Direct naar content

Dit artikel is voor u geactualiseerd. Het oorspronkelijke bericht werd gepubliceerd in november 2018.

De vennootschapsbelasting zal de komende jaren stapsgewijs lager worden. Daar staat tegenover dat de inkomstenbelasting in box 2 vanaf 2020 omhoog gaat. Dat betekent dat behalve op toekomstige winsten ook op bestaande winstreserves een hogere belastingclaim komt te liggen. Wanneer is het gunstig om tegen het bestaande tarief van 25% in box 2 af te rekenen? En wanneer kunt u het vermogen beter in de bv laten en het hogere tarief in de toekomst voor lief nemen?

Tarieven vennootschapsbelasting en ib box 2-wijzigen

De komende jaren dalen de vennootschapsbelastingtarieven. De grens tot waar het lage tarief geldt, blijft liggen op € 200.000. Het lage tarief daalt stapsgewijs naar 15% in 2021. Het tarief over de belastbare winst boven € 200.000 daalt tot 21,7%. Als dga betaalt u over de winst na vennootschapsbelasting later nog inkomstenbelasting in box 2. Dat tarief gaat juist omhoog van 25% naar uiteindelijk 26,9% in 2021. Per saldo daalt de gecombineerde belastingdruk – eerst vennootschapsbelasting en later ib box 2 over de winst na vennootschapsbelasting – hierdoor enigszins.

VPB laag VPB hoog IB box 2 Gecombineerd laag Gecombineerd hoog
2019 19% 25% 25% 39,25% 43,75%
2020 16,5% 25% 26,25% 38,42% 44,69%
2021 15% 21,7% 26,90% 37,87% 42,76%

Beleggen binnen de bv vs. privé

Als het nettorendement na vennootschapsbelasting binnen de bv precies gelijk is aan het nettorendement na aftrek van vermogensrendementsheffing in box 3, maakt het geen verschil op welk moment u in box 2 afrekent. Althans, bij een gelijkblijvend tarief in box 2. Een voorbeeld verduidelijkt dit. Daarbij stellen we de belastingdruk op het rendement binnen uw bv voor het gemak op 20%. En de belastingdruk privé als percentage van het vermogen in box 3 op 1,3%. Dan is sprake van een gelijke belastingdruk wanneer het rendement 6,5% bedraagt. Immers, 20% vennootschapsbelasting over 6,5% rendement is 1,3%. Evenveel als de belasting in box 3. Zowel binnen de bv als privé blijft dan netto 5,2% rendement over na belasting. Stel dat het ib-tarief in box 2 niet zou veranderen en nu en in de toekomst 25% zou blijven bedragen. Het maakt dan voor de einduitkomst geen verschil of u een bepaald bedrag à 5,2% nettorendement binnen de bv laat renderen en na een x-aantal jaren 25% ib box 2 over het gevormde kapitaal betaalt. Of dat u direct 25% ib box 2 betaalt en 75% van het vermogen à 5,2% netto in box 3 verder laat renderen gedurende dezelfde periode. In dit voorbeeld is binnen de bv blijven beleggen en is betaling van ib box 2 uitstellen voordeliger, zolang het brutorendement lager is dan 6,5% (omslagpunt). Als met 15% vennootschapsbelasting wordt gerekend en een gelijkblijvend box 2-tarief van 25%, zou dit omslagpunt uitkomen op 8,67%.

Afrekenen in box 2 tegen lager tarief dan in de toekomst

De rekensom wordt een stuk ingewikkelder als het ib-tarief in box 2 waartegen u moet afrekenen in de toekomst niet gelijk blijft, maar hoger ligt dan nu. Dan maakt het wél uit hoe lang u het betalen van ib in box 2 kunt uitstellen. Voor zover het beleggingsvermogen binnen uw bv betreft, moet uiterlijk bij uw overlijden de belastingclaim in box 2 worden betaald. Als u vóór 2020 afrekent tegen 25%, heeft u een direct voordeel van 1,9%-punten – 25% vs. 26,9% – ten opzichte van afrekenen in 2021 of daarna. Maar of dat voordelig is, hangt af van het aantal jaren dat u afrekenen in box 2 zou kunnen uitstellen en van het rendement dat u gedurende die periode behaalt. In onderstaande grafiek is dit verband zichtbaar gemaakt. Daarbij is uitgegaan van een vennootschapsbelasting van 15% en een belastingdruk in box 3 van 1,3%.

Box 2 tariefsverhoging: wanneer is afrekenen tegen 25% voor DGA voordelig?

Wanneer is afrekenen vóór 2020 sowieso aantrekkelijk?

Uit de grafiek blijkt dat afrekenen in 2019 tegen 25% bij elk positief rendement voordelig is, wanneer u anders binnen ongeveer 2 jaar sowieso zou afrekenen tegen het hogere tarief. Wie binnen deze termijn bepaalde privé-uitgaven verwacht te doen en deze wenst te financieren met dividend uit de bv, kan beter op tijd nog profiteren van het tarief van 25%. Daarbij kan men bijvoorbeeld ook denken aan grotere bedragen die men privé wil schenken. Maar is er geen concrete bestemming voor het dividend en rendeert het vermogen verder in box 3? Dan pakt de dividenduitkering op termijn vaak onvoordelig uit. Tenzij men een fors rendement maakt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.