Direct naar content

Het zal u niet zijn ontgaan: bitcoins zijn niet zonder financiële risico’s. De waardeontwikkeling daarvan houdt veel mensen bezig. En niet alleen (aspirant-)beleggers. Hoe kijkt bijvoorbeeld de Belastingdienst naar bitcoins? En erfgenamen? Bij overlijden kunnen bitcoins en vergelijkbare bezittingen praktische problemen opleveren voor de erfgenamen.

Hoe kijkt de Belastingdienst naar bitcoins?

Bitcoins behoren in principe tot box 3 van de inkomstenbelasting. In de categorie ‘overige bezittingen’. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor andere virtuele betaalmiddelen. De peildatum is het begin van het kalenderjaar. De waarde in het economisch verkeer op deze peildatum is bepalend voor de belastingheffing daarover in box 3 over dat jaar. Hier leest u er meer over bij de Belastingdienst.

Stel dat u op 1 januari 2017 bitcoins had. Dan neemt u ze in uw belastingaangifte 2017 op voor de waarde op 1 januari 2017. Had u ze toen nog niet, maar kreeg u ze bijvoorbeeld op 15 april 2017? Dan zijn ze voor box 3 in deze belastingaangifte 2017 niet van belang omdat de peildatum al is verstreken. Had u bitcoins op 1 januari 2018? Dan neemt u die in uw belastingaangifte 2018 in box 3 op voor de waarde op 1 januari 2018.

Bitcoins en belasting in box 1 en bij BV

In bepaalde situaties behoren bitcoins tot box 1. Dat is in principe het geval als u meer doet dan een ‘gewone’ belegger. De feiten en omstandigheden zijn daarbij beslissend. Als u bijvoorbeeld actief bent de munten te delven (of: ‘minen’) dan behoren bitcoins mogelijk tot box 1. Dit laatste kan anders zijn, bijvoorbeeld bij een voorzienbaar blijvend verliesgevende activiteit. In box 1 is het positieve resultaat in 2018 belast met maximaal 51,95% inkomstenbelasting. Verliezen kunnen in sommige gevallen aftrekbaar zijn.

Als de bitcoins bijvoorbeeld op de balans van uw BV staan, dan zal de winst in principe zijn belast met 20% of 25% vennootschapsbelasting. Maar als uw BV verlies lijdt op bitcoins, dan is dit verlies mogelijk niet aftrekbaar bij de BV. Bijvoorbeeld als het verlies onzakelijk is vanwege het speculatieve karakter. Hier leest u er meer over.

Er kunnen nog andere (fiscale) aspecten belangrijk zijn. Het is raadzaam om (vooraf) met uw fiscaal adviseur te overleggen waar u de bitcoins het beste kunt aanhouden en wat de (fiscale) gevolgen zijn.

Waarom zijn bitcoins een belangrijk aandachtspunt bij overlijden?

Bitcoins kunnen voor praktische problemen zorgen voor de erfgenamen van iemand die ze op het moment van overlijden in bezit had. Als deze erfgenamen er al van wisten, hoe komen ze aan het geld? Daarvoor hebben zij in ieder geval een persoonlijke code (de "private key") nodig. Waar is die code?

Wie bitcoins heeft – en/of andere bezittingen waarvoor dit kan gelden – kan het dan ook maar beter goed regelen, bij leven. Bijvoorbeeld bij de notaris met aanmelding bij het Centraal Testamentenregister (CTR). Handig, zowel tijdens leven voor de houder van de bitcoins bij verlies van de code, als na diens overlijden, voor de erfgenamen.

Enkele andere aandachtspunten

Inmiddels zijn er diverse –  vaak negatieve – nieuwsberichten over bitcoins verschenen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleitte onlangs nog voor een bitcoin-verbod. Hier leest u er meer over. Een ander bericht ging over het energieverbruik om bitcoins te ‘minen’. Het zou gaan om ruim 200 kWh per transactie. Met een Tesla Model S zou u daarmee ongeveer 1.000 km kunnen rijden. In ieder geval is dat een aardige afstand….

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.

Meer over dit onderwerp