Direct naar content
3 min. leestijd

Met pensioen gaan betekent onder andere inventariseren wat u heeft aan pensioen, lijfrente- en goudenhanddrukkapitalen én een besluit nemen wat u hiermee gaat doen.  Wat u met uw lijfrente en gouden handdruk kunt doen leest u hieronder.

Wat zijn de keuzemogelijkheden met het pensioen dat u via uw werkgever heeft opgebouwd? Wat is voor u verstandig om te doen? U leest het in dit blog.

Verschillende keuzemogelijkheden

Met het pensioen dat u bij uw werkgever opbouwt, is vaak meer mogelijk dan u misschien denkt. Zo kunt u afhankelijk van de pensioenregeling die u heeft:

  • het pensioen (deels) eerder of juist later laten ingaan;
  • eerst wat meer en daarna minder pensioen ontvangen (of omgekeerd);
  • uw pensioen verhogen door (deels) afstand te doen van het partnerpensioen;
  • bovenstaande mogelijkheden combineren;
  • doorbeleggen na pensioendatum.

Eerder of juist later pensioen laten ingaan

De wet staat toe dat u uw pensioen eerder of juist later laat ingaan. Bij zowel het eerder als het later laten ingaan moet u rekening houden met een aantal regels. Die behandel ik hier niet allemaal. De belangrijkste zijn:

  • uw pensioen maximaal 5 jaar eerder laten ingaan dan uw AOW-leeftijd kan in de meeste gevallen probleemloos;
  • uw pensioen dient uiterlijk in te gaan 5 jaar na uw AOW leeftijd.

Wat kost eerder stoppen met werken?

De vuistregel is dat ieder jaar dat u eerder stopt met werken én u uw pensioen laat ingaan de pensioenuitkering met ongeveer 7% wordt verlaagd. Het is ook mogelijk dat u een deel van uw pensioen laat ingaan en u nog in deeltijd doorwerkt.

De vraag of het verstandig is uw pensioen eerder in te laten gaan, is niet met ja of nee te beantwoorden. De twee belangrijkste vragen zijn:

  • Wanneer is de belasting over uw pensioenuitkeringen het laagst? Vaak is dat na uw AOW-leeftijd.
  • Kunt u het zich veroorloven een paar jaar geen inkomen te hebben?

Wanneer is het handig om mijn pensioen uit te stellen?

Vooropgesteld: om pensioen uit te stellen is het noodzakelijk dat u doorwerkt. Bent u bereid dat te doen? Dan is uitstel vaak voordelig.  U betaalt in de meeste gevallen dan minder belasting over uw pensioenuitkeringen.

Eerst wat meer en daarna wat minder pensioen of omgekeerd

Veel mensen vinden het prettig om de eerste jaren dat ze gestopt zijn met werken meer pensioen te ontvangen. Dat kan in de meeste gevallen. De verhouding hoge uitkering-lage uitkering mag maximaal 100:75 zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat u de eerste 5 jaar een hoger pensioen ontvangt en daarna een lager pensioen.

Het omgekeerde kan echter ook. Dat is bijvoorbeeld voordelig als u lang leeft: de eerste (bijvoorbeeld) 5 jaar ontvangt u wat minder en vervolgens levenslang een hogere uitkering. De laag-hoog constructie kan ook voordelig zijn als u de eerste jaren bijvoorbeeld nog een betaalde adviesfunctie heeft.

Minder partnerpensioen, meer ouderdomspensioen of omgekeerd

Als u komt te overlijden ontvangt uw partner vaak partnerpensioen. U en uw partner kunnen samen besluiten dat bij uw overlijden uw partner geen of minder partnerpensioen ontvangt. In ruil daarvoor ontvangt u een hoger ouderdomspensioen. Het omgekeerde is ook (beperkt) mogelijk.

Van belang is dat u laat doorrekenen wat de financiële gevolgen voor uw partner zijn als u de eerste dag nadat u gestopt bent met werken komt te overlijden. Is uw partner jonger, dan is het vaak minder voordelig om partnerpensioen uit te ruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. Is uw partner ouder en/of heeft zij of hij voldoende vermogen om van te leven na uw overlijden, dan kunt u overwegen  om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in een hoger ouderdomspensioen.

Combinaties

Combinaties zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld: het pensioen eerder laten ingaan, eerste paar jaar hoog en daarna een laag pensioen en een deel van het partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen.

Doorbeleggen na pensioendatum

Heeft u een regeling waarbij op uw pensioendatum een kapitaal vrijkomt waarmee u pensioenuitkeringen moet aankopen? Dan is het mogelijk dat u met dat bedrag doorbelegt. Uw uitkeringen worden dan wel onzeker. Immers de uitkeringen zijn onder andere afhankelijk van de beleggingsopbrengsten. De vraag is of u dat risico wilt en kunt dragen.

Wat is voor u verstandig om te doen?

Pensioen is  tot bepaalde hoogte flexibel. Gebruikmaken van deze flexibiliteit kan voor u voordelig zijn. Wilt u weten of voor u voordeel valt te behalen? Neem dan contact op met uw banker.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.