heeft gehad toen hij spaarde voor zijn pensioen en/of lijfrente, én
  •  Nederland vindt dat Anton in België te weinig belasting over de uitkeringen moet betalen én
  • de pensioen- en lijfrenteuitkeringen van Anton in totaal meer dan € 25.000 bruto per jaar bedragen.

Rechterlijke uitspraak

Sommige Nederbelgen vinden het niet terecht dat België belasting heft over hun Nederlandse pensioen. Enkelen zijn een rechtszaak begonnen. De Belgische rechter heeft in die individuele zaken bepaald dat pensioen dat vóór 1 januari 2004 is opgebouwd niet als pensioeninkomen in België mag worden belast. Deze rechterlijke uitspraken zijn nog niet omgezet in Belgische wetgeving. Dat betekent, dat diegenen die geen rechtszaak zijn gestart ‘gewoon’ in België belasting moeten betalen over hun pensioen.

De Nederlandse belastingdienst gaat er echter van uit, dat de rechterlijke uitspraken voor iedereen gelden. Dat houdt in dat een aantal Nederbelgen in de ogen van de Nederlandse Belastingdienst te weinig belasting betalen. Kijkend naar het verdrag betekent dat dus dat Nederland mag heffen voor zover pensioen- en lijfrente-uitkeringen meer dan € 25.000 bedragen. Kortom, sommige Nederbelgen krijgen nu twee belastingaanslagen.

Kamervragen

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft op 19 januari jl. hierover Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Snel van financiën. De staatssecretaris heeft inmiddels toegezegd dat er snel een overleg plaatsvindt tussen de Nederlandse en Belgische autoriteiten.

AOW

Hierboven is gesproken over de €25.000-grens. In dat verband is ook een uitspraak van de hoogste rechter in België van belang. Wie in België woont en een AOW-uitkering ontvangt, moet in België mogelijk belasting betalen over (een deel van) de AOW uitkering. België zal heffen over dat dat deel van de uitkering, voor zover de AOW is opgebouwd tijdens de periode waarin is gewerkt in Nederland. Een voorbeeld: Anton heeft in totaal 40 jaar AOW opgebouwd:

  • 5 jaar in een periode dat hij niet heeft gewerkt (hij studeerde toen).
  • 25 jaar gedurende een periode dat hij wel heeft gewerkt in Nederland en
  • 10 jaar heeft hij vrijwillig AOW opgebouwd.

België zal 25/40 van de uitkering belasten. Het Belgische Hof van Cassatie heeft dit onlangs zo bepaald.

Over het andere deel (15/40) zal Nederland heffen indien Anton pensioen- en/of lijfrente-uitkeringen ontvangt die laag worden belast in België én deze gezamenlijke uitkeringen meer dan € 25.000 bedragen. De niet in België belaste AOW uitkeringen kunnen er voor zorgen dat de €25.000 grens eerder wordt overschreden. De mogelijke gevolgen daarvan zijn hierboven omschreven.

Conclusie

Sommige Nederlanders die in België wonen moeten in bepaalde gevallen twee keer belasting betalen over hun pensioenuitkeringen. De kans dat dit gebeurt, is groter geworden nu de hoogste rechter in België heeft bepaald dat België in bepaalde gevallen niet mag heffen over (een deel van) AOW-uitkeringen.

Over de dubbele heffing zijn inmiddels Kamervragen gesteld. Dit issue wordt zeer waarschijnlijk vervolgd.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.