Direct naar content

Ondernemers gebruiken een commanditaire vennootschap (cv) als topholding in hun ondernemingsstructuur. Ook wordt de commanditaire vennootschap gebruikt door investeerders in vastgoed. De cv geeft privacy, omdat het – in tegenstelling tot bijvoorbeeld een bv – geen jaarcijfers hoeft te publiceren. Veel cv’s zijn zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Op Prinsjesdag 2023 is door het kabinet het voorstel Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel heeft gevolgen voor de fiscale behandeling van cv’s.

Huidige regeling voor commanditaire vennootschappen

Een cv is een vennootschap waarin minimaal 2 vennoten deelnemen. De cv kent 2 soorten vennoten. De beherende vennoten kunnen de cv vertegenwoordigen en treden namens de vennootschap naar buiten. De beherende vennoten zijn voor schulden van de cv aansprakelijk met hun gehele vermogen. De commanditaire vennoten brengen kapitaal in, zij vertegenwoordigen het fonds niet naar buiten. Hun aansprakelijkheid beperkt zicht tot hetgeen zijn als kapitaal in de cv hebben ingebracht. Fiscaal onderscheiden we de cv die zelfstandig belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting (open cv) en de cv die fiscaal transparant is (besloten cv).

Bij een open cv kunnen de vennoten toetreden zonder dat daarvoor toestemming nodig is van alle vennoten. Als toetreding tot de cv alleen mogelijk is met toestemming van alle vennoten dan is het fonds besloten.

Wetsvoorstel

In het wetsvoorstel stelt het kabinet voor dat een open cv met ingang van 1 januari 2025 niet meer belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting is. Als het voorstel wordt aangenomen, zal de vennootschapsbelastingplicht voor de cv’s die nu nog belastingplichtig zijn eindigen op 31 december 2024.

Het einde van de belastingplicht kan leiden tot betaling van belastingen. Het betreft een eindafrekening in de vennootschapsbelasting van in de cv aanwezige stille reserves en goodwill. Ook worden de vennoten (natuurlijk personen) die een aanmerkelijk belang hebben in een open cv – een belang van 5% of meer –voor de belastingheffing geacht hun belang te hebben overgedragen. Indien de waarde van het belang hoger is dan de verkrijgingsprijs (hetgeen een vennoot heeft ingebracht in de cv), zal het verschil in basis worden belast als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Door tijdig maatregelen te nemen kunnen beide belastingclaims worden doorgeschoven. U hoeft dan geen belasting te betalen door deze wetswijziging.

Voorkomen van belastingheffing bij einde vennootschapsbelastingplicht van een cv

Het wetsvoorstel geeft de mogelijkheid om de hiervoor genoemde belastingheffing uit te stellen, op voorwaarde dat de belastingclaim behouden blijft. Voor de vennootschapsbelasting moet de claim worden doorgeschoven naar een andere entiteit, bijvoorbeeld een bv. De aanmerkelijkbelangheffing kan alleen worden voorkomen als er gebruik kan worden gemaakt van een fiscale fusie faciliteit. Hiervoor zal het nodig zijn om de structuur in 2024 aan te passen.

Te ondernemen acties

U kunt maatregelen nemen om te voorkomen dat de invoering van het wetsvoorstel tot gevolg heeft dat u belasting moet betalen. Om directe belastingheffing te voorkomen is een herstructurering van uw cv in 2024 waarschijnlijk nodig. U kunt de cv bijvoorbeeld laten fuseren met een andere vennootschap, zoals een bv.

Het kan zijn dat de maatregelen die nodig zijn om de belastingheffing te voorkomen ervoor zorgen dat het vermogen in de cv zichtbaar wordt voor het grote publiek. Het is verstandig om alvast met uw fiscalist na te denken wat de mogelijkheden zijn om acute belastingheffing te voorkomen, zonder dat uw gegevens voor iedereen zichtbaar worden. Daarbij kan uw fiscalist aangeven hoe hoog de belastingclaim is. Ook kan uw fiscalist u uitleg geven over mogelijkheden om een eventuele claim in 10 –jaarlijkse- termijnen te voldoen. Zo kunt u een goede afweging maken van het nut en de noodzaak van de eventueel door u te ondernemen stappen. Als u de belastingclaims wilt doorschuiven moet een eventuele herstructurering voor 31 december 2024 zijn afgerond.

Als bij de herstructurering overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn in verband met verplaatsen van onroerende zaken, kan deze heffing worden voorkomen door een beroep te doen op overgangsrecht. Het overgangsrecht voor de overdrachtsbelasting is alleen van toepassing als de cv op Prinsjesdag om 15.15 uur reeds bestond.

Belangrijk is dat u zich realiseert dat er momenteel een wetsvoorstel is om het regime per 2025 te veranderen, het is nog geen wet. Wel kunt u door nu al de verschillende scenario’s door te nemen, snel reageren als het wetsvoorstel kracht van wet krijgt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.