Direct naar content
  • Auteur

Investeren in zonnepanelen op uw eigen dak heeft zo zijn voordelen. Minder CO2-uitstoot, een lagere energierekening en mogelijk minder box 3-heffing. Daar staat een investering tegenover. De BTW op deze investering kunt u (afhankelijk van het soort panelen) grotendeels terugkrijgen. Toch verschijnt er een donkere wolk: de salderingsregeling wordt in 2020 afgeschaft. Zo valt te lezen in het regeerakkoord van Rutte III. Is investeren in zonnepanelen voor eigen gebruik nog wel aantrekkelijk?

Teruggaaf van btw

De Hoge Raad heeft in december 2017 een uitspraak gedaan over de teruggaaf van btw die in rekening is gebracht bij de aanschaf van zonnepanelen. Het gevolg is dat particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft en nog niet als ondernemer geregistreerd zijn, zich alsnog kunnen aanmelden bij de Belastingdienst. Ze krijgen de btw op hun investering dan (afhankelijk van het soort zonnepanelen) grotendeels terug. en om uitreiking van een aangifte verzoeken. Dit geldt volgens een onlangs verschenen besluit ook als de zonnepanelen in 2013 of eerder zijn aangeschaft. Lees meer op rijksoverheid.nl.

Wat houdt de salderingsregeling zonnepanelen in?

De salderingsregeling houdt in dat uw energieleverancier de door u zelf aan het net teruggeleverde stroom verrekent met de stroom die u van de energieleverancier koopt. Eigenlijk krijgt u voor de door uw zonnepanelen opgewekte stroom hetzelfde tarief inclusief belastingen als u moet betalen voor de afgenomen stroom. Voor uw beeldvorming: de prijs voor 1 Kw zonder belasting bedraagt ongeveer € 0,07. Met belastingen ongeveer € 0,215.

Voorbeeld

Overdag in de zomerperiode leveren zonnepanelen veel meer energie op dan u op dat moment verbruikt. De “overtollige” stroom levert u dan terug aan het net. ’s Nachts en in de winter verbruikt u daarentegen meer stroom dan uw zonnepanelen opleveren. U neemt per saldo stroom af. We gaan uit van onderstaande getallen:

Opgewekte stroom door zonnepanelen 3.500kw
Direct verbruik     1.200 Kw
Leveren aan elektriciteitsmaatschappij 2.300 Kw
Afname van elektriciteitsmaatschappij 2.800 Kw
Per saldo afname elektriciteitsmaatschappij (salderingsregeling)     500 Kw

Uitgaande van een Kw-prijs van €0,215 bedraagt uw rekening voor stroom € 107,50 per jaar (500 Kw maal € 0.215).

Salderingsregeling wordt in 2020 vervangen

De regering heeft aangegeven per 2020 de salderingsregeling te willen afschaffen en te vervangen door een nieuwe regeling. Naar verwachting zal deze minder gunstig zijn dan de huidige salderingsregeling.

Wat gebeurt er met uw terugverdientijd en rendement?

Wat de terugverdientijd en rendement is bij de aanschaf van zonnepanelen, is onder andere afhankelijk van welke installatie u koopt. Er zijn goedkope, maar ook dure zonnepaneelinstallaties. De dure installaties hebben dankzij de nieuwste technologie meestal een zeer hoge opbrengst per zonnepaneel. Of ze zorgen er dankzij optimisers voor dat als 1 zonnepaneel in de schaduw ligt, dit nauwelijks ten koste gaat van het rendement.

Terugverdientijd mét salderingsregeling

Uitgaande van een goede installatie waarvan de panelen op de dakpannen liggen, bedraagt de terugverdientijd met gebruikmaking van de salderingsregeling ongeveer zes jaar. Het rendement over 30 jaar bedraagt gemiddeld per jaar ongeveer 4,5%.

Om de terugverdientijd en het rendement te berekenen gaan we uit van de volgende cijfers:

Aanschafprijs zonnepaneleninstallatie € 4.200
Opbrengst en bespaarde uitgaven op grond van salderingsregeling (3.500 Kw maal € 0,215) € 750 per jaar
Onderhoudskosten € 50 per jaar
Netto opbrengst € 700 per jaar
Terugverdientijd (4.200/700) 6 jaar
Rendement 4,5%*

*Na 30 jaar levert de installatie netto € 20.000 op (ervan uitgaande dat de stroomprijs niet wijzigt en dat er een licht rendementsverlies is op de installatie). Rekening houdende met tussentijdse vervanging van bepaalde onderdelen (€900) en ervan uitgaande dat over 30 jaar de installatie volledig is afgeschreven en u ongeveer €1.000 kwijt bent om de installatie te verwijderen, levert dit een jaarlijks rendement op van ongeveer 4,5% (netto opbrengst is €20.000 – € 1.000 = € 19.000 op een investering van in totaal € 4.200 + € 900 = € 5.100).

Terugverdientijd zónder salderingsregeling

Wat de gevolgen zijn van het afschaffen van de salderingsregeling op de terugverdientijd en het rendement is afhankelijk van hoe de nieuwe regeling er uit komt te zien. Onderstaand schema geeft u daar inzicht in. Ik ga er daarbij van uit, dat u de zonnepanelen in 2018 aanschaft en dus nog twee jaar gebruik maakt van de huidige gunstige salderingsregeling. De totale opbrengst per kWh vanaf 2020 is afhankelijk hoeveel cent per kWh u ontvangt van uw energieleverancier en hoeveel subsidie u ontvangt van de overheid. Bovengenoemd voorbeeld gebruik ik als uitgangspunt voor mijn berekeningen.

Totale opbrengst per Kw Terugverdientijd Gemiddeld jaarlijks rendement (30 jaar)
€ 0,10 8,5 jaar 3,0%
€ 0,12 8 jaar 3,3%
€ 0,14 7,5 jaar 3,6%
€ 0.16 7 jaar 3,9%
€ 0.215 (nu) 6 jaar 4,5%

Deze berekening is zeer indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De uitkomsten hangen onder andere af van de aanschafprijs van de installatie, hoeveel u direct zelf afneemt van uw eigen installatie, de daadwerkelijke prijs per kWh, de jaarlijkse (onderhouds)kosten, de levensduur van de installatie en het rendementsverlies dat meestal in (zeer) geringe mate optreedt.

Zonnepanelen zonder salderingsregeling, hoe ziet dat er dan uit?

De salderingsregeling komt te vervallen. De nieuwe regeling wordt zeer waarschijnlijk minder gunstig. Hoe de nieuwe regeling er exact komt uit te zien is nog niet bekend. Uit bovenstaand voorbeeld kwam naar voren dat voor iedere 2 cent minder opbrengst per kWh de terugverdientijd met een 1/2 jaar stijgt en het gemiddeld rendement met 0,3 procentpunt daalt. De rendementen blijven ten opzichte van een spaarrekening en deposito aantrekkelijk. Daarnaast helpt u het milieu. Een dubbel rendement.

Duurzaam beleggen: goed voor de wereld, goed voor uzelf

Met een duurzame beleggingsportefeuille toont u uw maatschappelijke betrokkenheid bij mens, maatschappij en milieu. Het geeft u de mogelijkheid te investeren in een betere toekomst. Zowel voor u als de generaties na u.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 26 oktober 2017. Dit is een versie met actuele cijfers.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.