Direct naar content

Bijna 500.000 Nederlanders bezitten crypto’s. Vrienden spelen een belangrijke rol bij de aanschaf. In 2016 koos 43% voor crypto’s op advies van vrienden, begin 2018 was dat al 82%. Dat blijkt uit recente informatie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoe kijkt de Belastingdienst naar cryptovaluta? En wat gebeurt er wanneer de bezitter van bijvoorbeeld bitcoins overlijdt? Hieronder meer over enkele aandachtspunten. Cryptovaluta zijn niet zonder financiële risico’s. Vraag nader advies aan uw beleggingsadviseur.

Wat zijn cryptovaluta?

Op de website van de Belastingdienst lezen we dat het bij cryptovaluta gaat om digitale ruilmiddelen waar geen (officiële) centrale tegenpartij zoals een bank aan te pas komt. De meeste transacties in cryptovaluta vinden plaats via zogenoemde omwisselplatforms. Daar kunt u tegen betaling van regulier geld cryptovaluta aankopen of omwisselen tegen andere cryptovaluta. Ook via mining kunt u cryptovaluta verwerven. U leest er bijvoorbeeld ook meer over op de website van de Kamer van Koophandel. Daar vindt u ook een overzicht met voor- en nadelen.

Hoe kijkt de Belastingdienst naar cryptovaluta?

Hoe zit het fiscaal? Dat hangt af van de situatie. Heeft u ze bijvoorbeeld (alleen) in uw bezit of bent u daar nauwer bij betrokken?

Cryptovaluta die u in privé houdt, behoren in principe tot box 3 van de inkomstenbelasting. In uw belastingaangifte vermeldt u ze dan in de categorie ‘overige bezittingen’ voor de waarde in het economisch verkeer op 1 januari van het jaar van de belastingaangifte. Aangezien er verschillende koersen zijn, geldt de koers van het gebruikte omwisselplatform.

Stel dat u op 1 januari 2020 bitcoins in uw bezit had. Dan neemt u ze volgend jaar bij het samenstellen van uw belastingaangifte over 2020 op voor genoemde waarde op 1 januari 2020. Had u ze toen nog niet, maar bijvoorbeeld wel op 15 april 2020? Dan zijn ze voor box 3 in deze belastingaangifte 2020 niet van belang, omdat de peildatum daarvoor al is verstreken. Bezit u de bitcoins in dit voorbeeld straks op 1 januari 2021? Dan moet u ze in uw belastingaangifte over 2021 opnemen.

In bepaalde situaties behoren cryptovaluta tot box 1. Dat is in principe het geval als u daar meer mee doet dan een ‘gewone’ belegger. De feiten en omstandigheden zijn daarbij beslissend. Toch hoeft u als u bijvoorbeeld actief bent om de munten te minen, volgens de website van de Belastingdienst de opbrengst van het minen zelf vaak niet aan te geven. Dat wordt in ieder geval anders als bijvoorbeeld uw opbrengst hoger is dan uw kosten. Of als u met extra arbeid, dus bovenop uw beleggingsactiviteiten, vaak extra inkomsten verdient. Onder andere in deze gevallen kan er sprake zijn van inkomsten uit overig werk of winst uit onderneming en moet u uw inkomsten aangeven in uw belastingaangifte. In box 1 is het positieve resultaat belast met maximaal 49,5% (cijfer 2020) inkomstenbelasting. Als de cryptovaluta bijvoorbeeld in bezit zijn van uw BV, dan zal de winst in principe belast zijn met 16,5% of 25% (cijfers 2020) vennootschapsbelasting, afhankelijk van de hoogte van de winst. Verliezen op deze valuta zijn mogelijk niet aftrekbaar. Bijvoorbeeld als het verlies onzakelijk is vanwege het speculatieve karakter.

Er kunnen nog andere (fiscale) aspecten belangrijk zijn. Het is raadzaam om (vooraf) met uw fiscaal adviseur te overleggen waar u de cryptovaluta het beste kunt aanhouden en wat de (fiscale) gevolgen zijn. Op de website van de Belastingdienst leest u ook informatie over de fiscale gevolgen in een aantal andere situaties.

Belangrijk aandachtspunt bij overlijden

Cryptovaluta kunnen voor praktische problemen zorgen voor de erfgenamen van iemand die ze op het moment van overlijden in bezit had. Als deze erfgenamen er al van wisten, hoe komen ze aan het geld? Daarvoor hebben zij in ieder geval een persoonlijke code (de ‘private key’) nodig. Waar is die code?

Wie bitcoins of andere cryptovaluta heeft, en/of andere bezittingen waarvoor dit kan gelden, kan het dan ook maar beter goed regelen, bij leven. Bijvoorbeeld bij de notaris. Dat is handig, zowel tijdens leven bij verlies van de code, als na overlijden voor de erfgenamen. Ter illustratie leest u hier meer over het belang daarvan.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.