Direct naar content
  • Auteur

Wie in Frankrijk een huis bezit of gaat kopen moet rekening houden met de zogeheten zones rouges. Gebieden die door de ligging of het klimaat een verhoogd risico op kleine of grote natuurrampen kennen.

Wat is een zone rouge?

Op 9 augustus 1920 publiceerde de New York Times een kort artikel over de terugkeer van Franse boeren naar hun oude woonplaats. Na de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog lagen hun boerderijen vaak in een zone rouge. Een gebied van zo’n 1.200 km2 in Noordoost-Frankrijk was door de overheid bestempeld tot wat nu een no-go area zou heten. Dit kwam onder andere vanwege de mortieren, granaten en ander gevaarlijk oorlogstuig dat in de bodem was achtergebleven.

Een kleine honderd jaar later wordt het begrip zone rouge nog steeds door de Franse overheid gebruikt. Het geeft aan waar de bouw van nieuwe woningen verboden is. Ook een verbouwing of herbouw na een grote calamiteit is daar vaak niet toegestaan.

Onverzekerbaar risico

Frankrijk is een land dat evident andere weersomstandigheden kent dan Nederland. Zeer zware regenval, heftige bliksem, flash floods, modderstromen en aardverschuivingen komen in sommige gebieden met enige regelmaat voor. Omdat het daarbij vaak gaat om zogenaamde onverzekerbare risico’s, heeft de overheid in 1982 een nationaal fonds voor natuurrampen ingesteld, La Garantie des Catastrophes Naturelles.

In het verlengde van deze wetgeving is een fijnmazig systeem ontstaan van lokale risicoplannen, Plans de Prevention des Risques (PPR). Elk departement heeft verschillende natuurrisico’s in kaart gebracht. Daar waar een verhoogd gevaar bestaat voor bijvoorbeeld overstroming, lawines of bosbranden, zijn deze gebieden bestempeld tot zone rouge, zone bleue of zone blanche. In een blauwe zone mag onder voorwaarden worden gebouwd; in een rode zone mag doorgaans helemaal niet gebouwd worden.

Wat betekent dit in de praktijk?

Wat betekent dit in de praktijk voor (potentiële) eigenaren van bijvoorbeeld vakantiewoningen in Frankrijk? Volgens de wet heeft een Franse notaris de plicht om aan een koper te melden of een woning in een bepaalde zone ligt. Of dat een deel van het perceel bestempeld is tot zone rouge. Een waarschuwing dat de woning op een plek ligt met een verhoogd risico. De nabij gelegen rivier kan in het voorjaar buiten zijn oevers treden, met wateroverlast tot gevolg. Het kan ook iets zeggen over de specifieke bodemgesteldheid in een bepaalde regio.

Het is aan de aspirant-koper om te beslissen of dit reden is om van de koop af te zien. Het kan ook voordelen hebben. Bijvoorbeeld als het huis zelf buiten een rode zone ligt, maar het lagergelegen terrein erbinnen. Daarmee is het prachtige, vrije uitzicht dat het pand zo aantrekkelijk maakt, waarschijnlijk gewaarborgd. Gaat het om grote risico’s dan kan een bank weigeren om de aankoop van die woning te financieren. En een verzekeraar kan besluiten om de woning niet, of slechts op basis van beperkte voorwaarden te verzekeren. Als er niet herbouwd mag worden na bijvoorbeeld brand dan kan dat een negatieve invloed hebben op de waarde van het betreffende perceel.

Online is eenvoudig na te gaan waar in Frankrijk de zones rouges liggen waar een verhoogd risico op catastrophes climatiques bestaat. Goed om daar rekening mee te houden wanneer u op vakantiehuizenjacht gaat: een gewaarschuwd koper telt voor twee!

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.