Direct naar content

Veel van onze klanten willen goed doen met hun vermogen en kiezen steeds vaker voor investeren met impact. En dat is niet voor niets. Met deze vorm van beleggen kunt u namelijk invloed uitoefenen, bent u nauw betrokken bij het bedrijf of project waarin u investeert en heeft u zicht op de directe impact van uw investering. En daar komt het financiële rendement dan nog bij. Mooie nieuwe kansen voor maatschappelijke organisaties.

Maximale impact met uw vermogen

Onder impact investing vallen alle investeringen die beleggers doen met de intentie positieve impact te genereren. Naast het realiseren van financieel rendement willen zij een waardevolle bijdrage leveren aan een betere wereld. Vaak gaat het om initiatieven die zich richten op de maatschappij of het milieu. Hoewel financiële resultaten dus wel degelijk een rol spelen, ligt het zwaartepunt bij de investeerder op het maatschappelijk rendement.

De diverse smaken van investeren

Binnen het spectrum van beleggen onderscheiden we vier hoofdsoorten: traditioneel beleggen, duurzaam beleggen, impact investing en filantropie. Bij de eerste in de rij is financieel rendement het uitgangspunt, bij de laatste gaat het uitsluitend om maatschappelijk rendement. Met duurzaam beleggen gaan financieel en maatschappelijk rendement hand in hand. En met impact investing is positieve impact voor investeerders belangrijker dan het genereren van inkomsten.

Hoe groot is impact beleggen bij ABN AMRO?

Zo’n 0,5 procent van de beleggingen van onze klanten gaat naar impact investeringen; dit vertegenwoordigt een bedrag van circa 1 miljard euro. In onze duurzame beleggingsmandaten hebben we het FMO Privium Impact Fund opgenomen. Dit fonds richt zich op opkomende landen en is een samenwerking van de ontwikkelingsbank FMO, fondsmanager Privium en ABN AMRO. Onlangs hebben we als eerste bank in Europa een Impact Mandaat ontwikkeld. Binnen dit mandaat selecteren we alleen die bedrijven die daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld. Geeft de optelsom van positieve en negatieve impact van een bedrijf een uitslag boven nul? Dan komt het in aanmerking voor het Impact Mandaat. Dit gaat dus verder dan duurzaam beleggen, waar de ranking op basis van de ESG-kenmerken gebeurt en de mogelijk negatieve impact van een bedrijf niet meetelt.

Het versnellen van positieve impact

Steeds meer mensen vinden het belangrijk een waardevolle bijdrage te leveren aan de wereld. Dat zien we ook terug bij onze vermogende particuliere klanten en bij de maatschappelijke organisaties binnen onze klantenkring. Ze willen positieve impact realiseren met hun investeringen en doneren vanuit een persoonlijke missie. Dat maakt dat ze zich steeds meer willen verbinden met de goede doelen van hun keuze. Door als bank partijen samen te brengen en initiatieven aan elkaar te koppelen, treedt versnelling op in het realiseren van positieve impact. Hier zetten we onze kennis en ons netwerk dan ook graag voor in.

Geven en ontvangen beter verbinden

Zo hebben we onlangs voor particuliere klanten en maatschappelijke organisaties een speciale masterclass over impact investing georganiseerd. Ze kregen antwoord op vragen als: wat is investeren met impact, wat zijn de mogelijkheden en hoe kom je tot de juiste keuze? Volgens associate professor in finance Paul Smeets is het belangrijk bij impact investeringen eerst goed te bepalen hoe effectief ze zijn. Volgens hem moet een investeerder zichzelf drie eenvoudige vragen stellen voordat hij zijn keuze maakt.

  1. Wat wil ik precies teweegbrengen met mijn impact investering?
  2. Vindt het project zonder mijn investering gewoon plaats of is mijn geld echt nodig?
  3. Hoe meet de organisatie of het doel wordt bereikt?

Deze zelfde drie vragen zijn minstens zo belangrijk voor maatschappelijke organisaties. Zij zijn zo beter in staat aansluiting te zoeken bij potentiële impact investeerders. In de eerste masterclass lag de nadruk op ontwikkelingssamenwerking. In de volgende editie besteden we aandacht aan kansrijke initiatieven en projecten in de gezondheidszorg.

