Direct naar content

Daklozen, kansarme gezinnen, dierenleed of cultureel erfgoed? Wat ons het meest raakt, verschilt per persoon. Met meer dan 10.000 fondsenwervende instellingen in Nederland en zit er vast een goed doel tussen dat u aanspreekt. Maar wat nu als uw betrokkenheid vooral uitgaat naar zwerfhonden in Andalusië? Of naar dat revolutionaire onderzoek dat de genezing van baarmoederhalskanker dichterbij brengt? Of naar jonge, aanstormende talenten in de klassieke muziek? Dan is het maar de vraag of uw donatie aan een goed doel voldoende bijdraagt aan uw specifieke interesse. In dat geval kan een Fonds op Naam uitkomst bieden.

De tijd nemen om elkaar te leren kennen

Een Fonds op Naam is simpel gezegd een afspraak op maat tussen een gever en een goed doel.
Voor u als gever is het belangrijk dat uw geld goed terecht komt. En dan het liefst op die plek waar uw persoonlijke betrokkenheid naar uitgaat. Voor het goede doel is het van belang dat de bestemming van de donatie in lijn is met de doelstelling. Bij de oprichting van een Fonds op Naam, adviseer ik gever en ontvanger daarom om echt even de tijd te nemen om elkaar te leren kennen. Zo raak je bekend met elkaars drijfveren en zijn de wederzijdse verwachtingen duidelijk. Dat maakt ook de kans op teleurstelling minder groot. Het goede doel moet namelijk wel in staat zijn om u maatwerk te kunnen bieden. Het kan zijn dat een kleine vrijwilligersorganisatie niet genoeg tijd en middelen hiervoor kan vrijmaken. Als u na de gesprekken met het goede doel overeenstemming bereikt en het goed voelt, is een Fonds op Naam een mooie manier om invulling te geven aan uw grote gift.

Afspraken maken én vastleggen

De oprichting van een Fonds op Naam gebeurt met een schriftelijke overeenkomst die de afspraken tussen u en het goede doel samenvat. Na de ondertekening administreert, beheert en besteedt het goede doel de gift(en) op basis van deze afspraken. Ook legt u in de overeenkomst vast hoe het goede doel u op de hoogte zal houden van de bestedingen vanuit het fonds. Het is goed om u te realiseren dat een Fonds op Naam onder de verantwoordelijkheid van het hoofdfonds, het goede doel, valt en geen rechtspersoon is.

Hierbij is elk Fonds op Naam maatwerk voor een goed doel. Daarom hanteren de meeste een minimum geefbedrag, dit ligt meestal tussen de 20.000 en 50.000 euro. Ook brengen ze vaak een klein percentage aan administratiekosten in rekening. Welke naam u uw Fonds op Naam meegeeft, bepaalt u helemaal zelf. Dit hoeft dus niet uw eigen naam te zijn. Zo kunt u als gever anoniem blijven voor de buitenwereld. Hiermee verschilt een Fonds op Naam van het oprichten van een eigen stichting, maar er zijn meer verschillen.

Praktijkverhaal

“Steun voor vluchtelingen in de geest van onze dochter”

Een tijd terug heeft ons team een echtpaar begeleid bij het oprichten van een Fonds op Naam bij VluchtelingenWerk Nederland. Het echtpaar had kort daarvoor hun dochter verloren. Zij was altijd intensief betrokken geweest bij vluchtelingen en had zich jarenlang voor hen ingezet. Na haar overlijden overwoog het echtpaar om haar flat te verkopen. Maar zij voelden er veel meer voor om dit een bestemming geven die eer deed aan de levensinstelling van hun dochter. In overleg met VluchtelingenWerk Nederland en met hulp van Filantropie Advies en de notaris, werd het appartement onder gebracht in een Fonds op Naam: Fonds Ellen Nieuwenhuijsen. Het fonds wordt gevuld door de opbrengsten uit verhuur en door periodieke schenkingen en een erfdeel van het echtpaar.

De heer en mevrouw Nieuwenhuijsen over het fonds ter nagedachtenis van hun dochter

“Het verlies van onze dochter heeft ons uiteraard zwaar getroffen. Zij bezat een appartement, dat nu dus plotseling leeg stond. Het besluit was gauw genomen: wij wilden aan de flat een ideële bestemming geven, bij voorkeur een bestemming waaraan haar naam zou zijn verbonden. Na het inwinnen van advies en diverse gesprekken werd het resultaat bereikt: een Fonds op Naam bij VluchtelingenWerk Nederland.”

Periodiek schenken biedt fiscale voordelen

Het is fiscaal aantrekkelijk om uw Fonds op Naam in een periodieke schenkingsovereenkomst te gieten. In dat geval maakt u voor minimaal vijf jaar elk jaar een gelijk bedrag over naar het Fonds op Naam tot het bedrag van uw totale schenking. De optelsom van die losse bedragen moet minstens gelijk zijn aan het minimale geefbedrag dat het goede doel hanteert. U kunt zo’n periodieke schenkingsovereenkomst vrij eenvoudig opstellen. Op de website van de Belastingdienst vindt u hiervoor een formulier. Maar het kan ook via het goede doel dat u steunt of met tussenkomst van een notaris. Met een notariële akte weet u zeker dat het proces zorgvuldig en objectief verloopt. En dat is zeker een overweging waard omdat het vervelende situaties kan voorkomen.

Waarom is het inschakelen van een notaris raadzaam?

Hoewel het voor een periodieke schenking dus niet nodig is, kan het inschakelen van een notaris de voorkeur hebben. Bij mensen die op hoge leeftijd grote schenkingen doen, ontstaat bijvoorbeeld achteraf nog wel eens discussie met familieleden of de gever wel wilsbekwaam was. Overleg met een notaris kan ook voorkomen dat de schenker schenkingen doet die de legitieme portie van de kinderen schaden. Sowieso adviseer ik in geval van bijzondere afspraken tussen schenker en goed doel een objectieve buitenstaander als een notaris in te schakelen. Dat geldt overigens ook als u het Fonds op Naam wilt opnemen in uw testament.

Wanneer is een Fonds op Naam een goed idee?

  • U wilt een grote schenking doen aan één goed doel.
  • Afhankelijk van het goede doel is dit een bedrag van minimaal 20.00 euro, maar vaak meer.
  • Uw geefhart loopt warm voor één specifiek thema.
  • U wilt niet te veel tijd en energie besteden aan uw donatie.
  • U wilt de expertise benutten van het goede doel.
  • U vindt het belangrijk betrokken te zijn bij de besteding van uw gift.

Wist u dat?

  • U kunt afspreken het beheer van uw gift via een aparte rekening te laten verlopen.
  • U kunt afspreken om anoniem te blijven.
  • U bij zowel veel fondsenwervende instellingen als vermogensfondsen een Fonds op Naam kunt instellen?

Een Fonds op Naam, iets voor u?

Een Fonds op Naam kan een mooie match zijn tussen de wensen van gever en ontvanger. Mijn ervaring is dat deze manier van schenken voor veel van onze klanten interessant is. Tegelijk leven er ook best veel vragen en soms zelfs misverstanden over deze, toch nog, redelijk onbekende schenkvorm. Heeft u de behoefte om van gedachten te wisselen of een Fonds op Naam bij u en uw geefdoelen past? Neem dan contact op met de specialisten van Filantropie Advies, via filantropieadvies@nl.abnamro.com of 020 – 3433018. Wij helpen u graag verder.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.