Direct naar content

De laatste werkdag voor Koningsdag vindt de Algemene Gelegenheid weer plaats. Beter bekend als de lintjesregen. Nu worden er het hele jaar onderscheidingen uitgereikt, maar tijdens deze lintjesregen zijn dit de meeste Koninklijke onderscheidingen. Vorig jaar waren dit er in totaal 2.906.

Zo verdien je een lintje

Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van bijzondere persoonlijke verdiensten voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde functie of een combinatie van beide. Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Soorten lintjes

Er zijn verschillende soorten lintjes die worden uitgereikt. Voor dapperheid is er de Militaire Willems-Orde, voor talent en bijzondere prestaties de Orde van de Nederlandse Leeuw. En de Orde van Oranje-Nassau is er voor een bijzondere waardevolle bijdrage aan de samenleving. Binnen deze lintjes zijn er ook weer verschillende soorten te verkrijgen, ook wel graden genoemd. Deze graden zijn afhankelijk van de uitstraling en de betekenis van de maatschappelijke verdiensten. Als laatste bestaat er ook nog een Erepenning Menslievend Hulpbetoon, voor heldendaden in het dagelijkse leven.

Persoonlijk en in bruikleen

De persoon die het lintje ontvangt, wordt de gedecoreerde genoemd en verkrijgt deze Koninklijke onderscheiding bij leven. De Koninklijke onderscheiding is persoonlijk en wordt in bruikleen gegeven. Dit betekent dat de Koninklijke onderscheiding altijd eigendom blijft van de Staat der Nederlanden. Een reden hiervoor is dat de Staat niet wil dat de onderscheiding als handelswaar wordt aangebonden.

Het proces bij overlijden

Als een gedecoreerde komt te overlijden, moet de onderscheiding behorende tot de Orde van Oranje-Nassau en de Orde van de Nederlandse Leeuw worden teruggestuurd naar de Kanselarij der Nederlandse Orden. De Kanselarij stuurt dan meestal een brief naar de nabestaanden waarin de procedure wordt uitgelegd. Zij kunnen de onderscheiding dan kosteloos terugsturen. De oorkonde, het draagteken en eventueel zelf aangeschafte miniaturen mogen zij wel houden.

Het komt voor dat de Kanselarij geen brief stuurt. Bent u erfgenaam of executeur en vindt u een Koninklijke onderscheiding? U kunt ook zelf contact opnemen met de Kanselarij. Op basis van de geboortedatum kunnen zij opzoeken welke onderscheiding deze persoon heeft gekregen. Zij sturen daarna alsnog een brief met informatie over de procedure en een retourenvelop.

Borgsom bij behoud onderscheiding

Onder bepaalde voorwaarden mag u als erfgenaam toch de Koninklijke onderscheiding houden. U geeft dit aan op een formulier en betaalt hiervoor een borgsom. U mag de onderscheiding dan voor onbepaalde tijd in bruikleen houden. De onderscheiding blijft nog wel steeds eigendom van de Staat. De borgsom is afhankelijk van de soort onderscheiding en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Op dit moment varieert die tussen de € 260 en € 3.384. Na betaling van de borgsom krijgt u een bevestiging dat u de Koninklijke onderscheiding voor onbepaalde tijd in bruikleen mag houden. Bewaar deze goed. Als u in de toekomst namelijk toch afstand wilt doen, moet u deze bevestiging meesturen en krijgt u de borgsom weer terug.

Heeft u een onderscheiding gekregen? Voor uw erfgenamen of uw executeur is het goed te weten dat u een onderscheiding heeft gekregen. En waar u deze heeft opgeborgen. Ook wanneer u niet zelf de gedecoreerde bent, maar een erfgenaam bent die de onderscheiding in bruikleen heeft.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.