Direct naar content

Gaan uw kinderen het huis uit om te studeren? Dan ontkomen uw kinderen er niet aan dat ook in financiële zin goed te overdenken.

De vraag zal niet zijn of er een gat in de begroting zit. Dat zal een gegeven zijn. Maar hoe groot is dat gat? En als u dat gat dicht, wat vindt de Belastingdienst daarvan?

Moet u bijdragen in studiekosten?

Ouders zijn wettelijk verplicht bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en studiekosten van kinderen die jonger zijn dan 21 jaar. Voor kinderen ouder dan 21 jaar geldt dat ouders niet verplicht zijn bij te dragen in deze kosten. Maar ouders voelen vaak wel een verplichting om studerende kinderen te ondersteunen.

Vanuit de schenkbelasting bekeken, levert dit het volgende op:

  1. Als u verplicht bent om een bijdrage te betalen, schenkt u niet. Als u een heel ruimhartige bijdrage levert, kan dat anders worden.
  2. Voldoet u aan een verplichting omdat u dat zo voelt? Dan is dat mogelijk ook geen schenking. Er bestaat zoiets als een ‘natuurlijke verbintenis’. Uw kind kan het niet bij u afdwingen via de rechter, maar als u een bijdrage levert, is dat eigenlijk logisch en geen pure schenking. De vraag hier is of de Belastingdienst de verplichting met u meevoelt.

Wat kost studeren?

Het Nibud heeft veel informatie over studiekosten op haar site. Voor uitwonende studenten komen de kosten per maand al snel uit op circa € 1.100. Thuiswonende studenten hebben natuurlijk minder lasten. Valt uw kind nog onder de oude regeling? Dan heeft uw kind nog recht op een basisbeurs. Studenten die vallen onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering krijgen geen basisbeurs meer. Zij kunnen een voordelige lening afsluiten bij DUO. Heeft u als ouder een lager inkomen? Dan kan uw kind recht hebben op een aanvullende beurs. Zo niet, dan staan er geen inkomsten tegenover de kosten. Uw kind kan dan voor het tekort een lening aangaan.

Geen studiefinanciering, maar wel een aanslag schenkbelasting?

Stel dat u als ouder niet wilt dat uw kind met een schuld de studie uitkomt. Zeker voor uitwonende kinderen bent u op jaarbasis dan een behoorlijk bedrag kwijt. Kamerlid Omtzigt van het CDA heeft aan staatssecretaris Wiebes gevraagd of een dergelijke bijdrage is vrijgesteld van schenkbelasting. Wiebes antwoordde dat ‘niet per definitie sprake is van een schenking’. Of sprake is van een natuurlijke verbintenis is afhankelijk van de ‘feiten en omstandigheden’. Een algemene toezegging geven is niet mogelijk. Staatssecretaris Wiebes gaf verder aan dat er vrijstellingen zijn voor de schenkbelasting, onder meer de jaarlijkse vrijstelling van EUR 5.277 (cijfer 2015). Deze richtsnoeren geven geen echte houvast. Loopt uw kind nu wel of niet het risico op een aanslag schenkbelasting?

In tweede instantie meer duidelijkheid

Nieuwe kamervragen hebben staatssecretaris Wiebes verleid meer concrete richtlijnen te geven. Bij een reguliere studie zal de betaling van kosten voor studie en levensonderhoud door de ouder veelal aangemerkt kunnen worden als een natuurlijke verbintenis. Uw kind hoeft dan geen schenkbelasting te betalen. Het maakt niet uit of de ouder het kind geld geeft of kosten rechtstreeks betaalt.

Per saldo hebben we nog geen garantie (‘veelal’). Maar de jaarlijkse vrijstelling van EUR 5.277 kan de eerste overschrijding van deze norm opvangen. Althans, tot het bedrag van die vrijstelling. Hiermee lijkt de angel uit de discussie. Wilt u uw kind schuldenvrij de studie laten uitkomen? Dan levert dat uw kind niet het risico op van een schenkingsaanslag.

Is het eigenlijk wel handig als u alles betaalt?

In het kader van financiële opvoeding kan het overigens verstandig zijn om niet alle kosten voor uw kind te betalen. En ook om uw kind zelf de rekeningen te laten betalen, zodat uw kind zelf de financiën moet plannen. Uw hulp bestaat dan uit een gedeeltelijke bijdrage in de kosten in de vorm van een maandelijks bedrag. De rest moet uw kind lenen. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van een financieel bewustzijn van uw kind. Na de studie zou u met schenkingen de studieschuld kunnen wegwerken. Eventueel kunt u de inspanningen van uw kind tijdens de studie dan laten meewegen.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.