Direct naar content

Bezit u een tweede huis in het buitenland? Dan moet u die woning in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting opgegeven in box 3. In de meeste gevallen hebt u recht op vermindering van box 3-belasting. Maar die belastingaftrek krijgt u niet automatisch. U moet er zelf om vragen bij de aangifte! Sommigen denken dat ze geen recht hebben op belastingvermindering, omdat ze in het buitenland geen inkomstenbelasting hoeven te betalen. Dat is een misvatting en vraagt om nadere uitleg.

Inkomstenbelasting in het buitenland

Als inwoner van Nederland met een tweede huis in het buitenland moet u soms ook in het buitenland inkomstenbelasting betalen. Dat kan zijn omdat u huurinkomsten krijgt uit uw vakantiewoning. Maar in sommige landen, zoals Spanje, moet u ook inkomstenbelasting betalen als u de woning uitsluitend zelf gebruikt. De belasting wordt dan berekend over een forfaitair huurinkomen. Andere landen, bijvoorbeeld Frankrijk, heffen geen inkomstenbelasting als u de woning niet verhuurt.

Voorkoming van dubbele heffing

Nederland heeft met de meeste landen een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten. Daarin is standaard bepaald dat het recht om inkomstenbelasting te heffen over (inkomsten uit) onroerend goed toekomt aan het land waar dat onroerend goed ligt. Nederland mag de buitenlandse vakantiewoning weliswaar in de rendementsgrondslag van box 3 meenemen,maar moet ook meteen weer een belastingvermindering toestaan.

Belastingaftrek ook als u in het buitenland geen belasting betaalt

Het recht op belastingaftrek staat helemaal los van de vraag of, en zo ja hoeveel inkomstenbelasting u in het buitenland moet betalen. Punt is dat de vermindering niet automatisch plaatsvindt. U moet er zelf een beroep op doen bij de aangifte in het onderdeel “vrijstellingen en verminderingen”. Het komt er praktisch gesproken op neer dat de verschuldigde belasting in box 3 wordt verminderd met 1,2% van het netto eigen vermogen in de buitenlandse woning. Schulden die u bent aangegaan ter verwerving, onderhoud of verbetering van uw vakantiehuis komen in mindering op de waarde.

Voorbeeld

Stel, u bezit een tweede woning in Frankrijk met een waarde van € 400.000,-. U verhuurt de woning niet en hoeft in Frankrijk geen inkomstenbelasting te betalen. Voor de aankoop hebt u destijds € 100.000,- geleend, de rest betaalde u uit uw spaargeld. Later hebt u nog een tweede hypotheek op uw eigen woning in Nederland genomen van € 50.000,- om hiermee een verbouwing van uw Franse vakantiewoning te betalen. In uw aangifte vermeldt u de waarde van € 400.000,- bij de bezittingen en in totaal € 150.000,- bij de schulden. Over het saldo van € 250.000,- bent u in beginsel 1,2% ofwel € 3.000,- aan box 3-heffing verschuldigd. Door in uw aangifte de juiste hokjes aan te kruisen wordt deze € 3.000,- weer van de te betalen inkomstenbelasting afgetrokken.

Bent u vergeten om belastingaftrek te vragen?

Hebt u bij eerdere belastingaangiften niet om belastingaftrek gevraagd, terwijl u daar wel recht op had? Dan is het raadzaam om contact op te nemen met de Belastingdienst. Zolang over een voorgaand jaar nog geen definitieve aanslag is opgelegd, kunt u uw aangifte nog corrigeren. Staat de aanslag over een jaar al definitief vast? Ook dan kunt u nog geld van de fiscus terugkrijgen. De belastinginspecteur kan onjuiste belastingaanslagen namelijk nog ‘ambtshalve’ verminderen. Maar niet verder dan 5 jaren terug.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.