Impact investeerders voor je winnen

Aan de geefkant zien we een steeds grotere behoefte aan impact investeringen bij klanten van de bank. Aan de ontvangende kant zien we dat onze klanten zich verdiepen in dit nieuwe fenomeen. Veel maatschappelijke organisaties zijn op zoek naar andere mogelijkheden om donateurs aan zich te binden. Wij helpen deze klanten door de ontwikkelingen in de markt op de voet te volgen en onze kennis te delen. Door hen mee te nemen in wat impact investeerders belangrijk vinden, zijn zij beter in staat waardevolle geefproposities te ontwikkelen. En ook dat zorgt voor versnelde impact.

Impact fonds voor versneld onderzoek naar kanker

Een mooi voorbeeld van impact investing is het AVL Donation Investment Fund. Het fonds financiert grensverleggende projecten op het gebied van kankerbehandeling en heeft hiervoor een unieke aanpak ontwikkeld.

Stephan Nanninga is initiatiefnemer: “Vanuit het AVL Donation Investment Fund starten we vier onderzoeksprojecten tegelijk. De meest veelbelovende zetten we snel door naar de volgende fase. Donateurs committeren zich voor een langere periode aan een bedrag per jaar en steunen zo de projecten. Die donatie is fiscaal aftrekbaar. Zodra een project succesvol is, nodigen we dezelfde donateurs uit om te investeren. Zo koppelen we een maatschappelijk verantwoorde investering aan het uitzicht op financiële spin-off in de toekomst.”

Vier belangrijke onderzoeksprojecten

Luister naar de toelichting van de medisch specialisten van het Antoni van Leeuwenhoek

Effect van microbioom (darmflora)-transplantatie bij immuuntherapie
Prof. dr. John Haanen, internist-oncoloog: “Het probleem is dat niet elke patiënt goed reageert op immuuntherapie en dat het misschien mogelijk is om – door de darmflora aan te passen – een groter deel van de patiënten baat te laten hebben van deze therapie.”

Verbeteren immuuntherapie bij borstkanker
Dr. Marleen Kok, internist-oncoloog: “Ons eigen afweersysteem zou borstkanker moeten tegenhouden en opruimen. Dat lukt nu niet, de kanker is te slim. Je zou de kankercel kunnen zien als een hacker, die de codes – de onderdelen van het immuunsysteem – weet te breken en zo het immuunsysteem van de patiënt kan stopzetten.”

Test om te bepalen of DCIS (mogelijke voorloper van borstkanker) wel of geen borstkanker wordt
Prof. dr. Jelle Wesseling, patholoog: “We hebben de technologie en data om een test te ontwikkelen. Met een werkende en veilige test zouden we in Nederland 1.000 tot 1.500 vrouwen per jaar een onnodige behandeling – en soms amputatie – kunnen besparen. Wereldwijd gaat het om tienduizenden vrouwen.”

Naar behandeling op maat bij borstkanker – ‘licht als het kan, zwaar als het moet’
Prof. dr. Sabine Linn, internist-oncoloog: “Met de moderne technieken van nu willen we onderzoeken wat de verschillen zijn in de weefsels van vrouwen bij wie de ziekte wel en bij wie de ziekte niet is teruggekomen. Aan de hand van die verschillen ontwikkelen we een test die duidelijk maakt bij welke kenmerken nabehandeling nodig is.”

Samen naar nog meer impact

Het is mooi om te zien dat er op meerdere fronten versnelling is op het gebied van impact investing. Als bank werken we hard aan de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening op dit gebied. Of het nu gaat om concrete beleggingsproducten, om het bij elkaar brengen van klanten of om het delen van kennis. Dat sluit ook goed aan op de purpose van de bank “Banking for better, for generations to come” waarbij we de komende jaren inzetten op de versnelling van de duurzame transitie van onze klanten. Bent u geïnteresseerd in impact investing of in beleggen? Neem dan contact op met uw relatiemanager bij Instituten & Charitas.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.